Har muslimene vunnet?

Nei. Muslimene skal aldri vinne den krigen som nå pågår. Krigen om ytringsfriheten.

Muslimene har vunnet først når den siste protesten er stilnet. Og det vil den ikke noensinne gjøre. Alt dette snakket om respekt og høflighet, - ikke tråkke på andres religion og tru... hvem er det som står i bresjen og lirer av seg dette pjattet? Det er først og fremst de fanatiske, de voldelige islamistene, de som oppfordrer til drap, de som skyver unger foran seg i kuleregnet, dem som vil ha en verdensomspennende islamist-stat, dem som oppfordrer til å ødelegge sitt eget liv, sprenge sin egen kropp i filler for å fullbyrde sitt hat mot alle de urene...


FORTJENER DISSE VÅR RESPEKT?

Skal vi respektere dem? For hva, i så fall? Samme respekt som Lenin, Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao og Saddam fikk får de saktens: den respekten som et menneske har som står bundet til pålen og får et valg: oppgi din frihet eller dø. Disse ytringene om respekt og sårede følelser har vi et godt norsk ord for: pisspreik. Ikke helt stuerent, men greit i denne sammenhengen. Men de har saktens oppnådd å kneble store deler av Europa med sin truende adferd.Ett av bildene som angivelig skal ha såret 1,3 milliarder mennesker. I et demokrati må man tåle såpass. Bildet er presentert for illustrasjonsformål.

Dernest er det religionens talsmenn, lederne, imamene, - mennene. Fremfor alt mennene. De sier at tegningene sårer over en milliard muslimer. Er dette sant? Neppe. Det er mest sannsynlig lederne som er såret og vonbrotne. Tenk å være så svake at tolv tegninger i en dansk avis kan velte hele tilværelsen for dem og sette dem i en sinnstilstand av harnisk! De muslimske lederne kan umulig ha noen stor gud som beskytter dem.


ALLAH STOR? MUHAMMED?

Dette er rett og slett latterlig. Min respekt får de ikke. Her har kristne i århundrer snudd det andre kinnet til når de har blitt plaget og mobbet, martyrer har gått til løvene uten å true sine bødler, i tråd med de retningslinjer deres religion gir. Direktivene fra Muhammeds motstykke, han som er kristendommens grunnlegger, som lanserte praksisen med å elske sine fiender.


Allah er stor
, sier muslimene. Tydeligvis ikke større enn at muslimene selv må rykke ut og forsvare hans profeter. Selv klarer han det øyensynlig ikke.


Har du lest historien om
profeten Elias, som spottet Ba'als profeter? Heller ikke han hadde respekt for disse svake guder... Men profetene selv gjorde store anstrengelser der de hinket omkring...


Rundreisen imamene foretok i Midtøsten for å oppildne den muslimske verden mot tegningene, til og med tegninger som ikke var publisert i Jyllandsposten, er kort og godt ubeskrivelig latterlig. Man skulle ikke tro vi snakket om voksne mennesker. Ja, jeg vet at de er farlige. Jeg vet at "hvor Islam er, er det krig", sitat professor Moshe Sharon i artikkelen "Islams agenda, en krig mellom siviliasasjoner."


Respekt?
New York Times siterer Die Welt: Protestene fra den muslimske verden ville bli tatt mer alvorlig om de hyklet noe mindre. Da syrisk TV i beste sendetid avbildet rabbier som menneskeetere, tiet imamene stille.


Robert Ménard, leder for Reportere uten grenser, sa til avisen i et telefonintervju: Alle land i Europa burde stille seg bak Danmark og danske myndigheter for å forsvare prinsippet om at en avis kan skrive det den ønsker, selv om det støter folk. Jeg forstår at det kan sjokkere muslimer, men å bli sjokkert er en del av prisen for å bli informert.


GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER FØRST!
Imamer, kom på banen i dere egne hjemland!
Kjemp mot omskjæring av småjenter, disse uskyldige små som skrekkslagne hyler for sitt liv når uvitende gamlinger tar fra dem muligheten for å leve et lykkelig seksualliv som voksne, og i mange tilfeller pådytter dem plager som piner dem livet ut. Si ifra når familieoverhodene (mennene) i deres egne land sender småjentene sine til bortgifting mot deres egen vilje, lenge før de er kjønnsmodne! Få kvinnenes opplagte rettigheter på dagsordenen! Slåss mot uvitenhet, konebrenning, syrekasting, fordøm selvmordsbomberne i Irak og Israel, slutt å tilkjennegi "forståelse for" drapet på Van Gogh og terrorismen i Israel og verden forøvrig, fordøm urettferdigheten i stedet for å godta det alt sammen! De muslimske samfunn er fulle av overgrep og undertrykkelse. Vis at dere slåss mot dette! Så skal vi respektere dere.


MUHAMMEDS NORSKE TJENERE

Så har vi støttespillerne for de to gruppene over. Politikere som åpent fremstår som åndelige evnukker, helt uten evne til å si noe som har livets spire i seg av frykt for å støte det muslimske brorskap, jamfør Torbjørn Jaglands "vi må jo gi Hamas en sjanse" på NRK sist søndag - ja, hvorfor ikke lage atombomber og gi dem gratis til Iran med det samme? 


Hel- og halvstuderte eksperter med begge øyne stukket ut, blinde som jordspisende marker, sier for eksempel slikt som at "[den islamistiske organisasjonen] Hamas gjør jo mye veldedig og godt arbeid også". Vel, Hitler gjorde også mye godt. Skulle jeg velsigne hans minne hver gang jeg beundrer hans arbeid med å bygge Autobahn i Tyskland, til veldig nytte for veifarende i landet? Skulle hans innsats med å få tysk industri på fote i mellomkrigstiden få meg til å flytte mannen over fra kategorien "grusom" til "god?" Respekt? De fortjener ikke noe annet enn forakt. Forøvrig gjorde muslimene felles sak med Hitler under krigen. Glemt allerede?


Vi har presse og media. Disse lydige tjenere og mikrofonstativer for begge kategorier over. Alt de har lært på "høgskolen" er glemt når det går om muslimer. Kritiske spørsmål, saklighet og balanseblåst bort. En og annen modig sjel står rikig nok frem og forsvarer ytringsfriheten, og blir enten tiet i hjel, latterliggjort eller sablet ned med uttalelser fra folk som sier man ikke kjenner Islam godt nok. For det gjør de.


Eks-statsminister, presteskap og kristenledere over det ganske land
: hva med å peke på urimeligheten i å true et helt folk på livet for tolv skarve tegninger? Hva med å fordømme truslene først, før man i det hele tatt nevner bildene? Hva med å sette et minstekrav krav til anstendig oppførsel før man går i dialog, slik man gjør i barnehagen: - demp nivået, bli stille, barn, så skal vi snakke sammen etterpå...


FRYKT

For disse bildene er en bagatell. Det er bare det at i verdens største sandkasse er bagateller livsviktige. Årsak? Fordi alt som kan få fokus bort fra elendigheten i deres egne samfunn er velkomment, kanskje? Eller fordi man bare ventet på en anledning til konflikt? Ytterligere en omdreining på tommeskruen har de i alle fall oppnådd. Den tommeskruen som er ment å kneble vår frihet fullstendig. Men som aldri skal få oss til å tie. Selv om vi er redde for dem.


Jeg respekterer blant annet muslimers rett til å tro det de vil. Jeg respekterer andres kultur. Og jeg respekterer mennesker fra andre kulturer og religioner som tilkjennegir at de ønsker å følge de lover vi har i vårt land, som aksepterer og følger de spilleregler for demokrati og frihet vi har i vår del av verden. Min toleranse for andres tro eller religion stopper når disse krav ikke er oppfylt. Beklager, - vil vil aldri kunne tolerere intoleranse.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits