Finland og Norden - muslimske stater?

Imamen i Finlands største moske spør ikke! Han hevder bestemt at Finland ?kommer til å bli en muslimsk stat innen hundre år, altså i løpet av  tre  generasjoner?. Den samme skjebne er i ferd med å innhente oss alle.  Imam Khoder Chehap i moskeen Rabita jobber intenst for dette. Send ham hjem straks! Det er ikke religionsfrihet å la ham bli. Befolkningsøkningen blant den muslimske  befolkningen  er dramatisk sammenlignet med befolkningsreduksjonen  i den  finske og nordiske befolkningen, som bare bekrefter imamens uttalelse.  Jeg kjenner bispe- og presteskapets  mangelfulle interesse for  den truende og tikkende bombe som ligger under vår egen norske grunnlov.  

Vi gjør et tankesprang. Hva skjer i Norge og Finland den dagen muslimene er i flertall? Jo, akkurat det som har skjedd i nasjon etter nasjon like fra Muhammeds tid! Demografiens lovmessighet er skremmende. (Demografi er læren om befolkningsvekst). Prognoser for den muslimske veksten til  muslimsk flertall i kommuner, fylker og stat er fra ca 50 til 100 år. Våre barnebarn arver shariahelvetet ? om ikke det norske, finske, svenske og danske  folk våkner.

Tiden er skremmende kort.  Den dagen islam  har flertall i folket har vi ikke lenger et folkevalgt storting. Frie valg er en saga blott. Høyesterett og alle rettsinstanser er nedlagt og forbudt. Imamene  - prestestyret ? overtar. (Etter min mening er det er en fornærmelse mot oss å kalle imamene for prester.   De er ikke prester, men forførere).  Denne dagen har vi  ingen kirke lenger, verken i Finland eller Norge. Biskoper er selvsagt overflødige. Presteskapet er for lengst puttet i skapet. Alt kristent liv og virksomhet er forbudt, og glem ikke at det er dødsstraff for å falle fra islam.

Skolesystemet vårt raseres på få år. Jenter får ikke lenger undervisning. De gjemmes bort bak sløret. Kvinner  er  madrasser for menn.  Selvfølgelig vil alle pikebarn bli omskåret og frarøvet den seksuelle lyst, som vår skaper Jahve har velsignet menneskeheten med. Heretter er det stort sett bare Koranen som det undervises i.  Nå har imamene begynt å bestemme absolutt alt ? til  og med i detaljer ? i våre liv.  Flesteparten av våre nordiske  folk har  begynt å gå kledt som Muhammed og hans samtid.  Maten er stort sett blitt som på Muhammeds tid. Velferdsstatens goder ? som muslimene etter  norsk målestokk nyter meget godt av  i dag -   raseres og avskaffes.

Sharialovens barbariske og menneskerettsstridende paragrafer vil styre våre folks liv og fremtid.  Pisking, steining, avkapping av fingre og ditto hoder kommer til å   herje våre land og folk. Presis det samme som skjer i Ryadh og andre muslimske byer og land fredag  ettermiddag kommer til å bli fredagsunderholdning på våre egne torg. Hengning er til offentlig forlystelse.  Forlystelse er  det   virkelig når vantro halshugges i Allahs navn.  Skatteinntekter vil ikke lenger brukes til folkets beste, men til moskeer og opplæring til muslimsk tro. Dagen kan komme at  menneskene i Norge og Finland stilles overfor  valget: omvend deg til islam eller mist hodet.

Alle muslimske lovskoler ? som det finnes flere av ? er enige på dette punktet: Det må være dødsstraff for å forlate islam. Imamen i Finlands største moske bekrefter dette. ?Dødsstraffen gjelder også i Finland, men den er vanskelig å gjennomføre?.  Legg merke til ?gjelder også?.  Den danske imamen, Abdul Wahid  Petersen, bekrefter den finske imamen  i følgende samtale, referert i Præsteforeningens Blad, nr. 33,  (ukeavis), 1988. Imam Petersen fikk følgende spørsmål: ?Vi sidder i et panel, der skal handle om religionsfrihed ? jeg kan ikke forestille meg, at du vil gå ind for dødstraff og forfølgelse af folk, som får andre til å skifte religion?? Hertil svarede imamen, at det var helt rigtigt at man blev dødsdømt, hvis man vilde  forlade islam, og la til: ?Som muslim må man være konsekvent og følge sharialovgivningen?. En i panelet fortsatte: ?Vor Herre bevare oss, vil du have den lov indført i Danmark?? Imamen svarte: ?Ja, når det bliver flertal af muslimer, så bliver den indført.? 

Olav Andreas Dovland
pensjonert sokneprest


Kommentarer:
Postet av: Mikael Schulman

Hej!Kan du berätta varifrån du - eller Olav Andreas Dovland - har fått uppgifterna om vad som predikas i Finlands moskéer? På en engelskspråkig blogg med anglikanska förtecken hittade jag för någon vecka sen en liknande uppgift - någon imam som förutspår att också Finland kommer att bli ett muslimskt land i framtiden.Med tanke på hur få muslimer det än så länge finns i Finland låter uppgifterna häpnadsväckande, men då man betänker allt som sägs i Europas moskéer är det kanske inte så konstigt ... Jag skulle ändå vara glad om du kunde ge mig källan.Jag bör kanske tillägga att jag är journalist på YLE - Finlands motsvarighet till NRK - och därför också å jobbets vägnar intresserad.Tusen takk og hilsen fra Helsingfors!

20.08.2005 @ 13:03

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits