Welcome to the World!

Dagen med interessant leder i dag. De henviser til Espen Søby (skal være Søbye, forfatter av "Kathe, alltid vært i Norge") som anmelder boka "Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til i dag" av Trond Berg Eriksen, Håkon Harket og Einhart Lorenz. Prosa (ikke på nett.)
I det faglitterære tidsskriftet Prosa (nr. 1/06) har Espen Søby ei omfattande melding av boka. Han framhevar mange positive sider ved framstillinga, men han påpeikar også eit svakt punkt. Det gjeld det norske ansvaret for holocaust.

Søby seier at boka med rette er «radikal, på-gående og nådeløs» når det gjeld jødehat og holocaust som har føregått i utlandet, men når det gjeld «analysen av antisemittismen i Norge, er den imidlertid slapp, unnvikende og tannløs».

Når det gjeld behandlinga av jødane her i landet under siste verdskrigen, heiter det at tyskarane sine norske samarbeidspartnarar «som oftest servilt fulgte opp ordrene». Til det spør Sørby om det finst «et eksempel på at tyske ordrer ikke ble fulgt opp når det gjaldt jødeforfølgelse»? Dagen.

Vi liker å se på oss selv som vellykkede og frihetselskende og romslige. Kanskje vi skal nedjustere bildet av oss selv til litt nærmere virkelighetens verden, så vi kan få gjort noe med det som tydeligvis er vårt potensiale?

- For å bruke milde ord.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits