Myter om tilbaketrekkingen

Israels svært smertefulle tilbaketrekning fra 25 bosettinger i Gaza og på Vestbredden er nå over, og det er på tide å ta et oppgjør med mytene og se på de historiske fakta, skriver Honest Reporting. For mens mange media skriver greit og rett frem om hendelsene, er det en del media som presenterer et helt feil bilde. Dette kan vi ta tak i.

Myte 1: Israelere fra Gaza kan sammenlignes med de palestinske flyktningene fra 1948

Dette er i enkelte aviser presentert som karikaturtegninger. Se eksemplene under.


Steve Kelley, New Orleans Times-Picayune


Theo Moudakis, Toronto Star

Denne sammenligningen er lettvint og virker kraftig, men i virkeligheten er det svært få likhetspunkter mellom de to gruppene. Palestinsk-araberne fra Gaza ble flyktninger som følge av arabisk-initierte kriger som de i stor grad støttet i 1948 (etter palestinernes avvisning av FN's delingsplan) og 1967. På den andre siden ble Gazas israelske befolkning evakuert i sommer som en følge av Israels ensidige tiltak  som et forsøk på å bringe ro og håp om fred i regionen.

Myte 2: Palestinerne får sitt "fedreland" tilbake.

For eksempel skriver Philadelphia Inquirers Michael Matza:

En god indikator på om Israels tilbaketrekking fra Gazastripen kan bidra til fred, er hvorvidt palestinske arbeidere kan få det landet de nå får tilbake, til å blomstre av velstand.

Ideen om at palestinerne "får tilbake" sitt "fedreland" kommer også til syne i denne tegningen av Jeff Stahler i Columbus Dispatch:


Nå er det slik at palestinerne aldri har hatt noen suverenitet i Gaza. Før Israel tok kontrollen i 1967 var det egypterne som styrte Gaza, og før dem, det Britiske og det Ottomanske Imperium.

En passende kommentar til denne palestinsk-indanske sammenligning (også tilfelle her) ble ført i pennen av David Yeagley i FrontPage Magazine:

Mange mennesker ser en likhet mellom amerikanske indianere og dagens palestinere. Jeg ser ingen likhetstrekk overhodet. Ingen likhetstrekk i deres krav på landet, fordi palestinske arabere ikke har tilhørighet til Palestina. I årene 622 til 1922 var Palestina ikke noe annet enn et villniss av nomader, løst sammensatte grupper av flokker fra provinsene, med hyppig skiftende administrasjoner. området ble ikke kalt "Palestina", en separat arabisk nasjonalitet, før Seksdagerskrigen i 1967...

Myte 3: Tilbaketrekningen fra Gaza var et trick fra israelsk side for å kunne holde på Vestbredden.


Jonathan Shapiro, Mail & Guardian (Sør-Afrika)


Patrick Chapatte, International Herald Tribune

Disse portretteringene av Gaza-tilbaketrekningen forstyrrer det faktum at Israel foblir forpliktet til "Veikartet"s krav om å sanse veksten av bosettinger på Vestbredden. (Mens det palestinske lederskap på sin side fortsetter å ignorere sine egne forpliktelser til å ødelegge terroristorganisasjonenes infrastruktur.)

Observatører fra hele det politiske spektrum har bemerket at tilbaketrekningen har markert et tydelig skifte i Ariel Sharons syn på bosettinger. Nå fortsetter disse tegnere og deres skrivende motstykker å fremstille Sharon som en smålig, imperialistisk erobrer.

Spaltisten Linda McQuaig i Toronto Star stiller seg side om side med karikaturtegnerne:

Imidlertid ser det ut til at dette er en engangs-avtale. Hvis så er tilfelle, har den liten verdi. Enda verre, det kan bli et kynisk forsøk på å redusere presset for ytterligere tilbaketrekninger. Sannheten er at selv om dette er smertefullt for noen enkeltpersoner, så er tilbaketrekningen ikke mye til offer for Israel.

McQuaigs stykke og disse tegningene toner ned Israels enorme unilaterale vilje til å ofre hele samfunn for å skape fred. Tilbaketrekningen var en traumatisk prosess som nesten greide å rive Israels skøpelige sosiale struktur i stykker. For å benekte dette faktum åpenbarer disse journalistene sin iver etter å fremstille Israel i et dårlig lys uten å ta hensyn til realitetene.

Kommentarer til Toronto Star: lettertoed@thestar.ca

Hvis dine lokale media lager oppkok basert på disse mytene - å sammenligne Gazas bosettere med palestinske flyktninger, å beskrive Gaza som palestinernes "fedreland", eller å fremstille tilbaketrekkingen som en "kynisk" eller "meningsløs" israelsk gest uten plener om å gjøre det samme med Vestbredden? Hvis de gjør det, oppfordrer HonestReporting deg til å ta kontakt med redaktøren for å be ham holde seg til sannheten.

Takk for at du engasjerer deg i kampen mot medias partiskhet og fordommer.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits