Flyktninger i all evighet?

Jødiske flyktninger fra IrakI helga kom jeg over et interessant innlegg i Tønsbergs Blad. Jeg har ikke lykkes å få tak i forfatteren, men tar sjansen på å publisere innlegget i sin helhet. Det setter lyset på en spesiell side ved Midtøsten-konflikten som man kan observere og dra slutninger ut fra, eller man kan la det passere pannebrasken uten å gjøre seg noen som helst refleksjoner. Velger du det siste, er du i godt selskap. Mainstream media, FN, hele den arabiske verden og alle deres sympatisører, de fleste land i verden som er avhengig av olje og derfor et godt forhold til sjeikene, - alle er skjønt enige om at det ikke er noe spesielt å legge merke til. I alle fall lar de seg ikke merke ved det.
Men det er det. Det er ikke mindre enn en oppsiktsvekkende forskjellsbehandling.
(Bildet viser jødiske flyktninger fra et arabisk land - Irak, - flyktninger som aldri fikk noe tilbud om hjelp fra FN.)

Etter den annen verdenskrig ble Polen flyttet vestover, med det resultat at den polske befolkning i den østlige del ble delvis deportert av sovjetrusserne og resten fikk 24 timer på seg til å komme seg over til polsk territorium. Polakkene ga tyskerne i det som inntil da var tysk land omtrent samme behandling; flere millioner måtte flytte vestover.

Tsjekkoslovakia kastet ut omtrent to millioner sudet-tyskere og seks hundre tusen ungarere, som ble mottatt av henholdsvis (det ennå ikke oppdelte) Tyskland og Ungarn.

De fordrevne minoriteter opplever saktens sin situasjon med bitterhet og harme, men politisk har det aldri vært reist noe seriøst krav om å få flytte tilbake eller flytte grenser på ny - Europas grenser ligger fast, og folkeforflytningene er internasjonalt akseptert.

Men, sett at Tyskland og Ungarn, fremfor å integrere flyktningene, i stedet i 55 år hadde tvunget dem til å bo i en randsone i Polen og Tsjekkoslovakia, (nå Tsjekkia og Slovakia), uner en konstant ensidig antipropaganda overfor disse landene, forsynt dem med våpen og drevet intens opplæring for stadige rakett- og geriljaangrep på bønder og øvrige bosetninger hvor tyskere og ungarer tidligere bodde, i den hensikt å bemektige seg deres gamle område og kaste ut eller likvidere den nåværende befolkning. Ville så Polen, Tsjekkia og Slovakia vende det annet kinn til, eller slå tilbake?

Og - i så fall, hos hvilke land ville vår sympati ligget, og hvem ville for eksempel fått internasjonal støtte, ikke minst fra FN?

Dette tankespinn er intet mindre enn absurd, men i Midtøsten er dette presis hva som foregår. Den opprinnelige konfliktårsaken var den omgående krigserklæringen fra araberstatene da Israel ble opprettet.

Tjøme, 7. juni 2005
Øyvind T. Foss

Ta også en titt på for eksempel denne artikkelen, tipset av Celvin Ruisdael, og spesielt setningen: De som har tatt borgerskap i de land de har søkt om asyl, blir imidlertid ikke lenger regnet som flyktninger. Bare for sammenligningens skyld...

Du kan lese mer om denne spesielle ordningen som bare gjelder Israel, og ellers om urettferdighetene som er begått i FN's omhyggelige regi her (pdf, Norsk Israelsenter)

Mer om fakta og myter rundt flyktningeproblematikken:
Jewish Virtual Library
Et spørsmål om retorikk
Peace with realism
Camera


Kommentarer:
Postet av: Trond

SkalEr dette et frosøk på å bli tatt sriøst?? Fn er ikke perfekt, eller i følge deg og dine meningstilfeller antisemitisk fordi de ikke gjør som dere vil.Still gjerne kritiske spørsmål om FN. Sånn foreksempel hvorfor Usa sine brudd på menneskerettighetene skal glemmes og forbigått med stillhet.


Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits