Holdningsforskjell

Norges utviklingsminister Erik Solheim i "Først og sist" 28.10.05, om at vår (Vestens) bistand til jordskjelvofrene visstnok ser ut til å bli mindre enn forventet, og mindre enn for eksempel det man ga til ofrene etter tsunamien etter jul:

Faren ved dette er også politisk for oss, fordi det sprer seg inntrykk i Pakistan, som veldig lett kan skje, om at vi gir mye mindre penger til dette enn til andre katastrofer, så vil tanken umiddelbart komme, at- ja, det er fordi vi er muslimer, og så vil dette underbygge akkurat de ekstremistene som man er ute etter å bekjempe i Irak og Afghanistan og andre steder, altså veldig farlige holdninger, som ingen av oss ønsker.


Leder i Jyllands-Posten 29.10.05 om debatten rundt de tolv tegningene av "profeten" Muhammed som avisen publiserte, og som førte til drapstrusler mot avisens journalister, og at 11 ambassadører fra demografisk tvilsomme regimer (sitat JP) i fullt alvor oppfordret Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen til å tukte Morgenavisen Jyllands-Posten. I denne lederen siteres Danmarks Kirke- og Undervisningsminister Bertel Haarder:


Kirke- og undervisningsminister Bertel Haarder fik udtrykt det demokratiske samfunds dilemma ganske præcist i den samme tv-debat:

Han påpegede, at man selvfølgelig ikke skal såre folks følelser blot for at provokere. Men når man truer os med vold og drab, og når 11 ambassadører forlanger pressecensur, bliver vi nødt til at foretage den handling, der blev opfattet som provokerende, igen og igen, for det vil vi simpelthen ikke finde os i. Vel talt.


Jeg aner en grunnleggende forskjell i holdningen hos disse to ministre... Spørsmålet blir vel ikke om vi ser problemet, for det gjør både Erik Solheim, Bertel Harder og jeg selv, - men hvordan vi forholder oss til truslene: skal vi legge oss flate, innordne oss etter terroristenes krav og ønsker, - eller står vi på demokratiets prinsipper, nemlig at vårt eget styre, - Regjering og Storting skal avgjøre enhver sak uten å la seg presse utenfra. Presset fra islamistiske terrorister gjør det desto viktigere å markere global fasthet. Med andre ord: bistanden til ofre for naturkatastrofer kan og bør nok økes betraktelig. Men muslimske fanatikere med våpen i hånd skal i hvert fall ikke få diktere hvem som skal få mest hjelp. De skal ikke ha så mye som ett eneste ord med i laget.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits