Omskrivning av virkeligheten

 Thorbjørn Jagland,stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere statsminister er glad i innvandrerne. Særlig hvis de stemmer på hans parti. Som politiker har han behov for velgere, og som alle politikere bruker også han retorikk og omgår sannheten på den måten som passer ham selv best i øyebliket. Det betyr derimot ikke at det han sier er verken sant eller riktig.
I et tilsvar i leserspalten i Drammens Tidende 3. september 2005 tar Jagland fatt en meningsmotstander. Det er ikke så viktig hva denne skriver, heller ikke hvem han er. Men her er essensen i det Jagland skriver:

Advokat Borgen driver en omskrivning av fakta når det gjelder muslimer og terrorfare og det jeg sa på Pakistans nasjonaldag. Der uttrykte jeg det som er et faktum, nemlig at hvis vi ikke hadde fått de mange innvandrerne til landet, så hadde vi heller ikke hatt arbeidskraft nok. Innvandrere fyller i dag mange jobber som er helt nødvendig for vår velferd.

Aftenposten presenterer i dag en undersøkelse foretatt av samfunnsøkonom Tyra Ekhaugen, doktorgradsstipendiat ved Frisch-senteret i Oslo, som konkluderer derimot med at store grupper av innvandrere fra den tredje verden blir mer avhengig av trygd jo lenger de er i Norge. Altså viser undersøkelsen det helt stikk motsatte resultat enn Jaglands påstand.

Honestthinking har tidligere påpekt at SSB tar feil i sine antagelser, og også denne undersøkelsen konkluderer helt annerledes enn SSB.

Forskere fra blant annet Statistisk sentralbyrå (SSB) har flere ganger hevdet at "innvandringen går seg til gjennom tid". Tyra Ekhaugens avhandling tyder på at SSB tar feil.

Ekhaugen går langt i å motsi det en rekke politikere i mange år har hevdet; nemlig at Norge må løse sitt behov for arbeidskraft ved mer innvandring. Hvis ikke norsk integrasjonspolitikk legges drastisk om, vil innvandringen fortsette å bidra til en økt snarere enn til en redusert forsørgelsesbyrde, dvs. til at byrdene på den arbeidende befolkning blir større i stedet for mindre. Generelt sett har Norge bare vært i stand til å utnytte arbeidskapasiteten til innvandrere fra den tredje verden i perioder med ekstrem høykonjunktur, ifølge Ekhaugen.

Alle undersøkelser må bearbeides og vurderes med et kritisk blikk, og svakheter ved undersøkelsene må avdekkes. Også ved denne. Undersøkelsen vil ganske sikkert bestrides av en hel del "eksperter." Men det er likevel påfallende at venstresidas ledende politikere omtrent uten unntak påpeker positive sider ved innvandringen, sider som nå kan se ut som om de ikke finnes, rett og slett. Det bør få betydning for valgresultatet.


Kommentarer:
Postet av: Knut Stian Olsen

Man kan si mye rart om innvandring, og jeg er langt fra noen ekspert på området. Men jeg har fulgt "honest-thinking" ganske lenge og det er ikke mye "honest" der altså.... Vær så vennelig å ikke bruk dem som "sannhetsvitne" ved senere innlegg...

09.09.2005 @ 03:17
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Jeffrey Geiger

«-Vær så vennelig å ikke bruk dem som "sannhetsvitne" ved senere innlegg-»Det får vel bli opp til hver enkelt - og i dette tilfellet opp til Willy - om han ønsker å bruke eller referere til HonestThinking som sannhetsvitne, all den tid dette er Willy's Blog og ikke knutstianolsens blog? At du har «fulgt med en stund» og dermed slår fast at det ikke er noe «honest» å hente behøver ikke være facit for hvordan andre tenker, ikke sant?Hvis du har motforestillinger, foreslår jeg at du heller «sier mye rart om innvandring», så skal vi nok tilgi at du ikke er noen ekspert. Det er ikke vi andre heller, men vi ser allikevel tendenser som er alt annet enn bra. Det må være lov å diskutere dette, uten at tabumakerne kommer rusende med sine ytringsplomber.Det kan du bruke din egen blogg til, Knut Stian Olsen.J Geiger

10.09.2005 @ 00:31

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits