Landsforræderen Vanunu

VanunuCelvin Ruisdael har sendt kopi av sitt brev til NRK som reaksjon på medias ubalanserte og ensidige belysning også av Vanunu-saken. Man kan tydeligvis ikke se at saken har andre sider enn hva som er mainstream i Norge (eller er det egentlig det?): Man tenker at Vanunu (bildet) er en helt. For eksempel de etiske sider ved å forræde sitt eget land og folk. Vanunu deltok i et (forøvrig ulovlig) nettmøte i Dagbladet fredag 22. april. Jeg stilte ham noen kritiske spørsmål om nettopp dette. Spørsmålene ble ikke besvart.

Så til Ruisdael:

(kopi av sendt e-post til NRK-journalist Mie Sundberg)
min reaksjon på følgende artikkel:
http://www.nrk.no/nyheter/kultur/4678560.html

Hei
 
Hvorfor nevner ikke du og mange norske journalister [knapt] med et eneste ord følgende problemstilling :
 
Vanunu er av en fungerende demokratisk rettsstat idømt fengselsstraff for landsforæderi - han brøt et bindende taushetsløfte.

I alle vestlige land, Norge inklusive, ville en slik handling medføre fengselsstraff.
 
Han har sonet et langt fengselsopphold og er nå løslatt på visse vilkår [restriksjoner på kontakt med utenlandske journalister og bevegelsesrestriksjoner for en periode]. Slike løslatelser på vilkår er ikke i seg selv brudd på menneskerettighetene slik enkelte ser ut til å mene.
 
Grunnlaget for innvilgelse av asyl og tildeling av fredspris er IKKE TILSTEDE, selv om f.eks. Sp-leder uttaler at Norge bør gi Vanunu - som er dømt for forræderi mot sitt eget land - asyl i Norge.
 
Det er legitimt for Vanunu og andre å få samvittighetskvaler i forhold til en jobb - men det legitimerer ikke [og kan ikke legitimere] brudd på taushetsløfte. Dette taushetsløftet er bindende også hvis Vanunu pga personlig overbevisning valgte å avslutte sitt daværende arbeid og gå over i en annen stilling. Alle rettsstater, også Norge, ville reagert tilsvarende som israelske myndigheter her har gjort.
 
Selvsagt skal vi IKKE gi ham asyl. I Norge ble i sin tid Arne Treholt dømt for spionasje for fremmed makt. Selvsagt er det utenkelig at et annet, vestlig demokratisk land skulle innvilge en evt asylsøknad
 
Etter en rettslig kjennelse i Israel ble Vanunu løslatt fra fengslet på visse vilkår - restriksjoner på kontakt med utenlandske journalister og reiser til utlandet for en periode
 
Løslatelse på vilkår er et akseptert rettsprinsipp i vestlige demokratier (også Norge) og er dermed i seg selv ikke brudd på menneskerettighetene
 
Journalister i NRK og andre medier har ansvar for en balansert nyhetsdekning. Fra NRKs nyhetsdesk etterlyser jeg balanse i dekningen av Vanunu-saken. Uten denne balansen løper du og andre journalister i flokk og løfter opp, hyller landsforæderi som legitim grunn for asyl og fredspris.
 
Mvh,
Celvin Ruisdael, Stavanger


Kommentarer:
Postet av: Kjetil

Hva syns du om at Israel produserte atomvåpen da? Og det med norsk tungtvann! I avtalen mellom Norge og Israel ved salget av tungtvann var det en klausul om at det ikke skulle brukes til å produsere atomvåpen - syns du det er greit at de gjorde det likevel?

29.04.2005 @ 14:08
URL: http://kjetil.weblogg.no
Postet av: Willy

Jo, det er enkelt å svare på. Svært enkelt.En verden uten våpen ville vært det beste. Det er alle ansvarsbevisste mennesker enige om. Men vi er også enige om at slik er det ikke. Det finnes mennesker som av ulike grunner kriger. Israel er truet av flere titalls araberstater, under den kalde krigen ble de også forsynt med avanserte våpen av USSR. At Israel derfor anskaffet seg atomvåpen, er derfor et smart trekk. Da blir terskelen for å gå til storangrep mye høyere. Ingen tenkende mennesker tror at demokratiet Israel vil angripe med atomvåpen uprovosert, noe de amme menneskene derimot tror om flere islamske diktaturer i området om de skulle anskaffe seg slike.At Norge på denne måten bidro til balanse i regionen, og dessuten å trygge tilværelsen for dem av verdens jøder som har funnet et tilfluktssted i Israel, er helt flott. Norge har et ansvar i denne saken fordi vi bidro til masseutryddelsen under krigen ved å angi og innsamle jødene til deres bødler. Man kan kanskje si at vi har betalt av noe på denne gjelden nå, selv om ett menneskeliv har en verdi som vi aldri vil bli i stand til å gjøre opp for.At Israel eventuelt brøt en avtale - jeg presiserer at jeg ikke kjenner til denne avtalen, men baserer meg på dine ord - må sies å være en bagatell i denne sammenheng.

29.04.2005 @ 14:25
URL: http://blog.willy.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits