Muhammeds og Ghozlans løgnaktighet

 

Til tross for at mange norske politikere, deriblant statsministeren er mer opptatt av å "bygge broer mellom ulike kulturer" enn å "peke på det som skiller oss", til tross for at SSB ikke vil oppgi riktige tall om konsekvensene av innvandringspolitikken, til tross for at media kritiserer dem som peker på uheldige sider ved kulturer som nå strømmer inn i landet og kaller det "generalisering" og "aggressive utfall", så er det faktisk saker og ting ved en del av de mennesker som nå strømmer inn i landet vårt, som kan og bør påpekes og fordømmes. - Og ikke minst gjelder dette deres religiøs-politiske ledere.

Jens Tomas Anfindsen gjør et grundig arbeid med å belyse noe av det vi som et kristent, demokratisk samfunn ikke kan akseptere i forhold til Islam. På sitt nettsted honestthinking.org utgir han nå en kronologisk oversikt som påpeker, sannsynliggjør og langt på vei beviser han at Basim Ghozlan, forstander i det Islamske Forbundet i Norge farer med uærlighet. Helt i tråd med religionen selv, som ikke har noe bud om ikke å lyve som kristendommen har, men tvert imot oppfordrer de troende til med alle midler, herunder falske utsagn, avtalebrudd (Sure 9:7-12) og løgner, å bekjempe de vantro og utbre Islam. Profeten Muhammed går selv foran med et godt eksempel (jfr. "Hudabajjah-avtalen".)

Anfindsen peker på uttalelser av Ghozlan som er løgn. Med oppfordring til Ghozlan om å komme med tilsvar, utfordrer han ham på hans egne uttalelser, og setter opp en indisiskjede som langt på vei beviser blant annet at Ghozlan har opptrådt urederlig og manipulerende, og at Norge har en muslimsk religiøs leder som støtter jihad i form av terror og vold mot sivile jøder i Palestina.

Indisiekjeden baserer seg på at (1) Ghozlan har uttalt seg til støtte for palestinske selvmordsbombere og til støtte for palestinske terrororganisasjoner; (2) at Ghozlan gjennomgående og overalt gir uttrykk for at han betrakter den jødiske staten Israel som en okkupant; (3) at Ghozlan betrakter den muslimske rettslærde Yussuf al-Qaradawi som en betydelig autoritet, samtidig som Qaradawi er en islamist som er beryktet nettopp for sin sterke oppfordring til selvmordsaksjoner mot Israel. Videre (4) har Ghozlan uttalt seg i støttende ordelag om Det europeiske fatwarådet, en organisasjon som ledes av Qaradawi og som i 2003 utstedte en fatwa som detaljert definerer alle voksne israelere (unntatt militærnektere) som ?okkupanter? og ?stridende?. Hele denne indisiekjeden underbygger Anfindsens anklage om at når Ghozlan sier han kun støtter selvmordsangrep mot ?settlere?, men fordømmer angrep mot ?uskyldige sivile?, så må dette forstås på bakgrunn av at Ghozlan ikke regner voksne israelere (unntatt militærnektere) som uskyldige sivile, men som okkupanter og settlere.

Videre finnes det eksplisitt evidens for at Ghozlan står for akkurat det som disse indisiene indikerer. I en artikkel sier Ghozlan at ? Når israelere kommer fra langtvekkistan for å okkupere, er det meget aktuelt å ofre liv for å bekjempe dem.? Altså betrakter han israelere som okkupanter det er legitimt å bekjempe. Videre, i diskusjon med Robert Levin sier han, ?Selvfølgelig finnes det uskyldige i Israel, som blant annet barn og de som nekter å tjene i militære.?  Dette siste utsagnet etablerer hinsides rimelig tvil at det forholder seg akkurat slik Anfindsen har sagt, nemlig at Ghozlan faktisk støtter væpnet kamp mot Israel (ikke bare settlere), og at han ikke betrakter voksne israelere (unntatt militærnektere) som uskyldige sivile.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits