Hvorfor palestinsk terrorisme er annerledes

Floskler, hykleriske uttalelser, tomme fraser, - dette er virkemidlene man tyr til når man påpeker palestinernes såkalte rettigheter, og aksepterer deres terrorisme som "eneste virkemiddel i en desperat situasjon". For de har intet realistisk mål med sin terror. Terroren er ikke et virkemiddel, men et mål i seg selv. Vil man hjelpe palestinerne, må man dergor fordømme deres bruk av terror, og forklare hvorfor deres uttalte mål, å fjerne Israel fra kartet, er helt illegitimt, og helt uoppnåelig. Fortsetter man å unnskylde palestinsk terrorisme, sviker man det folk man mener å støtte.

Jeg har ikke kapasitet til å få med meg alt samtidig, men har omsider klart å få lest det essensielle essayet av Lee Harris om hvorfor palestinernes terrorisme er annerledes enn det Harris kaller terrorisme ellers. Christine Mohn i document.no kaller det obligatorisk lesning. Jeg er tilbøyelig til å være enig.

Det blir for mye å oversette hele dette essayet til norsk. Men til deg som er seriøst opptatt av konflikten i Midtøsten, og særlig til deg som har sympatier med og forsvarer palestinsk terrorisme, vil jeg si: før du har lest hva Harris skriver og fått med deg poengene hans, har du heller ikke sett konflikten i det lys du burde for å kunne uttale deg.

Harris bruker uttrykket cant, som best kan oversettes som floskler, fraser, om en del uttrykk som brukes, om ikke for å unnskylde, så i alle fall for å "forstå" palestinernes terror. De tre viktigste er følgende:

1. "Voldsspiralen"
2. "Palestinernes legitime rettigheter"
3. "Sionistenes okkupasjon"

Alle som følger med i debatten og som leser voldstilhengernes argumentasjon, kjenner umiddelbart igjen uttrykkene. Lee Harris plukker dem i stykker, ett for ett. Han bruker vektige argumenter, og sammenligninger som det er vanskelig å imøtegå om man er seriøs. Søkelyset blir satt på dobbelstandarden som blir brukt. Det er ikke vanskelig å se at verden har to sett med standarder for terrorisme, en for Israel, og en annen for alle andre.

Jeg skal ikke gå inn på de enkelte eksemplene, men skal bare nevne et par punkter. Harris sammenligner palestinernes kamp med Algeries kamp for et halvt århundre siden for å frigjøre seg fra Frankrike, og med undergrunnsbevegelsene i Israel, som i Harris' terminologi også er terrorisme, med Stern som eksempel. Begge hadde et klart definert mål, nemlig å nå et mål. Målet var realistisk og oppnåelig. I Algeries tilfelle hadde Frankrike en soleklar grense ett eller annet sted, for hvor mye de kunne tåle av press før de ga etter. Hvor denne grensen var, visste man ikke, men at den var et sted, var klart. Harris bruker uttrykket "å knuse noen egg for å lage omelett." Omeletten var et fritt Algerie. Eggknusingen var aldri et mål i seg selv, men et middel for å få laget omeletten.

Med palestinerne er det annerledes. Israel er ingen okkupant. I Algeries tilfelle var Frankrike moderlandet, og Algerie var en koloni, forøvrig med begrenset militærmakt. I Midtøsten snakker vi ikke om noe moderland for Israel. Landet er en stat, ingen koloni som tilhører et moderland. I tillegg har Israel militærmakt nok til å skape et helvete for palestinerne, kanskje til å utslette dem fullstendig. Dessuten kan de ødelegge adskillige arabiske byer foruten å bokstavelig talt ødelegge adskillig for Europa. Om det skulle knipe. Det er komplett urealistisk at palestinerne noen gang skulle nå sitt erklærte mål, å utrydde Israel. Det vil simpelthen ikke skje. Med andre ord: omeletten er helt uoppnåelig, eggknusingen har ingen hensikt, og vi snakker derfor ikke om å knuse noen egg for å få laget en omelett, men vi snakker om eggknusing for eggknusingens skyld. Terrorisme for terrorismens egen skyld. Terrorisme er et mål i seg selv.

Da Hitler ville ha tilbake den polske byen Gdansk, som de hadde måttet oppgi etter 1. verdenskrig, som kanskje egentlig ikke var så urimelig i seg selv; de fleste innbyggerne følte seg mer tyske enn polske, ble kravet hans likevel blankt avvist av Chamberlain. Dette nevner Harris for å suge ut grunnen under floskelen "Palestinernes legitime rettigheter." Det var saktens legitimt nok at Gdansk skulle tilbake til Tyskland, men kravet hadde ingen legitimitet fordi man jo visste at det ikke var Gdansk, eller Danzig som den het på tysk, Hitler var ute etter, men han ville ha verdensherredømme. Derfor er palestinernes krav ikke berettiget, så lenge deres egentlige og erklærte mål er utryddelse av staten Israel. Du kan like det eller ikke, skriver Harris. Men slik er det.

Europas støtte til palestinerne baserer seg mye på tankegangen om "å leve og la leve" som er så innarbeidet i den vestlige verden. Problemet et bare at dette begrepet ikke eksisterer i palestinernes holdning overfor Israel. Den støtten og de unnskyldningene vi gir dem, blir derfor på helt feil grunnlag.

Israel har ikke noe bristepunkt, som Frankrike hadde overfor de algirske frihetskjemperne og de såkalte pied noirs, som var franske borgere som følte seg mer algirske enn franske, og som stilte seg solidarisk med opprørerne mot sitt eget folk. Israel vil tåle absolutt alt press. Hvorfor? Israel har ikke noe valg, de har simpelthen ikke råd til å ha noe grense for hvor mye press de skal tåle før de gir seg. Jødene har ikke noe sted å trekke seg tilbake, de har intet moderland. De vil kjempe til siste mann, og blir presset stort nok, vil det kunne få uhyggelige følger for omgivelsene. Harris peker på hendelsen ved Masada som et eksempel på hvor langt jøder er villige til å gå når de blir presset tilstrekkelig.

Harris avslutter med en appell til alle som elsker palestinerne: å slutte å støtte dem i sin komplett urealistiske fantasi, spesielt nå når de har fått det han mener er et genuint alternativ ved en leder [Abbas] de selv har valgt. Denne kan kun lykkes om han får støtte fra resten av verden i å kontrollere dette terrorismens virus som har ødelagt like mye for palestinerne som for Israel, om ikke enda mer.

Dette er grunnen til hvorfor de menneskene som fortsetter å unnskylde palestinsk terrorisme i virkeligheten sviker det folket de hevder og tror at de støtter. Det er på tide å slutte med disse talemåter, disse floskler som forsvarer terrorisme, samme hvor de kommer fra.


Kommentarer:
Postet av: Trond Wathne Tveiten

Hvorfor kan ikke dere Israelvenner begynne å lande litt. De er ikke mange som støtter palestinsk terror utenom kanskje små sekter ytterst til på venstresiden.Men de kan man ikke ta seriøst. Jeg velger å kalle en spade for en spade, terror er terror uansett hvem som utfører den. Om det er terroristen Shaaron eller Hamas er likegyldig. Jeg gidder ikke i denne omgangen å ta tak i hele innlegget ditt, men et råd skal jeg gi deg på veien. Lytt litt til dine meningsmotstandere ikke bare lag forenklete beskrivelser som passer inn i ditt syn. For jeg tror nemlig ikke at du vet hvorfor noen er imot Israel så overhodet, det ser ihvertfall ikke slik ut.Hilsen Grenseløs Liberaler.

Postet av: Jeffrey Geiger

Man er åpenbart grenseløst liberal dersom man kan kalle Sharon en terrorist på linje med bødlene i Hamas. Det er også betegnende hvordan spadene blir til graveredskaper og liknende når terroren fra PLO-land og Syria skal defineres.Man må også være grenseløst liberal for å karakterisere støtten til, og ikke minst "forståelsen" av den arabiske terroren mot jødiske kvinner og barn, som noe som begrenser seg til marginale "sekter" på venstresiden.For en som ikke "gidder" å diskutere sak i sin helehet, jfr. uttalelsen jeg satte i hermetegn, bør kanskje ikke være så kjepphøy overfor oss som forsøker å belyse det som media og presse skygger for. Jeg tar gjerne utfordringen fra signaturen Tveiten i denne saken, enten her, på VGD, eller antipsykopat.org.Hjertelig velkommen til bords!J Geiger

17.03.2005 @ 23:44
Postet av: olaf

Palestinske kvinner og barn blir drept, jødiske kvinner og barn blir drept. Hva er forskjellen???

21.03.2005 @ 09:02
Postet av: Jeffrey Geiger

Forskjellen ser slik ut:http://www.antipsykopat.org/bilder/babywar.gifhttp://www.antipsykopat.org/bilder/dreper_barn.jpgYtterligere kommentarer trengs neppe.J Geiger

21.03.2005 @ 14:11
Postet av: Trond wathne Tveiten

Etter åp ha lest antipsykopat.org er det ikke vanskelig ¨å se hvilke bås jeg havner etter ditt syn

Postet av: Jeffrey Geiger

Tveiten, dette handler ikke om mitt syn på deg, eller å sette deg i bås, i hvert fall ikke mer enn du setter Israel-venner i bås. Våg å diskutere saken, isteden for å tviholde på forslitte gamle fraser fra media og presse. Ta sjansen på å åpne BEGGE øynene for en gangs skyld.J Geiger

23.03.2005 @ 00:45
Postet av: Osmund Bindalen

Her er "fotballkampen" i full gang ser jeg. Artikkelen til Lee Harris er ikke særlig god, selv om han selv tror den er det. Harris mangler innsikt både i arabernes og israelernes tankeverden, og ender opp med å anse arabernes terrorisme som irrasjonell fordi israelerne er i flertall og har atomvåpen. Den er irrasjonell, men ikke derfor.Harris forsøker å være politisk korrekt på en annerledes måte, men lykkes ikke.Les heller bøkene til Bat Ye'or, Frumkin og Yossef Bodansky. Da forstår du bakgrunnen til det som foregår, og blir i stand til å analysere det korrekt.

23.03.2005 @ 13:32
Postet av: Willy

Jeg har problemer med å se hva du egentlig mener med din påstand om at Harris' artikkel ikke er god. Artikkelen presenterer ett av mange aspekter ved konflikten, og peker på et vesentlig punkt, nemlig at palestinerne a) kan aldri nå sitt mål som er å utslette Israel, i alle fall ikke uten meget vidtrekkende konsekvenser og b) de skader seg selv først og fremst. Det første punktet er ganske enkelt å forstå. Det er nok å peke på det faktum at Israel har anskaffet atomvåpen. Neste punkt sannsynliggjøres lett ved å se på palestinernes levestandard, som siden 1964 har sunket til 20% av det det var, samt å se på tapstallene deres, som er mye større enn israelernes, til tross for at palestinerne var dem som startet krigen (intifadaen), og palestinerne er dem som opprettholder krigen.Harris' artikkel er nok ikke ment som forklaring på alle hendelser og hele konflikten i regionen, men er et verdifullt bidrag for bedre forståelse av virkeligheten i den debatt som for Europas vedkommende er ensidig og ubalansert.Verken Bodansky eller for den saks skyld venstresidas politikere som Ezer Weissman, Shimon Peres eller noen annen er i stand til å presentere det fulle og hele bildet av konflikten, og det blir derfor feil å hevde nærmest at "bare du leser den og den vil du forstå bakgrunnen etc." jeg har lest litt av hvert både av nålevende og forhenværende forfattere, og prøver selv å bidra til noe mer balanse i det bildet som spesielt media presenterer i dag.

23.03.2005 @ 14:03
URL: http://blog.willy.no
Postet av: Osmund Bindalen

Det overrasker meg litt at du ikke ser det. Konflikten i Midtøsten dreier seg i liten grad om hvem som har hvilke våpen. Det er en "Texas-måte" å analysere på. "Pslestinerne" er et fenomen som har dukket opp i propagandaen de senere år (etter -67). Det er Den Arabiske Liga som fører krig mot Israel. Det var de som organiserte og finansierte Fatah, PLO og de øvrige avleggerne. Det var de som (med god hjelp av Rabin/Peres, USA og Norge) innstallerte PLO med egypteren Arafat som "Palestinernes" overhode.All referansedokumentasjon viser at det er Den Arabiska Nasjon som er i krig mot Israel og ikke "Palestinerne". "Palestinsk terrorisme" er en misforståelse av hva som foregår. Det er mot araberlandene du eventuelt må lage NUPI-statistikk om maktforhold, antall raketter og WMD, dersom noe slikt måtte være interessant.Det hjelper ikke med PK-argumenter om at "dersom du ikke på 10 linjer presenterer det hele og fulle bildet, har du ikke noe her å gjøre". Bare Israels fiender klarer det, og de gjør det med suksess.Jeg synes du har laget en interessant og viktig Blog, og jeg foreslår at du tar godt vare på den. Et tips fra min side er at du bør være litt mer tilbakeholden med Harry/PK-innnspill fra slike kilder som Harris og Mohn, så unngår du kanskje også gjengen av "football hooligans" som har etablert seg som kommentatorer.

24.03.2005 @ 12:51
Postet av: Scorstein Feyer

Bindalen, hvem er det du refererer til som hooligans? Mener du virkelig på ramme alvor at Willy og Geiger skal la disse legge premissene for diskusjonene? Skulle de, som forsvarer Israels rett til å eksistere som selvstendig nasjon, holde en lav profil pga. noen perifere bøller på blitz-nivå? Skal disse bøllene diktere hva Israel-venner skal bruke som kildemateriale?Bindalen, jeg tror du skal overlate til Willy og Geiger å argumentere for det de brenner for, og heller la bøllene gjøre det de gjør best: å dumme seg ut.Scorstein Feyer

26.03.2005 @ 11:51
Postet av: Christine Mohn

Du store! Dette er første gang jeg er blitt kalt politisk korrekt! :-)Christine

29.03.2005 @ 13:29
URL: http://www.document.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits