Leseverdig om abort

 
Bernt Torvild Oftestad, professor i kirkehistorie ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, skrev en interessant artikkel i Aftenposten den 7. oktober. Han påpeker likhetstrekkene mellom nazistenes kyniske sorteringssamfunn, der de drepte alle uønskede elementer, - og dagens destruksjon av fostre i mors liv som eksempelvis ikke møter de krav man setter til psykisk helse.

I dag står liberalismen alene tilbake som historiens "seierherre". Hva hindrer realiseringen av liberalismens frie, myndige menneske med retten til å søke sin egen lykke? Det pekes på de undertrykkende autoriteter og hemmende fordommer, men også menneskets kjønn og avkom. Ved å gi den enkelte kvinne rett til selv å bestemme om det påbegynte mennesket i mors liv skal bli født, fjernes en viktig sperring for realisering av liberalismens idealmenneske. For at individenes frihet og lykke skal bli reell og almen, stiller stat og samfunn sitt avanserte helseapparat til rådighet.

Oftestad påpeker det jeg ofte selv hevder, nemlig at dette egentlig er noe alle mennesker vet. Innerst inne er de klar over at dette er kynisk, egoistisk, og ikke minst, - det er drap.

Nazistene måtte bestemme hvem som virkelig var jøder og derfor uten livsrett. De opererte med halv- og kvartjøder. I dagens abortpraksis er det også avgrensingsproblemer. Skal også fostre som er 18 uker, fritt kunne destrueres? Slike analogiene, som kan forfleres, bedrer vår forståelse både av holocaust og den moderne abortpraksis. Men en slik erkjennelsesvei har lenge vært effektivt tabuisert. Å overveie analogier mellom nazistisk forakt for menneskeverdet og opphevelsen av det ufødte menneskelivets verd og livsrett, har vært sett på som "ufint" osv. Men alle oppegående mennesker er klar over analogiene.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits