NIS om Kirkenes Verdensråd

Pressemelding: Kirkenes Verdensråd oppfordrer til kirkelig økonomisk utpressing av Israel

Uttalelsen som sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd har vedtatt og sendt ut kritiseres av Norsk Israelsenter mot antisemittisme som «diskriminerende» og som «pengeutpressing». NIS mener at uttalelsen er antijødisk og kan svekke muligheten for fred.

I brev til Den norske kirke kritiserer Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS), uttalelsen som sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd har sendt ut i pressemelding den 21.2.2005. Den norske kirke var representert i møtet.

I sin pressemelding oppmuntrer sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd sine medlemmer, inkludert Den norske kirke, «til alvorlig å overveie økonomiske virkemidler? som en ny måte å arbeide for fred på, ved å se på måter man kan unngå å delta i illegale aktiviteter knyttet til den israelske okkupasjon. I denne forstand stadfestet sentralkomiteen økonomisk press brukt på en åpen og passende måte, som et aksjonsmiddel». Mer konkret foreslås bruk investeringsfond som politisk pressmiddel.

NIS mener at uttalelsen ikke har som mål å støtte fredelige løsninger, og betegner aksjonen som «pengeutpressing og som bare er rettet mot Israel og derfor støtter derfor arabernes kamp mot Israel». NIS mener at oppfordringen ikke er egnet til å bringe fred, men derimot vil det «klart kunne bidra til mer krig».

Videre anklager NIS Sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd for diskriminerende uttalelser om "Israels okkupasjon", «mens den tier stille om den syriske okkupasjonen av Libanon, som har pågått i ca. 30 år, og annen arabisk okkupasjon i Midtøsten og Nord-Afrika».

I følge NIS belegger Kirkenes Verdensråd sine uttalelser med åpenbare usannheter, en forfalsket fremstilling av folkeretten og fortielse av fredsavtalene med Egypt og Jordan.

NIS skriver at «kristne ledere synes å ha glemt de 1700 år med jødeforfølgelse som medlemskirkene er ansvarlige for, idet de fortsetter å bruke Skriften mot jødene». Denne kritikken er rettet mot Kirkenes Verdensråd, som kalte sine medlemmer til å gjøre "hva som tjener til din fred" og henviste til Lukas 19:42. I følge NIS har også Den norske kirke brukt Skriften mot jødene i Israel.

I brevet siterer NIS lignende uttalelser som kom fra sentrale norske kirkeorganisasjoner, inkludert Mellomkirkelig råd og Norges kristne råd, som har gått så langt som å signalisere en motsetning mellom "Gud" og "jøden".

Videre skrev NIS at bruk av hellige skrifter mot jødene skaper en situasjon der de befinner seg klemt mellom islams jihad og kristendommens korstog.

NIS spør hvorfor Kirkenes Verdensråd ikke har kommet med tilsvarende uttalelser overfor dem som angriper jødene i Israel og gjør alt de kan for å utslette den jødiske staten.

Videre mener NIS at Kirkenes Verdensråd reagerer diskriminerende og hyklersk på «brudd på menneskerettigheter i Israel, men bare når det tjener jødenes motstandere. Undertrykte minoriteter i området ignoreres, folkemord forties og kopternes fortvilte rop om hjelp ble avvist.

I brevet minner NIS om «Kirkens rolle i Krystallnatten (Martin Luthers fødselsdag) og jødeutryddelsen i Holocaust» og påpeker at Kirkens organer i uttalelser og handlinger støtter dem som ennå forfølger jødene og prøver å utrydde jødene i Israel.

NIS fremholder at Kirken, "for å bli en seriøs og troverdig partner i internasjonalt fredsarbeid, må ta et åpent og utvetydig oppgjør med hovedårsaken til det kristne jødehatet: Erstatningsteologien, som dessverre fortsatt er sentralt dogme for de fleste medlemmene av Kirkenes Verdensråd". Det viktigste med erstatningsteologien er at Gud har forkastet jødene, for så å overgi løftene til den kristne kirke, noe som brukes til å legitimere jødeforfølgelse.

NIS avslutter sitt brev med å be Den norske kirken om å ta initiativ til et oppgjør med Kirkenes Verdensråds «fortsatte bidrag til jødehatet og dets skadelige konsekvenser, 60 år etter Holocaust». Alternativt foreslår NIS at Den norske kirke som et bidrag til fredsarbeidet melder seg ut av organisasjonen.

Dokumentasjon kan leses på nettet: http://norskisraelsenter.no/nor/antis/krist/2005-02-25-kvr-boikott-nisbrev.php

Kontaktinformasjon:

For Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) Erez Uriely, leder
Seljeveien 18, 1825 Tomter
Tel: 69 92 14 22
Faks: 69 92 19 09
Mobil: 91 70 61 46


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits