Finland og Norden - muslimske stater?

Imamen i Finlands største moske spør ikke! Han hevder bestemt at Finland ?kommer til å bli en muslimsk stat innen hundre år, altså i løpet av  tre  generasjoner?. Den samme skjebne er i ferd med å innhente oss alle.  Imam Khoder Chehap i moskeen Rabita jobber intenst for dette. Send ham hjem straks! Det er ikke religionsfrihet å la ham bli. Befolkningsøkningen blant den muslimske  befolkningen  er dramatisk sammenlignet med befolkningsreduksjonen  i den  finske og nordiske befolkningen, som bare bekrefter imamens uttalelse.  Jeg kjenner bispe- og presteskapets  mangelfulle interesse for  den truende og tikkende bombe som ligger under vår egen norske grunnlov.  

Vi gjør et tankesprang. Hva skjer i Norge og Finland den dagen muslimene er i flertall? Jo, akkurat det som har skjedd i nasjon etter nasjon like fra Muhammeds tid! Demografiens lovmessighet er skremmende. (Demografi er læren om befolkningsvekst). Prognoser for den muslimske veksten til  muslimsk flertall i kommuner, fylker og stat er fra ca 50 til 100 år. Våre barnebarn arver shariahelvetet ? om ikke det norske, finske, svenske og danske  folk våkner.

Tiden er skremmende kort.  Den dagen islam  har flertall i folket har vi ikke lenger et folkevalgt storting. Frie valg er en saga blott. Høyesterett og alle rettsinstanser er nedlagt og forbudt. Imamene  - prestestyret ? overtar. (Etter min mening er det er en fornærmelse mot oss å kalle imamene for prester.   De er ikke prester, men forførere).  Denne dagen har vi  ingen kirke lenger, verken i Finland eller Norge. Biskoper er selvsagt overflødige. Presteskapet er for lengst puttet i skapet. Alt kristent liv og virksomhet er forbudt, og glem ikke at det er dødsstraff for å falle fra islam.

Skolesystemet vårt raseres på få år. Jenter får ikke lenger undervisning. De gjemmes bort bak sløret. Kvinner  er  madrasser for menn.  Selvfølgelig vil alle pikebarn bli omskåret og frarøvet den seksuelle lyst, som vår skaper Jahve har velsignet menneskeheten med. Heretter er det stort sett bare Koranen som det undervises i.  Nå har imamene begynt å bestemme absolutt alt ? til  og med i detaljer ? i våre liv.  Flesteparten av våre nordiske  folk har  begynt å gå kledt som Muhammed og hans samtid.  Maten er stort sett blitt som på Muhammeds tid. Velferdsstatens goder ? som muslimene etter  norsk målestokk nyter meget godt av  i dag -   raseres og avskaffes.

Sharialovens barbariske og menneskerettsstridende paragrafer vil styre våre folks liv og fremtid.  Pisking, steining, avkapping av fingre og ditto hoder kommer til å   herje våre land og folk. Presis det samme som skjer i Ryadh og andre muslimske byer og land fredag  ettermiddag kommer til å bli fredagsunderholdning på våre egne torg. Hengning er til offentlig forlystelse.  Forlystelse er  det   virkelig når vantro halshugges i Allahs navn.  Skatteinntekter vil ikke lenger brukes til folkets beste, men til moskeer og opplæring til muslimsk tro. Dagen kan komme at  menneskene i Norge og Finland stilles overfor  valget: omvend deg til islam eller mist hodet.

Alle muslimske lovskoler ? som det finnes flere av ? er enige på dette punktet: Det må være dødsstraff for å forlate islam. Imamen i Finlands største moske bekrefter dette. ?Dødsstraffen gjelder også i Finland, men den er vanskelig å gjennomføre?.  Legg merke til ?gjelder også?.  Den danske imamen, Abdul Wahid  Petersen, bekrefter den finske imamen  i følgende samtale, referert i Præsteforeningens Blad, nr. 33,  (ukeavis), 1988. Imam Petersen fikk følgende spørsmål: ?Vi sidder i et panel, der skal handle om religionsfrihed ? jeg kan ikke forestille meg, at du vil gå ind for dødstraff og forfølgelse af folk, som får andre til å skifte religion?? Hertil svarede imamen, at det var helt rigtigt at man blev dødsdømt, hvis man vilde  forlade islam, og la til: ?Som muslim må man være konsekvent og følge sharialovgivningen?. En i panelet fortsatte: ?Vor Herre bevare oss, vil du have den lov indført i Danmark?? Imamen svarte: ?Ja, når det bliver flertal af muslimer, så bliver den indført.? 

Olav Andreas Dovland
pensjonert sokneprest


Slår ned på terror - eller bidrar til terror?

Mahmoud Abbas - fredsduen, fikk smake sin egen medisin sent onsdag i denne uka. Geværmenn - terrorister - militante palestinere som vi kaller dem i Eurabia, trengte seg inn i PA's lokaler hvor Abbas var og skjøt rundt seg. De "krysset den røde streken" mente sikkerhetsfolkene den kvelden. Dette skulle slås ned på. Abbas ble ikke selv skadet, men kunne lett ha blitt drept.

Men i dagslys er man ikke så tøffe lenger i disse kretser. Man valgte en mer forsonlig linje. En av sikkerhetsfolkene innrømmet at de var redde for å komme under ild selv. (Jerusalem Post 31. mars)

Poenget er ikke at det er lett å stoppe volden. For under fredsprisvinner Arafats regime hadde disse gjengene fritt spillerom. Poenget er at Abbas må få stoppet dem. Om han vil leve, og om han vil ha fred med Israel.

Dagsavisen fremstiller saken 1. april som om Abbas har kontroll:

I går fikk Abbas nok. Han mobiliserte sine styrker mot de militante i egen befolkning...

Artikkelforfatteren Roger Hercz gjør den israelske regjeringen litt dum:

Slik Sharons forsvarsminister Shaul Mofaz ser det, er situasjonen såre enkel: Nå smaker palestinerne litt av sin egen medisin ? etter at geriljagruppene har kunnet operere i fire år, har «terrortrusselen» nå vokst seg så stor at den også truer Abbas selv. Mofaz nevnte ikke konsekvensene av Israels angrep mot de palestinske sikkerhetsstyrkene som var ment å skulle opprettholde roen og ordenen.

Israel har selvfølgelig også her skylden. Når Abbas ikke kan slå ned hardt og brutalt på rebellene, så er det fordi Israel har ødelagt slagkraften deres. Men politistyrkene i PA har selv gjort seg til skyteskive ved å delta i terrorangrep. Israels angrep har sine grunner, mister Hercz. Det er opplysninger som er lett tilgjengelig, og som også Dagsavisen kunne tilegnet seg.

Se videre, dette er fra ett enkelt søk på Yahoo på ordene "pa police involved terror":

The terrorist who massacred at least 10 Israelis in a Jerusalem bus
bombing on January 29, 2004 was Ali Yusuf Jaara, a PA police officer who was
formerly a member of Yasir Arafat's terrorist Fatah Al Aksa Martyrs Brigade.

State Dept. Admits PA Police Involved in Terror:   The State
Department's November 2002 report on PLO/PA compliance with the Oslo accords
acknowledged (p.4) that "members of PA security forces were frequently
involved in acts of violence
against Israelis" during 2002-2003.

PA Police Station Used to Shield Terrorist:   On October 26, 2003, the
Israeli Army dismantled a PA police station in Gaza that was "used as a
refuge by an Islamic Jihad terrorist," according to the IDF spokesman, who
added:   "It should be noted that the terrorist was offered sanctuary by
Palestinian police officers--who also helped him escape.  Such action
illustrates the blatant involvement of the Palestinian security apparatuses
in aiding terrorism."

(Mange, mange eksempler videre på denne siden)

Osloavtalen har med en egen artikkel (Oslo 2, Annex I, Article IV(4e)) som omtaler "the employment of policemen who have been convicted of serious crimes, or have been found to be actively involved in terrorist activities subsequent to their recruitment"

Liste hvor 12 av 30 terrorister er i PA's sikkerhetsstyrker, som eksempelvis har utført skyting på åpen gate i Jerusalem, planlegging av bombing, forsøk på mord, planlagt selvmordbombing, deltatt i knivdrap, mord på israelsk soldat og senere på palestinske medborgere mistenkt for samarbeid med Israel, og deltatt i mord og mord på to israelere.

Israels UD henstiller til PA å utlevere navngitt politisjef og fire andre terrormistenkte.

I 2002 arresterer Israel et skip, Karine A, fullastet med våpen. Kapteinen innrømmer at han ble sendt av en PA-offiser i Hellas.

Ovennevnte søk ga 240.000 treff, og om bare 10 av disse er fra pålitelige kilder, har Dagsavisen en lekse å lære.

PA-politi involvert i terror er tidligere omtalt i bloggen 30. januar 2004 og 23. mai 2004.

 


NIS om Kirkenes Verdensråd

Pressemelding: Kirkenes Verdensråd oppfordrer til kirkelig økonomisk utpressing av Israel

Uttalelsen som sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd har vedtatt og sendt ut kritiseres av Norsk Israelsenter mot antisemittisme som «diskriminerende» og som «pengeutpressing». NIS mener at uttalelsen er antijødisk og kan svekke muligheten for fred.

I brev til Den norske kirke kritiserer Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS), uttalelsen som sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd har sendt ut i pressemelding den 21.2.2005. Den norske kirke var representert i møtet.

I sin pressemelding oppmuntrer sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd sine medlemmer, inkludert Den norske kirke, «til alvorlig å overveie økonomiske virkemidler? som en ny måte å arbeide for fred på, ved å se på måter man kan unngå å delta i illegale aktiviteter knyttet til den israelske okkupasjon. I denne forstand stadfestet sentralkomiteen økonomisk press brukt på en åpen og passende måte, som et aksjonsmiddel». Mer konkret foreslås bruk investeringsfond som politisk pressmiddel.

NIS mener at uttalelsen ikke har som mål å støtte fredelige løsninger, og betegner aksjonen som «pengeutpressing og som bare er rettet mot Israel og derfor støtter derfor arabernes kamp mot Israel». NIS mener at oppfordringen ikke er egnet til å bringe fred, men derimot vil det «klart kunne bidra til mer krig».

Videre anklager NIS Sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd for diskriminerende uttalelser om "Israels okkupasjon", «mens den tier stille om den syriske okkupasjonen av Libanon, som har pågått i ca. 30 år, og annen arabisk okkupasjon i Midtøsten og Nord-Afrika».

I følge NIS belegger Kirkenes Verdensråd sine uttalelser med åpenbare usannheter, en forfalsket fremstilling av folkeretten og fortielse av fredsavtalene med Egypt og Jordan.

NIS skriver at «kristne ledere synes å ha glemt de 1700 år med jødeforfølgelse som medlemskirkene er ansvarlige for, idet de fortsetter å bruke Skriften mot jødene». Denne kritikken er rettet mot Kirkenes Verdensråd, som kalte sine medlemmer til å gjøre "hva som tjener til din fred" og henviste til Lukas 19:42. I følge NIS har også Den norske kirke brukt Skriften mot jødene i Israel.

I brevet siterer NIS lignende uttalelser som kom fra sentrale norske kirkeorganisasjoner, inkludert Mellomkirkelig råd og Norges kristne råd, som har gått så langt som å signalisere en motsetning mellom "Gud" og "jøden".

Videre skrev NIS at bruk av hellige skrifter mot jødene skaper en situasjon der de befinner seg klemt mellom islams jihad og kristendommens korstog.

NIS spør hvorfor Kirkenes Verdensråd ikke har kommet med tilsvarende uttalelser overfor dem som angriper jødene i Israel og gjør alt de kan for å utslette den jødiske staten.

Videre mener NIS at Kirkenes Verdensråd reagerer diskriminerende og hyklersk på «brudd på menneskerettigheter i Israel, men bare når det tjener jødenes motstandere. Undertrykte minoriteter i området ignoreres, folkemord forties og kopternes fortvilte rop om hjelp ble avvist.

I brevet minner NIS om «Kirkens rolle i Krystallnatten (Martin Luthers fødselsdag) og jødeutryddelsen i Holocaust» og påpeker at Kirkens organer i uttalelser og handlinger støtter dem som ennå forfølger jødene og prøver å utrydde jødene i Israel.

NIS fremholder at Kirken, "for å bli en seriøs og troverdig partner i internasjonalt fredsarbeid, må ta et åpent og utvetydig oppgjør med hovedårsaken til det kristne jødehatet: Erstatningsteologien, som dessverre fortsatt er sentralt dogme for de fleste medlemmene av Kirkenes Verdensråd". Det viktigste med erstatningsteologien er at Gud har forkastet jødene, for så å overgi løftene til den kristne kirke, noe som brukes til å legitimere jødeforfølgelse.

NIS avslutter sitt brev med å be Den norske kirken om å ta initiativ til et oppgjør med Kirkenes Verdensråds «fortsatte bidrag til jødehatet og dets skadelige konsekvenser, 60 år etter Holocaust». Alternativt foreslår NIS at Den norske kirke som et bidrag til fredsarbeidet melder seg ut av organisasjonen.

Dokumentasjon kan leses på nettet: http://norskisraelsenter.no/nor/antis/krist/2005-02-25-kvr-boikott-nisbrev.php

Kontaktinformasjon:

For Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) Erez Uriely, leder
Seljeveien 18, 1825 Tomter
Tel: 69 92 14 22
Faks: 69 92 19 09
Mobil: 91 70 61 46


Iran: 14 års fengsel for meninger

14 års fengsel for iransk blogger. En iransk weblogger er dømt til 14 års fengsel, anklaget for spionasje og for å ha hjulpet utenlandske "kontra-revolusjonære". Jfr. artikkelen om Christoffersens agenda. Er det slik hun vil ha det?

Nazisymboler OK

Utrop melder at Den Europeiske Union vil ikke forby nazizymboler. Årsaken er at dette kan være i konflikt med ytringsfriheten. Landene Danmark, Ungarn, Italia og England er imot et lovforslag mot disse symbolene, og lovforslaget blir dermed lagt på hyllen.

Lise Christoffersen: OK å bli truet

Lise Christoffersen (AP), tidligere ordfører i Drammen, reagerer ifølge Drammens Tidende på at Stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen hadde livvakt på et møte i Drammen. Et "ekkelt PR-stunt" kalte hun det. Jeg reagerer meget sterkt på dette.

Argumentene hun bruker for å underbygge dette kan hun da ikke mene alvorlig. For det første: Han (Knudsen) meldte sin egen interesse for å delta. Hvem oppsøker vel selv et sted hvor det er fare? - Nei, hvem gjør vel det, Christoffersen? Under jernteppet i Sovjet unngikk man slike steder av frykt for sitt liv. I land styrt av Islams lover risikerer man i dag fortsatt sitt liv når man ytrer meninger uten å være invitert. Men et demokrati kjennetegnes nettopp på at man kan oppsøke og delta i debatten, også når man ikke er ønsket.

Christoffersen reagerer også på Knudsens debattform. Han reiste seg, mens de andre ble sittende. Aner vi at Christoffersen gjerne ville kontrollere sine meningsmotstandere, selv deres bevegelser, i tillegg til deres meninger? Videre sier hun ifølge DT: Alle som deltar i den offentlige debatt må av og til tåle høy temperatur og ukvemsord som kan ta form av trusler.

Hvilket samfunn vil Christoffersen egentlig ha? Er hun sitert riktig er dette høyst betenkelig. Det ligger i kortene at det hun ønsker er et åpent samfunn hvor det er åpning for dialog mellom kulturer. Men altså uten en egentlig debatt. For en meningsutveksling mellom den ene parten og deres støttespillere på den andre, som faktisk synes det er helt greit å bli truet, - er det noe demokratisk og åpen debatt?

Christoffersen burde for demokratiets skyld dementere hele intervjuet. Hvis ikke så blir gjort, blir dette en skremmende anskueliggjøring av hennes politiske agenda, kanskje hele partiets: Å bestemme hvem som debatterer, hvordan de debatterer, og dessuten aksept for trusler fra islamister.

Les også
-
Knudsen med livvakt (Torsdag 24. februar 2005)


Knudsen med livvakt

Ulf Erik Knudsen (Frp) stilte med livvakt etter trusler, da han møtte i et møte i regi av innvandrerrådet i Drammen. Frp's stortingsgruppe har mottatt drapstrusler. Reflekterer noen over at det alltid er Israels venner som får trusler, mens muslimenes venner meget sjelden opplever dette? Er moralen rett og slett bedre hos de "slemme" Israels venner?

Paradoks

Kåre Kristiansen i Norge i Dag: Det er ett av de største paradokser i Midtøsten at håpet om fred nå først og er begrunnet med at denne fredsprisvinneren [Arafat] er død! Selv hans sterkeste supportere som f.eks. visegeneralsekretær Terje Rød Larsen innrømmer at Arafat viste seg å være en av de største hindringer for fred og forsoning.

Haag utdatert

Haag-domstolen bygde på feil data da de fordømte Israels sikkerhetsgjerde. Opplysningene om at Israel ved å bygge gjerdet ville annektere 16% av Vestbredden, var utdatert i forhold til den ruten som var godkjent på det tidspunktet av høyesterettsdommer, general Menachem Mazuz. I virkeligheten dreier det seg om 3,3%. Det er den statlige påtalemyndigheten i Israel som hevder dette. Haags mening om dette gjerdet er irrelevant, sier staten. (Haaretz)

Hvor ble de av?

Hvorfor forsvarte fredsbevegelsen Saddams diktatur, men ikke Iraks gryende demokrati? Torbjørn Røe Isaksen, Leder i Unge Høyre, skriver i Dagbladet (via document.no): Hva har gjort at sivilbefolkningen som var verdig beskyttelse under diktaturet til Saddam Hussein, ikke er verdige når landet forsøker å bevege seg videre til demokrati? Svaret har tre bokstaver. USA.

Antiterror?

DEBKAfiles antiterror-kilder rapporterer at PA's antiterroraktivitet er minimal og bare skjer under israelsk press. Så langt 3 arrestert og to Quassem-avfyringer forhindret. Mest forstyrrende er at PAs styrker som skulle hindre terrorister selv har begynt å skyte på israelske mål.

Fosterdrap

Dagen: Mens partiene i den såkalte rød-grønne regjeringsalliansen nå drøfter utvidelse av lovens fri-abort-grense fra 12 til 16 uker etter barnets unnfangelse, bør vi andre minne om alle de ufødte småbarna som i disse 30-40-årene ikke fikk leve. For hvis de likevel hadde fått leve, kunne de til sammen ha fylt en hel norsk by på størrelse med Oslo med ytterligere en halv million nordmenn i alderen fra null til 40 år.

Europas sykdom

Europa er ikke lenger et sted der du kan tenke fritt og debattere offentlig så lenge emner som Islam eller Israel blir tatt opp. Prøv å få til en rasjonell konversasjon i et offentlig forum i Europa i dag om Islam eller om Israel. Det er umulig.

Les hva Dr. Emmanuel Navon skriver om den sørgelige situasjon Europa er kommet i. Dette handler om holdninger, om vårt syn på grunnleggende menneskerettigheter, om vilje til å se sannheten i øynene, det handler om å våkne opp! Fra http://www.think-israel.org/navon.europe.html

Mandag 31. januar i år ble en 10 år gammel pike drept av geværild, og med det samme ble det israelske forsvaret (IDF) anklaget for dødsfallet av palestinske selvstyremyndigheter og FN. Jenta ble skutt på utsiden av den FN-sponsede skolen i Rafiah i Gaza. Den første anklagen om at IDF var den skyldige, var mistenkelig fordi IDF ikke hadde hatt noen som helst aktivitet i nærheten av denne skolen. Det kom senere for en dag via nyhetsbyrået Ynet at hundrevis av skudd hadde blitt fyrt i luften av muslimer som feiret avreise til Hajj, den viktige reisen til Islams hellige byer Mekka og Medina som enhver muslim bør foreta minst en gang i livet. Jenta fikk en av disse kulene i hodet og døde.

"Informasjonen" om at IDF hadde "drept en palestinsk jente" kom ut i nyhetene. Så kom det en  forsiktig korreksjon etterhvert, som ikke hadde noen virkning på publikum. Folk hørte "informasjonen", men de la knapt merke til korreksjonen. Det er et vanlig mønster.

Det er mange grunner for hvorfor europeisk opinion er så antagonistisk mot Israel, men en av dem er media-manipulasjon og informasjon fra israels fiender. Noe som bringer meg til den triste ironien i denne ukes minnehøytidelighet for frigjøringen av Auschwitz.

Europa ba om tilgivelse for drapet på 6 millioner jøder. Men det kan samtidig aldri tilgi seg selv for at Israel eksisterer. Dette er den triste og tragiske ironien, at europeerne ber om tilgivelse for en forbrytelse som i første rekke kunne skje som en følge av Europas irrasjonelle holdninger overfor jødene. Uheldigvis har denne irrasjonalitenen aldri forandret seg.

De fleste europeere har adoptert troen på at den arabisk-israelske konflikten er årsaken til islamistisk terrorisme, og at denne konflikten fortsetter på grunn av Israels stahet og territorielle nett. Det er veldig enkelt: Israel ønsker land, men ikke fred, - og dette er hvorfor det ydmyker palestinerne og nører en konflikt som gjør 1 milliard muslimer sinte, slik at det går ut over Europa og andre steder. Og Bush ønsker ikke å legge press på israel fordi han er en fundamentalistisk kristen (idiotene tror på Gud) og hans rådgivere er alle jødiske neokonservative. Voila.

Det er på tide at Israel og pro-israelske talsmenn forklarer for europeerne at Israel er langt fra å være deres fiende som gir påskudd til islamistisk vold, som de hevder. Israel er i virkeligheten en som kjemper mot en ideologi som er en trusel for Europa. Det er nå på tide for Europa å våkne opp.

Hvordan forklarer du dette for en europeer? Med følgende sitater og fakta:

1. I 1974 innrømmet den algirske president Boumediene åpent i FN's generalforamling at "en dag skal millioner av mennesker forlate den sørlige halvkule og bevege seg mot den nordlige. Og de vil ikke komme som venner. De vil komme for å overta. Og de vil overta ved å få barn. Mavene til våre kvinner vil levere seieren."

2. I et intervju mer Oriana Fallaci i 1972 vedgikk den palestinske terroristen George Habache at "vår revolusjon er bare et trinn på veien mot en verdensrevolusjon. Den er ikke begrenset til å ta tilbake Palestina. ... Palestinerne er en del av den Arabiske nasjon. Og derfor er det nødvendig for hele den Arabiske nasjon å slåss mot Amerika og Europa. Det vil bli en krig mot Vesten, og dette er bare begynnelsen. Og vi vil fortsette tålmodig, - vi vil erobre tomme for tomme."

3. Islam overtar Europa demografisk og kulturelt. 30% av barn født i Belgia i dag er muslimske. Etter Yom Kippur-krigen, er ikke oljen det eneste våpenet de arabiske stater bruker for å undertrykke Europa. De etablerte også "den Europeisk-arabiske dialog" (EAD), en mekanisme hvor prisen Europa betaler er å bli overflommet av hundretusener av arabiske immigranter "for å spre arabisk og muslimsk kultur i Europa." I 1975 ble den nye Eurabia-journalen publisert i Paris.

4. I 1975 adopterte EF "Strasbourg-reolusjonen" hvor EF aksepterer å tillate "immigrasjon av arabiske arbeidere til Europa" og "nødvendigheten av å skape, gjennom media og akademier, fordelaktige omgivelser for de nye immigrantene" og "rett for de nye immigrantene til å spre og misjonere for sin religion og kultur."

Folk spør meg ofte hva som er galt med europeerne når det gjelder Israel. Svaret er at Europa har blitt kolonialisert demografisk og kulturelt i de siste tredve årene. Prøv å få til en rasjonell konversasjon i et offentlig forum i Europa i dag om Islam eller om Israel. Det er umulig.

Europa er ikke lenger et sted der du kan tenke fritt og debattere offentlig så lenge emner som Islam eller Israel blir tatt opp. Som den italienske forfatteren Oriana Fallaci skrev i sin siste bok "Fornuftens Styrke": "Krigen som Islam har deklarert mot Vesten er ikke en militær krig. Det er en kulturell krig. En krig som ikke er rettet mot vår kropp, men mot vår sjel, som Tocueville ville ha sagt." Europeerne skulle vært takknemlig mot Amerika og Israel i stedet for å anklage dem for alle verdens ulykker.

Det faktum at flere og flere av europeerne har tatt opp i seg basisbudskapet fra islamistisk propaganda er indikativt for den kraft som er i den "intellektuelle terrorisme." Som "business ambassadors" kan og bør dere hjelpe europeerne å våkne opp -- til deres eget og vårt beste.

Dr. Emmanuel Navon er administrerende direktør for The Business Network for International Cooperation (BNIC), som har lokaler i Tel Aviv, Israel. Kontakt BNIC på e-mail på emmanuel@bnic.org. Webside: http://www.bnic.org

Les også
-
Wake up, Occidente! (Fredag 14. januar 2005)
-
Våg å tenke selv! (Fredag 21. mai 2004)
-
DEN MENNESKELIGE KOMEDIE FORTSETTER (Fredag 14. mai 2004)
-
MUSLIMER I EUROPA VIL HA KRIG (Fredag 14. mai 2004)
-
ISLAM OG VESTEN I KRIG (Onsdag 12. mai 2004)
- ISLAMS AGENDA ? EN KRIG MELLOM SIVILISASJONER (Onsdag 5. mai 2004)


Er ekstremisme normalen?

Think-Israel er en interessant webside. På forsiden er det samlet en del interessante betraktninger. "Bedrevitere" i Europa vil nok si at dette er satt på spissen og er kategorisk. Vel, - spissformuleringer får ofte folk til å tenke. Et eksempel:

Vi blir fortalt at det er forskjell mellom det ekstremistiske og det fredselskende og normale Islam.

Skal man dømme etter deres handlinger, er muslimer anti-Vesten, anti-demokratiske, antikristne, anti-jødiske, anti-buddhistisk og anti-hinduistisk. Muslimer er innblandet i 25 av cirka 30 konflikter som pågår rundt om i verden, i Afghanistan, Algerie, Bangladesh, Bosnia, Kongo, Elfenbenskysten, Kypros, Øst-Timor, India, Indonesia (2 provinser), Kashmir, Kazakistan, Kosovo, Kurdistan, Makedonia, Midtøsten, Nigeria, Pakistan, Filippinene, Sudan, Russland-Tjetjenina, Tajikistan, Thailand, Uganda og Uzbekistan.

Betyr dette at det ekstreme Islam er normalt, og det normale Islam er ekstremt sjeldent?


Triste holdninger fra VG

Har du en føflekk eller vorte som er plagsom, fjerner du den. Men har du et menneske i din nærhet som på en eller annen måte er til bry, så fjerner du det ikke. Ikke med mindre du er morder. Og da heter det ikke "fjerne", men "myrde."

I VG, imidlertid, "fjernet" man et foster i 23. svangerskapsuke. Det kan virke som om pressen er i bresjen for å presse igjennom holdninger som vi egentlig ikke har. Nordmenn er ikke interessert i å flytte grensen for lovlig abort fra 12. uke 16. svangerskapsuke. Men VG viser ved sin ordbruk at de ikke er enig. De vil ha avkriminalisert drap i mors liv, også i 23. uke.

Hvor går så grensen? Ved fødsel? Etter fødsel, hvis barnet har kromosomfeil? Ved ett år? Tre? Blir en livsglad femåring etterhvert lovlig "fjernet"?

Argumentene mangler fullstendig i denne debatten, det har jeg lært meg. Mitt argument om at livet er ukrenkelig, faller ikke i god jord. Sist jeg snakket med en abortforkjemper som gikk tom for argumenter, fikk jeg omsider dette svaret: - Ja vel, hvis det er drap, så får det være drap, da! Vedkommende så det som bedre at en uheldig kvinne får drepe sitt eget barn, enn at hun kunne få hjelp, og barnet eventuelt kunne bli adoptert bort til gode mennesker etter fødselen. Disse holdningene, som VG her altså fremskynder, er til stor skade for Norge og for menneskeheten. De er ødeleggende for folks moral, og gjør oss til et kynisk folk av lystmordere.


Jeg er ingen løpergutt

Jeg skrev 14. feb. om statsminister Bondevik, som i den israelske avisen Haaretz ble omtalt omtrent som løpergutt for PA. Bondevik imøtegår her i avisen Dagen kritikken, - ikke fra meg, men fra Karl Johan Halleråker.

- Jeg er ingen løpergutt, sier Bondevik.

Kanskje ikke. Men når man kommer direkte fra besøk hos PA og legger frem deres synspunkter til Sharon, kan det unektelig se sånn ut.


PA-politiet, terroristdivisjonen...

Dette er byen vår. Gaza sentrum. Jeg arbeider her. I den ene hånden har jeg en Kalashnikov, i den andre Koranen, og i mitt hjerte brenner kjærligheten til å myrde israelere....

Maskene skal de ha på seg, de terroristene som nå skal stoppe seg selv fra å terrorisere israelske sivile. For identiteten skal skjules når de nå bytter side, disse fanatiske muslimene.

Ovenstående er visstnok sant. Jerusalem Post skriver om geværmennene som blir PA-politi, som en følge av avtalen mellom Sharon og Abbas. (Via Israpundit)


Bondevik løpergutt for PA?

En detalj, kanskje. Men Aftenposten liker å se det slik:

Haaretz: Sharon pinlig berørt av Bondevik
En israelsk avis skriver at statsminister Kjell Magne Bondevik gjorde Ariel Sharon forlegen da han på deres møte søndag begynte å stille krav og gjenta palestinske anklager.

Men. Haaretz skriver noe i tillegg i originalartikkelen, som forteller noe mer enn hva Aftenposten liker å fortelle oss, og meningen er ikke helt hva Aftenposten legger idet, eller?

Norges statsminister til bry for Sharon
Norges statsminister Kjell Magne Bondevik var til besvær for Statsminister Ariel Sharon da han begynte å stille krav og gjentok beskyldninger han hadde hørt tidligere av de palestinske selvstyremyndighetene.

Å "gjenta palestinske anklager" er ikke helt det samme som å "gjenta beskyldninger han hadde hørt tidligere av de palestinske selvstyremyndighetene." Mens Aftenposten ønsket at Bondevik satte et eller annet skap på sin rette plass, antyder vel egentlig Haaretz mer at Bondevik er en løpergutt for PA:

Norway's PM embarrasses Sharon
Norway's Prime Minister Kjell Magne Bondevik yesterday embarrassed Prime Minister Ariel Sharon when he began making demands and repeating accusations he had heard earlier by the Palestinian Authority.


Wolfowitz om muslimenes manglende solidaritet

Jeg tok 12. januar 2005 opp muslimers manglende empati, og holdninger der politiske føringer går foran alt, også foran livene til titusener av småbarn og andre sivile, både i Banda Aceh og etter skjelvet i Bam.

Flere har tydeligvis reagert på det samme.
Document.no siterer USAs viseforsvarsminister Wolfowitz under en senatshøring. "Det har vært svært lite generøsitet fra deler av den muslimske verden som snakker høyt om "islamsk hellig krig" og andre ting, men når det døde 200.000 mennesker, - alle muslimske for Indonesias vedkommende, i denne katastrofen, så er det lite hjelp å hente," sa Wolfowitz.

Om muslimenes terrorteologi

Jens Tomas Anfindsen (tidligere omtalt her), og som har etablert nettstedet honestthinking.org, skrev 17. januar i Vårt Land en interessant kronikk, publisert på nettstedet han driver sammen med broren Ole Jørgen Anfindsen, om den teologien som ligger bak islamistenes terror: selvmordbombing, og drap på sivile. I sterk motsetning til populæroppfatningen til journalister og politikere, og direkte adoptert ordbruk fra palestinere ledere og muslimske teologer, påviser Anfindsen at det ikke dreier seg om ?desperate handlinger fra mennesker i den ytterste nød, og som ikke har andre virkemidler,? men om en godt fundamentert og uttenkt strategi fra høyt skolerte og bemidlede islamske teologer:

 

Ghozlans standpunkt i forhold til selvmordsbombere er i overensstemmelse med majoriteten av sunni-muslimske ledere verden over. Standpunktet er et produkt av teologisk-politisk overveielse, ikke bare affekt og raseri, og det er verdt å kaste et blikk på dets ideologiske fundament.

 

Hvilket Anfindsen også gjør. Denne siden med bakgrunnsinformasjon om Qaradawi mm. inneholder interessante og sikkert for mange overraskende opplysninger. Hva som er sikkert, er at dette stoffet er saklig sett et slag i ansiktet for alle som utelukkende vil se de positive sider ved Islam.

 

Anfindsen ønsker en saklig debatt om Islam. Det samme gjør jeg. En saklig debatt i politiske kretser får vi den dagen politikerne våre blir villige til å legge vekk hensynet til valgresultatene og populariteten blant mediefolk. Jeg ser derfor små muligheter for at det skjer med det første, tatt i betraktning det parlamentariske system vi har, hvor antall stemmer en kriteriet for makt. Høyst sannsynlig går vi samme veien som Nederland: økende innvandring, som fører til flere problemer uten at vi får gjort noe med dem, som igjen fører til at vi selv blir mer kneblet og bundet med hensyn til hva vi får lov å gjøre i vårt eget land. Med mindre velgerne tar affære og vrir sine synspunkter slik at vi får en mer handlekraftig regjering.

 

En saklig debatt i media tror jeg skal bli vanskelig å få til så lenge media styres av såpass ventrevridde mennesker som nå.

 

Negative fremtidsvyer kanskje..? Men sikkert realistiske.

 

Les også
-
Islam i Europa (Mandag 3. januar 2005)
-
Willy i Drammens Tidende (Mandag 20. desember 2004)
-
Trusselen fra Islam (Tirsdag 7. desember 2004)
-
Ta avstand fra terrorisme! (Fredag 19. november 2004)
-
Vil bedras (Lørdag 23. oktober 2004)
-
Saklig islamkritikk (Torsdag 14. oktober 2004)
-
Islamister bak terror - igjen (Fredag 17. september 2004)
-
Årsaken til terror (Fredag 10. september 2004)
-
Islam og terror en uløselig enhet (Onsdag 1. september 2004)
-
Verden vil bedras (Tirsdag 24. august 2004)
-
Islamistisk terror (Tirsdag 17. august 2004)
-
Qazi Hussain Ahmed (oppdatert) (Tirsdag 10. august 2004)
-
Blinde geistlige (Mandag 28. juni 2004)
-
Bukker og skraper for Islam (Lørdag 26. juni 2004)
-
Stålsett - en forvirret biskop (Tirsdag 22. juni 2004)
-
Blåøyde allah-tilbedere (Mandag 21. juni 2004)
-
Jøder trues - av hvem? (Mandag 14. juni 2004)
-
Welcome to the World! (Torsdag 10. juni 2004)
-
Islamistisk organisasjon truer medlemmer til terror (Torsdag 27. mai 2004)


Bra lesestoff

Det har blitt litt til og fra med skriving i det siste, mest grunnet en ferietur til Tenerife. I dag holder jeg meg hjemme og pleier en forkjølelse. Fint å få oppdatert seg litt på det som rører seg. Det er interessante tider. Her er klipp, linker og kommentarer om og fra emner som engasjerer:

Ny bok om sionismens far, Thodor Herzl

Theodor Herzl var en praktisk, fremtidsrettet modernist som la mer vekt på maskiner og teknologi enn nostalgi og teologi i sin berømte visjon for en jødisk stat. Rikdommen i hans fortelling, med alle paradoksene, kan ikke annet enn anbefales, sier idéhistoriker Håkon Harket. Les bokanmeldelsen i Morgenbladet nettutgaven.

 

Om truselen fra Iran
Basert på en artikkel i Jerualem post skriver Myrland om Irans atomvåpenprogram og de relle mulighetene for å stoppe utviklingen ved internasjonalt press.

Iran er i dag en eksistensiell trussel mot Israel. Ikke bare slik at landet truer staten Israels jødiske karakter og flertall. Iran tar, som det eneste landet i verden, åpent til orde for å "utslette Israel fra jordens overflate".
Derfor frykter Israel at Iran får atombomber. Iran motarbeider også aktivt alle forsøk på fred mellom Israel og de arabiske naboene.
Les resten i Med israel For Fred (MIFF)

 

Europa og Russland forholder seg som de gjorde første gangen USA truet Irak: de snur seg etter vinden, de er i det lengste nøytrale. Natalya Gevorkyan i Kommersant har ingen tro på et samarbeid mellom USA / Russland / Europa. Hun mener Iran er den eneste som scorer på uvissheten og det manglende samarbeidet. Hun legger nok ikke det samme i dette som jeg gjør, men er nok mer pragmatisk...

 

AP melder at Iran uttaler at ?et angrep fra USA ikke ville ødelegge alle Irans atom-fasiliteter.?

Dette må vel karakteriseres som en dårlig skjult trusel, siden vi vet at landet stadig hevder at deres atom-program utelukkende er ment til fredelige formål, som elektrisitet etc. Det verste er at Rowhani muligens har rett. Iran har etter sigende lykkes med å spre sine atomvirksomheter over hele landet, noe som kan gjøre det umulig å ødelegge det ved en aksjon.

?Vi søker ikke spenninger med USA? sier sjefsforhandler Hasan Rowhani. ?Vi søker å løse våre problemer med USA, men det er amerikanerne som ikke vil at problemene skal bli løst.? ?Det finnes ikke et problem i verden i dag som ikke kan bli løst.?

For eksempel jødeproblemet. Som Nazistene hadde sin Endliche Lösung, har Iran en offentlig uttalt lyst til å knuse staten Israel. Slik vil islamistene løse det problemet.

Rowhani presser ytterligere: Han sier Iran aldri vil gi opp sitt atomprogram, og aldri vil gi opp sine rettigheter etter ikkesprednings-avtalen. ?Samtalene (med EU) kan ikke vare evindelig. Hvis det ikke blir gjort fremskritt, vil ikke lenger Iran være forpliktet til å fortsette samtalene etter Iransk nyttår (20. mars).?

 

Nederlenderne er blitt dhimmier

I Nederland, foregangslandet som skulle blande alle kulturer og stort sett være liberale til det meste, fargerikt, festlig og fritt, - hva har blitt resultatet? De glemmer Eriks 1. lov: Ondskap finnes. Islamistene har fått en slik enorm makt at vi midt i Europa har fått en stat hvor muslimene dikterer hva som er tilbørlig og ikke. Blant annet å heise sitt eget flagg er noe man rett og slett ikke gjør. (Les i document.no)


DU har i hvert fall feil!

I debatten om balanse og ubalanse i media får jeg stadig innspill, både kommentarer og e-post som alle inneholder omtrent følgende essens: media er antagelig og sannsynligvis ikke helt hundre prosent upartisk, men du er i alle fall partisk og ensidig!

Man later pussig nok til å ha tro at ens egne meningsfeller er mer uhildete og objektive enn ens meningsmotstandere. Livet har lært meg at man kan være uenige om det meste, men man forener mer enn gjerne krefter hvis man kan samle seg i irritasjonen over og motstanden mot jødene. Da viser man felles front. Man finner selvsagt denne mekanismen også på flere andre områder i livet, noe som er interessant og morsomt å observere. Pinsevenn-ledere på reise i Jødeland kom for eksempel med kraftig kritikk av Israel (artikkel av 19. desember 2004.)

Kristenfolket har tradisjon for å inngå allianser. Under siste verdenskrig fikk Hitler drahjelp av mang en geistlig figur, som han gjorde av muslimske ledere. Deres felles fiende var jødene. Selvsagt var det noen som sa fra om uretten og mange kristne reddet jøder med fare for sine egne liv.

Forskjellen mellom disse to religionene er bare at mens muslimenes lærebøker har en mengde hatske utfall mot jødene, så bygger kristendommen på jødedommen, og de kristnes lærebok taler om å velsigne jødene. Uten at denne ikke helt uvesentlige forskjellen så ut til å spille den store rollen i praksis.

Jan-Aage Torp derimot, gjennomførte en reise hvor han, som de nevnte Uvenner, også besøkte Betlehem og Beit Jalla, for å danne seg et bilde av begge sider av konflikten. Dagen skriver om hans synspunkter.

Jeg setter stor pris på slike innspill. Her viser Torp at gjengs oppfatning ikke nødvendigvis skal danne grunnlaget for hans personlige mening. Og han tør å ytre meninger som er 180° motsatt av flertallets. Også om de fremsettes av respekterte kristenledere.

Men selvfølgelig, Torp er jo selvsagt ikke objektiv. Han er i alle fall partisk og ensidig! Og ikke minst, - han er jo kristen, så da er han i alle fall helt på jordet?!


hits