DU har i hvert fall feil!

I debatten om balanse og ubalanse i media får jeg stadig innspill, både kommentarer og e-post som alle inneholder omtrent følgende essens: media er antagelig og sannsynligvis ikke helt hundre prosent upartisk, men du er i alle fall partisk og ensidig!

Man later pussig nok til å ha tro at ens egne meningsfeller er mer uhildete og objektive enn ens meningsmotstandere. Livet har lært meg at man kan være uenige om det meste, men man forener mer enn gjerne krefter hvis man kan samle seg i irritasjonen over og motstanden mot jødene. Da viser man felles front. Man finner selvsagt denne mekanismen også på flere andre områder i livet, noe som er interessant og morsomt å observere. Pinsevenn-ledere på reise i Jødeland kom for eksempel med kraftig kritikk av Israel (artikkel av 19. desember 2004.)

Kristenfolket har tradisjon for å inngå allianser. Under siste verdenskrig fikk Hitler drahjelp av mang en geistlig figur, som han gjorde av muslimske ledere. Deres felles fiende var jødene. Selvsagt var det noen som sa fra om uretten og mange kristne reddet jøder med fare for sine egne liv.

Forskjellen mellom disse to religionene er bare at mens muslimenes lærebøker har en mengde hatske utfall mot jødene, så bygger kristendommen på jødedommen, og de kristnes lærebok taler om å velsigne jødene. Uten at denne ikke helt uvesentlige forskjellen så ut til å spille den store rollen i praksis.

Jan-Aage Torp derimot, gjennomførte en reise hvor han, som de nevnte Uvenner, også besøkte Betlehem og Beit Jalla, for å danne seg et bilde av begge sider av konflikten. Dagen skriver om hans synspunkter.

Jeg setter stor pris på slike innspill. Her viser Torp at gjengs oppfatning ikke nødvendigvis skal danne grunnlaget for hans personlige mening. Og han tør å ytre meninger som er 180° motsatt av flertallets. Også om de fremsettes av respekterte kristenledere.

Men selvfølgelig, Torp er jo selvsagt ikke objektiv. Han er i alle fall partisk og ensidig! Og ikke minst, - han er jo kristen, så da er han i alle fall helt på jordet?!


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits