Er det greit å hate?

Ibrahim Nafi, redaktør i det egyptiske organet Al-Ahram, har utgitt en bok basert på artikler han har skrevet om emner som Hellig Krig, terrorisme, reformer, og forholdene mellom arabere og Vesten. Boken har tittelen ?Veien til galskap?. Memri har offentliggjort en del utdrag, oversatt fra arabisk.

 

?? Muslimer hater ikke USA og Vesten uten grunn. De hater Vesten på grunn av dens forsøk på å marginalisere, undertrykke, og utnytte dem, og til å gi Israel makt over dem. Hatet er skapt i Vesten. Det spirte opp i årene med korstog, modnet under kolonitiden, og blomstret opp under anstrengelsene for å amerikanisere verden. Hat er motoren som driver dominans og hegemoni, og det er vertøyet som brukes for å sverte muslimene??

 

Israel og USA?s fiender har som vi ser adoptert denne måten å se verden på, - ord for ord slik araberne vil ha det. Omtrent daglig kan vi lese, særlig venstresidens syn, hvor essensen egentlig er ?gi muslimene det de vil ha, så de lar oss i fred?. (Jfr. de vanvittige reaksjonene da Carl I. Hagen kritiserte de ekstreme muslimene i sommer.) Jeg har i alle fall vanskelig for å tolke det annerledes.

 

Ved det anerkjenner de for det første muslimenes rett til å styre sin verden slik de vil ha det: et totalitært mannsvelde, - et undertrykkende samfunn med religionen som øverste instans, med alle de menneskelige lidelser som kommer som en direkte følge av at man tillegger Koranen og dens tilleggsbiografier og sedvaner et guddommelig opphav.

 

For det andre legitimerer de hat. Mange henvender seg til meg og skriver om drømmen de har om et fullkomment samfunn, - uten krig, uten hat, som ?flower power?-generasjonen ? idyllisk, men helt uten virkelighetssans. Krig ER fryktelig, men man kan ikke innta en passiv stilling: la dem bare få gjøre alt de vil. Det er påkrevet noen ganger å forsvare seg, også når man møter kritikk. Og også i preventivt øyemed. Det er ikke den som vil forsvare seg som skal kritiseres.

 

Et konkret eksempel: Da Israel foretok den første bombingen av egyptiske flyplasser i 1967, var dette en nødvendig handling for å forsvare sine egne. Egypt og Jordan var agressorer, men Israel får skylden for den etterfølgende okkupasjonen, og ble av hele verdenssamfunnet tvunget til å gi fra seg Sinai, og presser på at de nå må gi fra seg Vestbredden og Gaza. Ved det diplomatiske presset legitimerer verden, - og den gangen også USA, - arabernes hat mot Israel. Ved å gi araberne rett i at de har en grunn til å hate ? så legitimerer man også hat mot alt Vesten står for.

 

Alt ifølge ovenstående logikk: Muslimene hater ikke uten grunn. Når de hater Vesten, så ligger feilen i alle fall hos Vesten. Hadde bare ikke korstogene funnet sted, så hadde ikke araberne hatt noen grunn til å hate. Hadde ikke USA handlet som de har gjort, og særlig ikke invadert Irak, - så hadde ikke muslimene hatt noen grunn til å hate.

 

Hvilket land eller kontinent hadde ikke hatt en grunn for å hate noen etter et slikt resonnement? Hvilket land har ikke på et tidspunkt vært hærtatt eller invadert, plyndret eller okkupert? Hvis dette skal ligge til grunn for folkeslagenes hat, så burde muslimene passe seg for nord-afrikanerne, kauskaserne, sør-europeerne og en mengde asiater. For muslimene har vært svært ekspansive og nådeløse i sin fremferd.

 

Forskjellen er at før slåss man mot dem. Nå er man blitt ?dannet?, og aksepterer og tolererer dem, i demokratiets navn? Man tilrettelegger for en invasjon av mulismske fundamentalister, - i navn av likeverd og toleranse. Forstå det den som kan. Eller vil.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits