FN's unndragelser

 

Vårt Land melder i dag om en undersøkelse foretatt av ABC, CBS og NBS som konkluderer at media vier mer tid til omtale av drepte israelere enn drepte palestinere.

En "uavhengig" journalist, Alison Weir, har foretatt undersøkelsen. Han uttaler: "Vår analyse avdekker et urovekkende mønster av utelatelser og ulik vektlegging, som alvorlig hindrer seernes mulighet til å forstå konflikten."

Antall drepte israelere stilles opp mot antall drepte palestinerarabere, og antallet er som kjent langt større å arabisk side. Som eksempel nevner avisen at 680 palestinske barn er drept, mens det på Israels side er drept 118.

Hva er kriteriet for at mediedekning skal kunne kalles å være "urovekkende"? Det er ikke antall drepte som først og fremst er interessant. Det store antallet drepte barn over er helt udiskutabelt en tragedie, enten disse barna er arabere eller jøder. Det interessante, som media bør være interessert i, og som media bør formidle rettferdig, er at alle disse er drept, og hva som forårsaker disse drapene, ikke hvem som har de største tapene. Ubalansen er lett å forklare.  For det første har Israel et uhyre effektivt forsvar, mye mer slagferdig enn arabernes. For det andre bor palestinaaraberne uhyre tett, og avfyrer sine salver og sine raketter fra sivile områder, midt inne blant barn, fra skoler og i folkemengder. Helt i strid med Genéve-konvensjonene. For det tredje skyver araberne barna foran seg under skuddvekslinger, for å oppnå medias interesse.

Men hva forårsaker alle drapene på uskyldige? Staten Israel ble proklamert for snart 57 år siden, i tråd med en avstemming i FN, som et resultat av sionistenes arbeid i mange år for å få sitt erobrede hjemland tilbake, og som en nødvendighet fordi verdens mange jøder ble nektet asyl hvor som helst etter utryddelsen av 6 millioner av dem under den 2. verdenskrig.  Allerede den første dagen ble landet angrepet.

FN's charter sier om organisasjonens oppgave i sitt første punkt: "Å bevare fred og sikkerhet mellom folkene. For  nå dette mål skal det tas effektive forholdsregler. Trusler mot freden må hindres og fjernes. Aggresjon eller annet brudd på freden må undertrykkes. Ved fredelige midler og i i samsvar med prinsippene for rettferd og internasjonal lov utjevne eller løse internasjonale tvistespørsmål eller hendelser som kan føre til brudd på freden."

Til tross for charteret gjorde FN absolutt ingen ting verken for å stanse de agressive handlingene, eller for å forhindre det i å gjenta seg. Prinsippet om likeverd gjelder ikke Israel. Jeg siterer Israels første statsminister David Ben Gurion:

De Forende Nasjoner gjorde ikke sin plikt da araberstatene angrep Israel straks staten var etablert. Heller ikke løftet organisasjonen en finger i alle de år araberne brøt sine forpliktelser ifølge FN's charter. Artikkel II binder organisasjonen og dens medlemmer til å handle i overenstemmelse med følgende prinsipper for å nå målet for arbeidet:

1) Organisasjonen er basert på full likestilling mellom medlemsstatene.

2) Alle medlemmer må avgjøre sine internasjonale tvister ved fredelige midler og på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferd ikke bringes i fare.

3) Alle medlemmer skal avstå fra trusler om bruk av makt overfor andre staters territoriale integritet eller politiske uavhengighet, eller på en annen måte handle i uoverenstemmelse med formålet for de Forente Nasjoner.

Som en direkte og uunngåelig følge av FN's unndragelse og dobbelmoral, hadde og har staten Israel kun én mulighet å unngå fullstendig utslettelse. Egypt hadde før fredsavtalen som erklært mål å utslette Israel. PLO har det fremdeles nedfelt skriftlig i sitt charter. Iran sier det åpenlyst. Den eneste muligheten de hadde var å bli så sterke militært at ingen lenger kunne true dem uten store konsekvenser for dem selv, samt å bygge et forsvar som effektivt kunne stanse terrorisme på grensen.

Jeg har én gang i mitt liv møtt et menneske som sa hun ville la en tenkt morder gå løs på hennes barn uten å reagere for å forhindre det. Alle andre jeg har snakket med i snart 45 år har sagt at de ville prøve med alle midler å stoppe mordene. Jeg kan vanskelig forstå argumentene for å hindre verdens eneste stat for jøder denne menneskerett. At det går hardest utover dem som starter angrepet, araberne, er en uunngåelig følge av ovennevnte forhold, nemlig FN's manglende oppfyllelse av sitt eget charter, samt arabernes aggresjon. Alternativet var at Israels myndigheter skulle la alle angrep og all terrorisme foregå helt uhindret. I så fall hadde vi ikke hatt staten Israel i dag, og verdens jøder hadde ikke hatt ett trygt sted.

Det er ikke antall drepte som "som alvorlig hindrer seernes mulighet til å forstå konflikten," men medias manglende vilje til å bringe seerne og leserne de faktiske opplysninger, blant annet om ovenstående.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits