Unyttig konferanse?

På London-konferansen på tirsdag fikk både Israel og palestinerne klar beskjed, melder NRK / NTB-Reuters-AFP. Deltakerlandene krever at Israel holder seg til "Veikartet", samt at de ikke må bremse, men hjelpe til. Condoleezza Rice fremholdt at Israel må bidra til at palestinerne kan skape sin stat som et hele, - små territorier vil ikke fungere.

Palestinerne fikk klar beskjed om at de må gjøre mer for å stoppe terroren mot Israel. Blant annet ble fredagens bombeangrep i Tel Aviv, hvor fem mennesker mistet livet, fordømt, og man krevde at de ansvarlige må tas. Hvordan reagerte så den palestinske delegasjonen på dette?

? Vi er veldig opprørte over uttalelsen, sier en palestinsk tjenestemann, som ønsker å være anonym, til nyhetsbyrået Reuters. Han påpeker at palestinske myndigheter har fordømt angrepet på det sterkeste, men at det er israelske reiserestriksjoner som gjør det vanskelig å finne gjerningsmennene.

Kommersant.ru offentliggjør en artikkel av Storbritannias statsminister Tony Blair, skrevet spesielt for russerne.

Man tar utgangspunkt, som Oslo-avtalen gjorde, i at man har to parter som begge vil ha fred. Er dette riktig? Man forlanger derfor at Israel skal være rimelig, ettergivende, at de skal åpne grenser, flyplasser, kort sagt forlanges det at Israel skal ha tillit til sin motpart.

Verden er svært glemsom. Det er derfor tid for en oppdatering. Israels eksistens har aldri på noe tidspunkt vært, og er heller ikke nå akseptert av palestinernes ledere. Heller ikke av Abbas. Varig fred er helt uforenlig med palestinernes ideologi, politikk og religion. I PLO's charter (Palestinernes valgte president Abbas er en av grunnleggerne) står:

Artikkel 2: Palestina, med de grenser som stod ved makt under Det britiske mandatet, er en udelelig territoriell enhet. (Også det nåværende Jordan tilhørte mandatet fra 1922 til 1946.)

Artikkel 9: Væpnet kamp er det eneste middel for frigjøring av Palestina, og må derfor betraktes som en strategi og ikke bare som en taktisk fase.

Artikkel 15: Frigjøring av Palestina utgjør, sett under en arabisk synsvinkel, en nasjonal plikt til å slå tilbake den zionistiske og imperialistiske aggresjonen mot det arabiske hjemland, og å fjerne zionismen i Palestina. Det fulle ansvaret for dette påligger den arabiske nasjonen, dens folk og regjeringer, med det palestinsk-arabiske folket i spissen

Artikkel 19: Delingen av Palestina i 1947 og opprettelsen av Israel er å anse som fundamentalt ugyldige, uansett hvor lang tid som går, fordi det var i strid med ønskene til det palestinske folk og deres naturlige rett i deres hjemland, og uforenlig med prinsippene i FN's charter, særlig retten til selvbestemmelse.

Artikkel 20: Balfour-erklæringen, mandat-dokumentet og alt som er basert på disse er å anse som ugyldige. Påstanden om historiske og åndelige bånd mellom jøder og Palestina stemmer verken overens med de historiske realitetene eller den sanne oppfatningen av hva som er en stat. Jødedommen som er en religion - er ingen uavhengig nasjonalitet. Heller ikke er jødene en enkelt nasjon med sin egen identitet. De er borgere i de stater de tilhører.

Finnes det det ringeste håp for fred med en slik motpart?


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits