Slår ned på terror - eller bidrar til terror?

Mahmoud Abbas - fredsduen, fikk smake sin egen medisin sent onsdag i denne uka. Geværmenn - terrorister - militante palestinere som vi kaller dem i Eurabia, trengte seg inn i PA's lokaler hvor Abbas var og skjøt rundt seg. De "krysset den røde streken" mente sikkerhetsfolkene den kvelden. Dette skulle slås ned på. Abbas ble ikke selv skadet, men kunne lett ha blitt drept.

Men i dagslys er man ikke så tøffe lenger i disse kretser. Man valgte en mer forsonlig linje. En av sikkerhetsfolkene innrømmet at de var redde for å komme under ild selv. (Jerusalem Post 31. mars)

Poenget er ikke at det er lett å stoppe volden. For under fredsprisvinner Arafats regime hadde disse gjengene fritt spillerom. Poenget er at Abbas må få stoppet dem. Om han vil leve, og om han vil ha fred med Israel.

Dagsavisen fremstiller saken 1. april som om Abbas har kontroll:

I går fikk Abbas nok. Han mobiliserte sine styrker mot de militante i egen befolkning...

Artikkelforfatteren Roger Hercz gjør den israelske regjeringen litt dum:

Slik Sharons forsvarsminister Shaul Mofaz ser det, er situasjonen såre enkel: Nå smaker palestinerne litt av sin egen medisin ? etter at geriljagruppene har kunnet operere i fire år, har «terrortrusselen» nå vokst seg så stor at den også truer Abbas selv. Mofaz nevnte ikke konsekvensene av Israels angrep mot de palestinske sikkerhetsstyrkene som var ment å skulle opprettholde roen og ordenen.

Israel har selvfølgelig også her skylden. Når Abbas ikke kan slå ned hardt og brutalt på rebellene, så er det fordi Israel har ødelagt slagkraften deres. Men politistyrkene i PA har selv gjort seg til skyteskive ved å delta i terrorangrep. Israels angrep har sine grunner, mister Hercz. Det er opplysninger som er lett tilgjengelig, og som også Dagsavisen kunne tilegnet seg.

Se videre, dette er fra ett enkelt søk på Yahoo på ordene "pa police involved terror":

The terrorist who massacred at least 10 Israelis in a Jerusalem bus
bombing on January 29, 2004 was Ali Yusuf Jaara, a PA police officer who was
formerly a member of Yasir Arafat's terrorist Fatah Al Aksa Martyrs Brigade.

State Dept. Admits PA Police Involved in Terror:   The State
Department's November 2002 report on PLO/PA compliance with the Oslo accords
acknowledged (p.4) that "members of PA security forces were frequently
involved in acts of violence
against Israelis" during 2002-2003.

PA Police Station Used to Shield Terrorist:   On October 26, 2003, the
Israeli Army dismantled a PA police station in Gaza that was "used as a
refuge by an Islamic Jihad terrorist," according to the IDF spokesman, who
added:   "It should be noted that the terrorist was offered sanctuary by
Palestinian police officers--who also helped him escape.  Such action
illustrates the blatant involvement of the Palestinian security apparatuses
in aiding terrorism."

(Mange, mange eksempler videre på denne siden)

Osloavtalen har med en egen artikkel (Oslo 2, Annex I, Article IV(4e)) som omtaler "the employment of policemen who have been convicted of serious crimes, or have been found to be actively involved in terrorist activities subsequent to their recruitment"

Liste hvor 12 av 30 terrorister er i PA's sikkerhetsstyrker, som eksempelvis har utført skyting på åpen gate i Jerusalem, planlegging av bombing, forsøk på mord, planlagt selvmordbombing, deltatt i knivdrap, mord på israelsk soldat og senere på palestinske medborgere mistenkt for samarbeid med Israel, og deltatt i mord og mord på to israelere.

Israels UD henstiller til PA å utlevere navngitt politisjef og fire andre terrormistenkte.

I 2002 arresterer Israel et skip, Karine A, fullastet med våpen. Kapteinen innrømmer at han ble sendt av en PA-offiser i Hellas.

Ovennevnte søk ga 240.000 treff, og om bare 10 av disse er fra pålitelige kilder, har Dagsavisen en lekse å lære.

PA-politi involvert i terror er tidligere omtalt i bloggen 30. januar 2004 og 23. mai 2004.

 


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits