Om Shariahverdag og Senterpartiet

 Min venn Olav Andreas Dovland, pensjonert sogneprest, har sendt følgende leserbrev til en hel del aviser, men ingen har så langt trykket innspillet:
Mange vil på Stortinget. Noen kommer, og noen går.  På slutten av forrige året  skrev jeg til samtlige partier på Stortinget og gjorde oppmerksom på at det tidligere er blitt delt ut ferdigkumulerte stemmesedler  ved moskeer. Jeg antok at denne praksisen kunne være tvilsom, endog ulovlig. Den skaper fart på islamiseringen av landet vårt.

Jeg fikk svar tilbake fra  Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet. Det er grunn til å se litt på svaret   fra Senterpartiet. For sammenhengens skyld refererer jeg noen linjer fra mitt brev. (24.8.2004.)  ”Enhver  stemmende kvinne og mann vet hvordan kumulering virker. Brentford, en middels stor by i England har nå muslimsk flertall i bystyret. Utviklingen går meget hurtig. Det fortelles at utviklingen i Oslo er urovekkende.  Den demografiske situasjonen i Norge er så alvorlig at om få tiår kan vi ha mistet kontrollen. Shariahelvete er da   deres og mine barnebarns  framtid! Vi holder på å bli tatt på senga.”

Politisk rådgiver i  Senterpartiet svarte bl.a. følgende den 24. august: ”Når det gjelder dine hentydninger om at Norge er i ferd med, eller i fremtiden vil bli overtatt av muslimer som vil innføre sharialovgivning i Norge er dette fullstendig grunnløse og usmaklige påstander som jeg vil ta sterk avstand fra.”  Avvisningen betrakter jeg for sterk og vettløs prat.

Jeg skrev så til Senterpartiets formann, Åslaug Haga, og ba om bekreftelse på om politisk rådgiver  Ole Morten Gevings svar til meg  er uttrykk for partiets syn.

Åslaug Haga svarte følgende i brev  11. desemper 2004:  ”Vi har ikke noe å tilføye utover det svar rådgiver Ole Morten Geving tidligere har gitt.”

Jeg synes det er verdt å merke seg Senterpartiets  holdning til den alvorlige utvikling vi ser i Norge, Norden og Europa i dag.  Uttalelsen bekrefter at  Åslaug Haga og Ole Morten Geving ikke har skjønt hva islam og imamene vil med Norge og nasjonene.

Jeg siterer Ibrahim: ”/…/ Islams framtid i detta vårt land Tyskland, där vi er födda  och uppvuxna, vi som kan språket och känner til manniskornas mentalitet…Jag tror inte att det er omöjligt att en förbundskansler år 2020 är en muslim. Detta land är vårt land och det är vår plikt att förandra det i positiv riktning. Med hjalp av Allah skal vi göra det til vårt paradis på jorden och då vi alla är förenade i islamisk umma…(islamsk samfunn) ställa oss til förfogande för hela mänskligheten. På flera håll i islamistiska kretsar talas om den realistiska möjligheten av ett ”Kalifat Tyskland” som sedan ska sprida sig över hela världen.” 

Politikere, og ledere på alle nivåer, som  overser islamiseringens skremmende resultater, er allerede en sikkerhetsrisiko for vårt demokrati.

Med  Ole Morten Gevings syn, og formann Åslaug Hagas bekreftelse, er Senterpartiet  er etter min mening i ferd med å gjøre  de samme politiske tabbene som Bondepartiet gjorde for en god del  tiår siden.   Når skal Europa forstå at islam, les imamer,   er demokratiets fiender. Islams mål er å rasere de vantro nasjoner – ett for ett!


Olav Andreas Dovland
pensjonert sokneprest
Østlia 8
1592 Våler.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits