Svar til Kjetil

Kjetil kommenterer en av mine postinger "Feil og negativt fra NRK", men da gjentatte forsøk på å svare kun resulterer i feilmelding fra blog-programvaren, skriver jeg dette som en egen post:

 

Mange bruker Folkeretten i sin politiske agitasjon for alt mellom himmel og jord. Israels fiender er ikke noe unntak. Israel ble pådyttet krigen i 1967 (du vet nok at Egypt og Jordan angrep Israel samtidig fra hver sin side), men arabernes vokabular som konsekvent spinner rundt ?ulovligheter? og ?overgrep? fra Israels side har blitt adoptert, ikke minst av FN. Fakta i saken er derimot at Jordan okkuperte området som kalles ?Vestbredden?, som etter delingsplanen var tildelt araberne. Når så Jordan gikk til krig mot Israel i 1967, og Israel i denne krigen tok området av Jordan, snakker vi om en helt lovlig okkupasjon, eller besittelse, i henhold til Genéve-konvensjonene (som regulerer forhold mellom stridende i krig, og som er en del av Folkeretten under krigstilstander.)

 

Da Israel ble opprettet i 1948, hadde alle fastboende arabere fortsatt muligheten til å bo i landet. Da araberstatene angrep den nyopprettede staten, insisterte israelerne på at disse skulle bli, men av frykt for å bli tilintetgjort, som angriperne hadde lovt, og av frykt for represalier, flyktet mange likevel. At jøder, som i alle år har bodd i området, skulle bli nektet å bo der, er derfor urimelig. Å bruke Folkeretten som argument blir meningsløst.

 

Her litt om resolusjon 242:
Fra encyclopedia.thefreedictionary.com 
 


Both Israel and her neighbors accept the legitimacy of 242, although the two sides interpret the resolution to mean quite different things. For instance, the official Israeli position notes that the text of 242 deliberately excludes the definite article "the", referring to "territories occupied" rather than "the territories occupied." According to the legal principle "expressio unis et exclusio alterus" (which states that the terms excluded from a law are excluded intentionally, and the interpretation of that law should be accordingly altered), they argue, this gives Israel the legal right to permanently retain some portions of the West Bank which would be indispensable to Israel's security.

 

Essensen i det ovenstående, på norsk: Man baserer seg på det juridiske prinsipp at ord som er utelatt, er utelatt med hensikt, og tolkningen av loven må justeres deretter. I dette tilfellet får det betydning for forskjellen mellom følgende setninger:

 

a)      Israel skal trekke seg tilbake fra de okkuperte områdene

b)      Israel skal trekke seg tilbake fra okkuperte områder

 

Jøder har vært i området til alle tider, minus tiden mellom 1948 og 1967, da Jordan okkuperte området, - for øvrig en helt ulovlig okkupasjon. Hvorfor skulle Israel ut nå? Fordi palestinerne har rett til området? Palestinere, min venn, eksisterte ikke som begrep før 1967. Snakket man om palestinere før 1948, mente man jøder. Man snakket om palestinere og arabere, og mente jøder og arabere.

 

Grensene skal etter resolusjon 242 forhandles mellom partene. Hvem representerer palestinerne? Kan Israel forhandle med noen? Til nå har det ikke lykkes Israel å få en seriøs motpart å forhandle med, og Israel besitter derfor områdene med all mulig rett. Det burde være nok å nevne Arafats avslag da han opptrådte på vegne av palestinerne under forhandlingene på Camp David, og ødela muligheten for palestinerne til å få ca. 95% av de områdene de gjør krav på i dag. Israel har etter dette utspillet gjort det helt klart at Arafat ikke er en seriøs motpart.

 

Å snakke om ekspansjon, når Israel i 56 år har bedt om å få være i fred, og invitert til fredssamtaler, tilbudt disse ?okkuperte? landområder for varig fred (jfr. Sinai for fred med Egypt), men likevel gang på gang har blitt angrepet av araberstater, geriljagrupper og terroristgrupper, og som følge av at araberne omtrent like mange ganger har tapt, nå sitter på områder som araberne har tapt i disse krigene, blir for enkelt. Jeg vet at FN i utallige resolusjoner har fordømt Israels handlinger, men du må huske på at FN har et flertall av Israel-fiendtlige land. FN er slett ikke uhildet eller nøytralt, men sterkt styrt av politiske og økonomiske interesser.


Kommentarer:
Postet av: Kjetil

Du skriver at Egypt og Jordan angrep i 1967 og det er det jo ingen tvil om. Det som har kommet frem internt i Israel om dette er også alment kjent - nemlig at Israelske millitære torpederte alle forsøk på å unngå krigen. De politikere i Israel som jobbet for å få til en fredelig løsning ble undergravet. Har dette noe med Ben Gurions tanke om ekspansjon? Det perfekte motiv for ekspansjon er nettopp å bli angrepet først.Det er alment akseptert utenfor Israel at man ikke skal bygge på okkupert land, at du skriver:"Mange bruker Folkeretten i sin politiske agitasjon for alt mellom himmel og jord" virker bare flåsete. Det finnes en folkerett, og man kan ikke bare plukke ut de deler man liker i den. Til og med USA (og store deler av innbyggerne i Israel) mener at man ikke skal bygge ut mer på okkupert land. Anerkjenner du ikke folkeretten? Hva syns du om at Israel ikke anerkjenner den?Du skriver også "å snakke om ekspansjon, når Israel i 56 år har bedt om å få være i fred, og invitert til fredssamtaler, tilbudt disse ?okkuperte? landområder for varig fred" så lurer jeg på en ting. Hvor mye større er Israel nå enn de var i 1948? Jeg mener å ha hørt at de er ca. 70 % større enn de landområdene de fikk i 1948, men jeg vet ikke - men det gjør sikkert du :)En siste ting: angrep Israel Jerusalem (og kastet ut FN) fordi de ble angrepet eller gjorde de det ut i fra religiøse årsaker?

14.09.2004 @ 10:35
URL: http://kjetil.weblogg.no
Postet av: Willy

Israel har fra dag én vært et demokrati. Med sine moderate krefter, og sine aggressive på høyre og venstre side, som i alle land. Forskjellen er at andre land, eksempelvis her i Norge, knapt vet hva det vil si å være i krig i nyere tid. Det lille stuntet vi leverte da vi senket Blücher og leverte litt spredt motstand noen dager oppe i dalene, kan knapt regnes med i denne sammenheng. Israels fiender møtte opp allerede før staten ble dannet, og den første krigen deres var svært blodig (6.373 drepte.) Krigen varte i flere år. Siden hang truselen over landet, og israelerne fant fort ut at det eneste som kunne hindre dem i å bli utslettet, var å være sterkere militært sett, noe som førte til at de la ned en enorm innsats i våpenutvikling. De fant også ut at alle avtaler og alle fredsfremstøt med araberne falt i fisk av den ene grunn: araberne oppfylte simpelthen aldri sine avtaler. Israel tok konsekvensen av dette. I dag er det knapt noe land i området som tør true dem. Sett på denne bakgrunn finner jeg det ikke underlig at den militære fløyen (det var et bredt utvalg av mennesker med dette synet, miltære og sivile, politikere og embetsmenn) ikke så noen hensikt i å prøve forhandlinger. Dette fenomenet ser du faktisk i dag i hele landet: en politiker som Sharon har flertall i et sosialistisk land. Hvorfor? Venstrefløyen har ikke lykkes i sine forsøk på å forhandle med araberne, sinmpelten fordi de ikke vil forhandle.

14.09.2004 @ 13:34
URL: http://blog.willy.no
Postet av: Willy

Programvaren takler visst ikke de lange svarene mine :-) Her kommer resten:Du kaller mine argumenter for flåsete når jeg påpeker det jeg anser som misbruk av Folkeretten. Jeg har gode grunner for nettopp det. At dem som misbruker den er mange, forstyrrer ikke mitt syn. Det er ikke flertallet som avgjør rett og galt her i verden.Folkeretten består blant annet av Genéve-konvensjonene. Den fjerde Genévekonvensjonen forbyr flytting av mennesker med makt fra en stat til en annen suveren stat som det har okkupert som følge av en offensiv krig. De omdiskuterte områdene har ikke vært en del av en suveren stat. Jordan og Egypt annekterte områdene ulovlig etter at britene fraskrev seg dem i 1948. Begge land har fraskrevet seg eiendomsretten til landet. En palestinsk stat som kunne kreve eiendomsretten, har aldri eksistert noensinne. Med andre ord blir det definitivt feil å bruke Folkeretten i denne sammenheng. De fleste som slår om seg med dette ordet, inklusive politikere, vet faktisk ikke hva Folkeretten er for noe.Jerusalem tok Israel tilbake (husk at det har vært Israels hovedstad siden ca. 1200 fKr.) som en følge av angrep fra arabene i 1967. Jeg ser ikke noe kritikkverdig i det. Både denne byen og resten av det du kaller okkupert er i Israels hender som følge av arabernes aggresjon. De kan takke seg selv.

14.09.2004 @ 13:35
URL: http://blog.willy.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits