Pisspreik fra NTB

Enda en gang har sivile uskyldige liv gått tapt i Israel, denne gang tre ungdommer som var hyggelige og tok opp en haiker. Det var den siste gode gjerningen de fikk gjort, for den ortodokse jøden de tok inn i bilen, var ingen jøde, men en utkledd araber som drepte dem alle tre på et øyeblikk.

NTB skriver
i sin melding om den nye Hamas-regjeringen som ikke fordømmer drapene, men tvert imot hevder at "Dette var et naturlig svar på israelske drap og forbrytelser. Palestinerne har rett til å forsvare seg selv." Mens Fatah-ledede regjeringer derimot, skal ha vært flinkere til å fordømme aksjoner, i det minste når de skjedde inne i Israel.


Ordene har nok vært der. Men handling har jo vært fraværende hele tiden. Arafats "regjering" gjorde ikke noe for å forhindre slike angrep, heller ikke fikk forbrytere sin straff, men tvert imot er det et faktum at Arafat aktivt støttet terrorisme samtidig som han fremsto som en moderat politiker. Og media lot seg lure.

Om hvem som var de skyldige, skriver NTB slik:

Al-Aqsamartyrenes brigader sa i en erklæring at de sto bak selvmordsaksjonen, som var et svar på israelske angrep.

Korrekt betegnelse på brigadene er derimot, som Jerusalem Newswire skriver:

Al-Aqsamartyrenes brigader av den palestinske president Mahmoud Abbas Fatah-fraksjon sa at de sto bak.

Hvorfor underslå koblinger som er der? Blir det fred i Midtøsten av å late som om noen ønsker fred når de ikke gjør det? Selv den svært palestinervennlige Terje Rød-Larsen innrømmet at Arafat løy og at PA måtte ta skyld for sammenbrudd og økt terrorisme. Til tross for velvalgte ord og fine fraser er det gang på gang avdekket forbindelser mellom de legale "myndigheter" og terroristene. Hvorfor prøve å tilsløre dette?


Nå er de fleste i øyeblikket enige i at Hamas pr. definisjon er en terroristorganisasjon. Hva skal så til for at de skal bli tatt inn i varmen? Svaret er ord, ord, ord. Et eksempel var Hamas' ønske om dialog med "Midtøsten-kvartetten", som ble begjærlig mottatt. Man ønsker fred, det er ikke det, men hva med å være litt edruelig i forhold til "situasjonen på bakken?"


Media vil nok snart fortrenge mer ubehagelige erklæringer som:

Koranen er vår konstitusjon, Muhammed er vår profet, hellig krig er vår strategi, og å dø for Allah er vårt høyeste ønske.

Eller:

Vi kan ikke anerkjenne Israel. Palestinas land er vårt og ikke jødenes.

Sannsynligvis vil media heller trykke slike uttalelser til sitt bryst:

Vi vil ikke unnse oss for den største anstrengelse for å oppnå en rettferdig fred i området... vi er ikke krigshissere og ønsker ikke terrorisme og blodutgytelse.

Det er bare det et en "rettferdig fred" for Hamas betyr en total utslettelse av staten Israel og etablering av en arabisk muslimsk stat i området.


La diplomatene drive med diplomati, overlat til politikerne å lyve, gjør jobben deres og kom så med facts, bakgrunnstoff og analyser, ikke dette tabloide og blåøyde pisspreiket som tilslører den virkelige situasjonen. Vi vet det jo likevel, det finnes jo andre kilder i dag enn NTB.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits