Bondeviks skremmende uvitenhet

Igjen et tankevekkende innlegg av Olav Andreas Dovland. Jeg publiserer dette åpne brevet og stiller meg bak Dovlands syn. Både på Islam som religion, og hans kritikk av teologen og statsministeren Bondeviks omgåelse av Koran-sitater. Bondevik har studert teologi, og vet meget vel at Koranen på originalspråket står for en langt mer aggressiv linje mot kristne og jøder enn hva ledende muslimer i Vesten - og deres politiske støttespillere, i dette tilfellet vår egen statsminister - ønsker å gi inntrykk av.
Bondeviks omgang  med Koranen viser at han har ikke kunnskap om budskapet.    I talen på Pakistans nasjonaldag siterte han Koranen slik  imamene og Islamsk Råd Norge (IRN)  bløffer oss nordmenn.  ”Koranen sier jo at drap på et menneske er en  forbrytelse mot hele menneskeheten!”, siterte Bondevik.   Vi får aldri  vite hvilke koranord det vises til. Sitatet er tydeligvis fra sure 5.35,   (Einar Bergs oversettelse.)   Den korrekte ordlyden er:   ”Derfor har Vi  pålagt Israels barn: Den som dreper et menneske , - uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse, skal anses som hadde han drept hele menneskeheten […].

For det første er dette en fordordning til Israels barn. Merk uten at –  mangler  i Bondeviks sitat. Det er for det andre ikke et generelt  forbud mot å drepe. Sammenligner vi  suren  med andre (ganske mange) surer,  ser vi at  drap på oss vantro er tillatt. Haditskrifter  bekrefter at bare muslimers liv er hellig,  det vil si at  vantros liv er noe annet, vi er dhimmi. Hadde Bondevik lest sure 5.35, så kunne han ikke ha unngått å lese vers 37:  ”Deres lønn, som bekjemper Allah og Hans sendebud og farter omring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis , eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I den kommende verden venter en svær straff.”  Det er oss vantro – som etter  islamsk lære er Krigens Hus – som betyr  ufreden på jorden.   Bondevik  sier:  ”Vi  (er jøder og kristne)  deler grunnleggende verdier – hengivenhet til Gud, nestekjærlighet og respekt for våre medmennesker. /…/  I begge religioner er budskapet om fred og toleranse sentralt. Bondevik!  Islam er trolig den mest intolerante ideologi – på linje med kommunisme og nazisme.  Fred i muslimsk lære er det når vantro enten er blitt muslimer eller utryddet (drept)!  Det er litt av en fredens religion! Hvilken gud  refererer du til, Bondevik?

Vantros liv er noe annet,  bekrefter  sure 9.5: ”Men, når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem legg bakhold for dem overalt. […].”  Vit, Bondevik,   du hører til de vantro, sammen med biskopene,  prestene, regjeringen og enhver ikke-muslim!  Det er en kamp – krig – mellom sivilisasjon og usivilisasjon, Bondevik. Kjenner du virkelig ikke til den islamske krigshistorie fra Muhammeds til  vår tid? Du bør nå kalle sammen statsrådene for å bli informert og belært om islams virkelige historie og mål med islamiseringen. Bondevik II regjeringen har  lagt landet helt åpent for islamiseringen. Det  betrakter jeg som landssvik!

Statsminister Kjell Magne Bondevik og hans regjering er  en sikkerhetsrisiko  for  Norge.  Det er wahabismen som er rådende islam i dag. Dersom en statsråd eller stortingsrepresentant  blir tatt for unøyaktigheter fra Stortingets talerstol, skjer ett av to. Enten må vedkommende legge seg flat og beklage, eller så må vedkommende gå av. Det siste betyr ny regjering. Dine uttalelser  er  omtrentlige og  historieløse.   Du må beklage dine  synsende uttalelser – i samme foredrag – overfor det norske folk! Se sure 47.4. 

Hege Storhaug  påpekte i Holmgang  17.11.2004 at Muhammed drepte i krig og han drepte som privatperson. Drap og krig har fulgt islam som den  brutale virkelighet  fra Muhammed til i dag. Les  Irshad Manji: Hva er galt med islam, hvor hun fillerister islams og IRN’s fortolkning av sure 5.35, og viser at  unntaket  gjør terroraksjonen i London like islamsk som Ka’abaen  i Mekka.  Dr. Anis Shorrosh,  verdenskjent arabisk autoritet på islam sier kategorisk at ”Koranens Allah er ikke den samme som Bibelens Gud.”   Bibelens Gud heter Jahve, skrives JHVH.  Du, som også er prest, blander kortene kunnskapsløst, men politisk korrekt!  En  større døråpning  for videre islamisering av Norge enn deg,  har jeg ikke sett.

Olav Andreas Dovland
Pensjonert sokneprest
Østlia 8
1592 Våler
69287890Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits