Landsforræderen Vanunu

VanunuCelvin Ruisdael har sendt kopi av sitt brev til NRK som reaksjon på medias ubalanserte og ensidige belysning også av Vanunu-saken. Man kan tydeligvis ikke se at saken har andre sider enn hva som er mainstream i Norge (eller er det egentlig det?): Man tenker at Vanunu (bildet) er en helt. For eksempel de etiske sider ved å forræde sitt eget land og folk. Vanunu deltok i et (forøvrig ulovlig) nettmøte i Dagbladet fredag 22. april. Jeg stilte ham noen kritiske spørsmål om nettopp dette. Spørsmålene ble ikke besvart.

Så til Ruisdael:

(kopi av sendt e-post til NRK-journalist Mie Sundberg)
min reaksjon på følgende artikkel:
http://www.nrk.no/nyheter/kultur/4678560.html

Hei
 
Hvorfor nevner ikke du og mange norske journalister [knapt] med et eneste ord følgende problemstilling :
 
Vanunu er av en fungerende demokratisk rettsstat idømt fengselsstraff for landsforæderi - han brøt et bindende taushetsløfte.

I alle vestlige land, Norge inklusive, ville en slik handling medføre fengselsstraff.
 
Han har sonet et langt fengselsopphold og er nå løslatt på visse vilkår [restriksjoner på kontakt med utenlandske journalister og bevegelsesrestriksjoner for en periode]. Slike løslatelser på vilkår er ikke i seg selv brudd på menneskerettighetene slik enkelte ser ut til å mene.
 
Grunnlaget for innvilgelse av asyl og tildeling av fredspris er IKKE TILSTEDE, selv om f.eks. Sp-leder uttaler at Norge bør gi Vanunu - som er dømt for forræderi mot sitt eget land - asyl i Norge.
 
Det er legitimt for Vanunu og andre å få samvittighetskvaler i forhold til en jobb - men det legitimerer ikke [og kan ikke legitimere] brudd på taushetsløfte. Dette taushetsløftet er bindende også hvis Vanunu pga personlig overbevisning valgte å avslutte sitt daværende arbeid og gå over i en annen stilling. Alle rettsstater, også Norge, ville reagert tilsvarende som israelske myndigheter her har gjort.
 
Selvsagt skal vi IKKE gi ham asyl. I Norge ble i sin tid Arne Treholt dømt for spionasje for fremmed makt. Selvsagt er det utenkelig at et annet, vestlig demokratisk land skulle innvilge en evt asylsøknad
 
Etter en rettslig kjennelse i Israel ble Vanunu løslatt fra fengslet på visse vilkår - restriksjoner på kontakt med utenlandske journalister og reiser til utlandet for en periode
 
Løslatelse på vilkår er et akseptert rettsprinsipp i vestlige demokratier (også Norge) og er dermed i seg selv ikke brudd på menneskerettighetene
 
Journalister i NRK og andre medier har ansvar for en balansert nyhetsdekning. Fra NRKs nyhetsdesk etterlyser jeg balanse i dekningen av Vanunu-saken. Uten denne balansen løper du og andre journalister i flokk og løfter opp, hyller landsforæderi som legitim grunn for asyl og fredspris.
 
Mvh,
Celvin Ruisdael, Stavanger


Propagandasprøyt?

 Noen kommentarer er egentlig ved første øyekast egentlig ikke noe å ta notis av. Kanskje de bare burde slettes. For eksempel denne som er skrevet av en som kaller seg Socrates. Forøvrig er det en grov fornærmelse mot tenkeren og filosofen Sokrates å bruke navnet hans når man har så lite å fare med. Men for det andre er det kanskje greit med slike innlegg, fordi det anskueliggjør noe av det vi - jeg - sloss mot: nemlig uvitenhet, dumhet, ubalanse, manglende vilje til å se klart.

Malki ble bare 15 - grunnet palestinske terroristerHer ser du Malki. Hun var en glad jente på 15 år. Hun beskrives av familien sin som en glad jente. Av natur søt og blid, talentfull, musikalsk, fast bestemt på å gjøre alt som skulle til for å utdanne seg til å kunne hjelpe barn med handicap. Jenta bragte lykke inn i manges liv. Vi som har barn i denne alderen kan bare tenke på hva de betyr for oss, varmen vi kjenner inni oss når vi tenker på dem, vi hører de glade stemmene deres for oss når vi ikke er sammen med dem...

9. august 2001 ble hun brutalt myrdet på en restaurant i Jerusalem. Malki skulle ikke få oppfylt sine drømmer og planer for livet. Sammen med henne døde 14 andre, deriblant 7 barn. Ingen skulle noen gang mer få høre Malki synge eller le. Latteren hennes er forstummet for alltid. Rundt disse fjorten menneskene står det hundrevis av ulykkelige pårørende: foreldre, søsken, kjærester, ektefeller, venner, kolleger, mennesker som for all fremtid vil være preget av og lide under det som skjedde på restauranten.

Denne grusomme hendelsen er et faktum. Det er ikke propaganda, som "Socrates" mener jeg driver med. Fotografier av de drepte, intervjuer med de dreptes slektninger, bilder av åstedet, utrykningene, lydfiler, og en mengde nyhetskilder forteller den samme - og grusomme, hjerteskjærende historien.

Malki ble ikke drept ved et uhell. Målet var ikke militært og Malki ikke en tilfeldig passerende som ble drept av en bombe som var tiltenkt andre. Malki ble drept av en bombe rettet mot akkurat henne. Malki, jenta på 15 år var selve målet for bomben, sammen med de andre bomben utslettet. Hamas og Islamsk Hellig Krig tok på seg ansvaret. Malki var, til tross for at hun bare var 15, ansett som en fiende av de islamistiske terroristene, disse barbariske, onde menneskene som sender sine egne i døden for å få medias oppmerksomhet og ramme dem de hater.

Bare mennesker uten vettet i behold kan forsvare mennesker som gjør slikt. Bare mennesker som ikke ser klart kan unnskylde bevisste, målrettede drap av sivile. Hjerterå mennesker som skal ha rett og ikke løfter en lillefinger for å sjekke fakta.

Om "Socrates" har aldri så mye på sin konto "brudd på menneskerettighetene, kolonisasjon, imperialisme, tortur, barnemord, UNDERTRYKKELSE og TYRANNI" kan han derfor ikke sies å veie opp mot dette ene drapet. Dertil kommer at "Socrates" for at dette skulle veie i vektskålen, måtte dokumentere hver eneste påstand, noe han ikke kan. Å vifte med menneskerettighetserklæringer mot det eneste demokratiet i et mylder av muslimske diktaturer der et menneskeliv er verdt null, blir absurd. Det eneste landet i hele regionen hvor mennesker har rettigheter, er det landet "Socrates" angriper. Å kalle ovenstående "forsvar" er en dyp urettferdighet. Man forsvarer ingen ved å drepe en uskyldig pike på 15.

Malki er en av mange. Mange tusen uskyldige har måttet dø for dette "forsvar".

Jeg forslår at du bytter navn, "Socrates." Velg en navnebror du kan stille i klasse med. Judas, Lucifer, Yassir, Adolf, - der er enda flere alternativer.


Å leve med terror (oppdatert)

Siste oppdateringer: sjekk denne linken.

Jeg vil en tid nå ajourføre en liste med hendelser som skjer i en tid hvor verden ser optimistisk på muligheten for fred i Midtøsten, som en følge av samtaler mellom Israels statsminister Ariel Sharon og palestinernes valgte president Mahmoud Abbas, og israelsk tilbaketrekking fra Gaza.

Hendelsene blir stort sett gjennomført ignorert i norske media. Det er ikke så interessant og viktig for nordmenn å lese om israelere som plages som når palestinske terrorister anholdes. Egentlig er det ikke nødvendig for oss å vite det i det hele tatt. Vi skal ha et bilde av at palestinerne blir trakassert og plaget av slemme israelere.

Takk for Internett. Når norske media unnlater å fortelle sannheten, har man et alternativ. Man kan selv enkelt oppsøke sannheten. Så flott.

Vi skal merke oss at dette er hendelser i en tid med erklært våpenhvile fra palestinsk side. Tenk deg gjerne inn i en norsk hverdag, vi er ikke så mange færre enn israelerne at vi ikke kan sammenligne...

Tirsdag 19.04:
To ettersøkte Fatahmedlemmer ble arrestert i løpet av natten i Beit Furik, sørøst for Nablus.

Sadah Barguti, en ettersøkt Hamasterrorist som har vært involvert i skyteangrep og har produsert bomber, ble arrestert i går av en IDF-styrke ved en midlertidig veisperring i nærheten av Surda, nord for Ramallah.

Mandag 18.4
Israelsk sivil og IDF-soldat såret i skyteangrep.
Et angrep fra en snikskytter såret to personer som arbeidet med infrastruktur i nærheteten av grensen mellom Israel og Egypt. Skuddene kom fra Rafah.

Palestiner åpnet ild mot israelsk grensepost ved A-Ram, en grenseovergang nord for Jerusalem. To soldater ble alvorlig skadet, en av dem var en jente.

Israel har klaget til PA og vil ikke iverksette ytterligere tiltak, men sier at dersom dette problemet øker, vil de tvinges til å handle på grunn av at PA unnlater å leve opp til sine forpliktelser å forhindre slike angrep.

Uke 15:
Palestinerne avfyrte 8 runder med bombekastere, utførte 9 snikskytterangrep, og utplasserte 7 bomber på Gaza-stripen. Palestinernes tiltak for å stoppe terroren har visst smeltet bort.

Kilder:
DEBKAfile
IDFs offisielle sider


Svar fra TV2

Jeg skrev brev til TV2 i forbindelse med dekningen av den tragiske hendelsen lørdag kveld, hvor tre gutter i 15-års alderen ble drept av israelske soldater. Her kommer svaret fra utenrikssjef Øystein Bogen:

Hei og takk for henvendelsen din.

Som utenrikssjef i TV2 er jeg bedt om å svare deg, og la meg aller først si - vi er glade for alle reaksjoner fra våre seere, både ros, og ris - slik at vi kan formidle nyhetene på en enda bedre måte.

Internasjonale konflikter er alltid er utfordring å dekke for en utenriksdesk, som ikke alltid selv har folk på stedet, men må støtte seg til det nyhetsbyråene melder. I vårt tilfelle er dette i første rekke AP. Hele tiden vil det finnes flere versjoner av hva som har skjedd, fra ymse kilder, og vi må konstant sile ut den informasjon som synes troverdig.

Som oftest tror jeg vi lykkes med å gi et noenlunde korrekt bilde av det som er skjedd. Og selv om noen beskylder oss for det motsatte, tilstreber vi veldig hardt ikke å fremstå med noen form for slagside. Blant journalistene her, som ellers i samfunnet, hersker ulike private meninger om hva som er "rett" og "galt" når det gjelder konflikten i Israel/Palestina. Men vi aksepterer aldri at disse meningene får sitt uttrykk i det vi formidler.

Etter å ha gått igjennom denne saken kan jeg opplyse at den aktuelle kvelden dette hendte, nemlig lørdag, kan jeg ikke se annet enn at de fleste, om ikke alle nyhetsbyråer videreformidlet kun den "palestinske" versjonen inntil vi hadde hatt vår siste sending 21:00. Nemlig den at det var snakk om tre fotballspillende ungdommer som hadde blitt skutt ned.

Først senere på kvelden, kl. 21:43 uttalte en anonym israelsk offiser på stedet til AP at de som var skutt bedrev smugling.

Det du så i Nyhetene kl 1830 og 21 på lørdag var således i tråd med det nesten samtlige andre vestlige medier meldte på det tidspunkt, og forøvrig i tråd med retningslinjene som gjelder for vår kildekritikk.

Når det gjelder innslaget kl 1830 i går kveld, søndag, ble det der sagt av reporter at palestinerne sørget og protesterte mot drapet på tre palestinske unggutter "som sparket fotball".

Det er riktig at hendelsesforløpet på dette tidspunkt var omstridt, men fortsatt fra Israelsk side, primært ved laverestående israelske offiserer som først og fremst vektla det faktum at guttene ikke hadde lov til å oppholde seg i det aktuelle området, og at smugling tidligere hadde vært utbredt i dette området. Smuglingen syntes for oss fortsatt å være et "faktum" som ble formidlet av mer eller mindre anonyme militærkilder. Dette i motsetning til flere navngitte øyenvitner som fortalte at guttene faktisk sparket fotball.

På grunnlag av disse fakta ble våre vurderinger gjort.
I likhet med tallrike andre skyte-episoder i de palestinske områdene er saken fortsatt under etterforskning (av den israelske hæren selv), og jeg må tillate meg å være uenig med deg i din påstand om at de ulike versjonene ikke bunner i politisk uenighet. For oss journalister er det en kjennsgjerning at "fakta" i dette området kan være vanskelige å finne, både fordi etterforskerne ofte er de samme som skyter, og fordi begivenheter ofte beskrives helt og holdent i forhold til hvilket ståsted man har i utgangspunktet.

I dette tilfellet er jeg enig i at det søndag burde vært opplyst på en eller annen måte at israelerne og palestinerne hadde helt ulik oppfatning av hva som skjedde, men bortsett fra det tror jeg episoden ble greit gjengitt i innslagene vi laget, og at hovedbildet i saken kom frem på en slik måte at det kunne forklare de sterke folkelige reaksjoner på palestinsk side,  nemlig at tre ubevæpnede barn var blitt skutt ned og drept av soldater under mistenkelige omstendigheter.

Jeg håper du fortsetter å se på TV2 Nyhetene

Mvh
Øystein Bogen
Utenrikssjef, TV 2


Betalte smuglere

DEBKAfiles har opplysninger fra militære kilder om at alle 5 guttene fikk betalt ca $380 hver fra navngitte palestinske gjengledere for å krysse Philadelphi Route som en provokasjon i forbindelse med samtalene mellom Sharon og Bush. Drapene har foranlediget over 70 rakettnedslag i Israel. Foreløpig er bare en hest drept i en dyrehage. (Ynet)

Brev til nyhetsredaksjonen i TV2

 Til Kjell Øvre Helland, Nyhetsredaktør i TV2
(Kopi: Den Israelske Ambassade)

Dere omtalte i TV2 minst to ganger den tragiske hendelsen på Gazastripen lørdag, hvor tre gutter på 14 og 15 år ble drept av israelske soldater. Siri Lill Mannes fremstilte både lørdag kl. 21 og søndag kl. 21 saken som om dette var drap på fotballspillende gutter. Reportasjen søndag brukte de samme ordene.

Jeg reagerer sterkt på at dere bruker kilder så ukritisk og ensidig. Dette er mildt sagt i særklasse i den vestlige verden. Nyhetskilder hele verden over presenterer både palestinske øyevitners uttalelser, og israelske offisielle kilder, og de fleste påpeker også at det er stort sprik mellom forklaringene. For eksempel Eircom / Reuter:

"The circumstances surrounding the killing of the Palestinian youths and the numbers were disputed by Israel and the Palestinians..."

TV2 presenterte nyheten med sterk slagside, i Israels disfavør. TV2 visste eller burde vite allerede lørdag kveld, at Israel både hadde sin egen forklaring av hendelsen, og at de hevder at de har vært i kontakt med palestinske sikkerhetsstyrker, som ifølge Israel har forhørt de to overlevende guttene, som innrømmet at de hadde gjort forsøk på å smugle våpen.

TV2s fremstilling av saken bidrar til negative holdninger mot Israel. Man kaller ofte dette politisk uenighet. I angitte tilfelle kan man imidlertidig ikke bruke denne betegnelsen, fordi saken enda er under etterforskning, og utfallet er slett ikke gitt, slik TV2 synes å tro.

Jeg oppfordrer med dette TV2 å presisere uttalelsene og med det bidra til et mer balansert syn på konflikten. Jeg gjør oppmerksom på at dette brevet blir lagt ut i min weblogg http://blog.willy.no/ og at kopi av dette brev er sendt Israels Ambassade i Norge. Et svar fra TV2 blir også publisert, og alle eventuelle purringer.

Med hilsen

Willy Gjøsund
Drammen

Les også
- Israel dreper fotballspillere (oppdatert) (Lørdag 9. april 2005)


Israel dreper fotballspillere

Slik presenterte TV2 nyheten i kveld om at tre unge gutter ble skutt og drept mens de spilte fotball på Gazastripen i kveld. Helt avgjort var det slik. Ikke ett ord i retning av at dette var en ubekreftet påstand, eller om at det kanskje slett ikke var akkurat slik. Og derfor sitter vi TV2-seere igjen med inntrykk av at Israels soldater er kriminelle. For bare kriminelle skyter lekende ungdommer.

Jeg hadde lest om hendelsen i Jerusalem Post før TV2 bragte nyheten. Hva skriver så de? Jo, tre palestinske ungdommer ble skutt i nærheten av en militærbase. Militæret sier at ungguttene hadde tatt seg inn i et ulovlig område nær en militærbase, hadde begynt å løpe mot en forsvarsposisjon, og hadde ignorert varselskudd. Skuddene ble avfyrt av en militær patrulje i bil.

Militære kilder opplyser at de innledende undersøkelsene foretatt av palestinske sikkerhetsfolk tydet på at de tre var involvert i et forsøk på våpensmugling.

Når TV2 skal bringe det norske folk nyheter, er det da kritikkverdig at man bruker et sitat fra et øyenvitne kun fra den ene parten (én palestiner påsto at han hadde sett guttene spille fotball) og fremstiller det som en objektiv sannhet?

Eller er det helt greit? Er det sånn det skal være? Uansett utfall av undersøkelsen som nå pågår burde en riksdekkende nyhetskanal kunne presentert en noenlunde objektiv nyhetspresentasjon. Særlig når de ikke vet utfallet av undersøkelsen.

Oppdatering 22:00: Haaretz og Ynet melder at palestinske sikkerhetsstyrker har innbragt to gutter som ikke ble truffet, men som var med i gruppen på fem, og at de hadde smuglet våpen.

Oppdatering 23:50: Jerusalem Post skriver: en israelsk offiser på stedet sier guttene ble påtruffet krypende på magen dypt inne på militært område. Tre av guttene kom seg på bena og begynte å løpe mot grensen. De var omtrent 250 meter inne i det miltære området da de ble skutt på. "Disse guttene spilte ikke fotball" opplyser en militær offiser. "De visste hva de gjorde. Du kan ikke komme dit ved et uhell." Debka bekrefter dette.

Irske Eircom skriver i det minste at "det er uenighet om hendelsesforløpet mellom israelerne og palestinerne."

Oppdatering 10.04 kl.11:00: IDF (Det israelske forsvar) skriver på sine nettsider at de umiddelbart etter hendelsen kontaktet de palestinske sikkerhetsstyrker, som kom og evakuerte de fem unge palestinerne. Sikkerhetsstyrkene hadde så forhørt guttene, og de innrømmet å ha prøvd å komme seg over den egyptiske grensen for å smugle våpen inn i Israel.

IDF protesterte så overfor PA, og påpekte at de ikke gjør nok for å forhindre palestinere i å komme inn i de områdene som kontrolleres av Israel, som de har forpliktet seg til, og heller ikke gjort nok for å forhindre terror på Gaza-stripen, særlig nær den israelsk-egyptiske grensen. denne hendelsen kunne vært avverget om de hadde gjort dette.

De aller fleste nyhetsbyråer presenterer nå ikke bare palestinernes versjon av hendelsesforløpet, men har også med at saken fremstilles i to versjoner som står svært langt fra hverandre.


Frafallen muslim risikerer livet i Iran

Den 47 år gamle lekpastoren Hamid Pourmand stilles for en Sharia-domstol i Iran neste uke. Hans forbrytelse er at han er kristen. Organisasjoner som følger med på kristendomsforfølgelse protesterer nå heftig på at Iran som en av verdens få land stiller folk for retten kun for deres religiøse overbevisning.

Pourmand har etter tiltalen gjort seg skyldig i den store forbrytelse å være offiser i militæret. Det er nemlig forbudt for kristne å kommandere over muslimer. Pourmand på sin side har aldri lagt skjul på at han er kristen, men har vært det åpent i 25 år. Hans forsvarer har lagt frem beviser på at hans overordnede har visst om dette og gitt ham dispensasjon fra å delta i muslimsk faste, men dette blir av de religiøse dommerne avvist som falske bevis.

Mannen ble en kristen før det revolusjonære regimet i Iran kom til makten, og har vært kristen et kvart århundre, og må derfor løslates straks, sier Center for Religious Freedom i et kommuniké. De har hittil ikke fått noe svar. Kona Arlet og hans to barn har blitt kastet på gaten ettersom mannen nå har mistet sin inntekt og sitt hjem.

Pourmand risikerer dødsstraff. Det er første gangen en iransk konvertitt har blitt tiltalt for apostasi - frafall (frafall er forbudt og forbundet med stor straff i Koranen) siden 1993 da en iransk pastor ble dødsdømt. Pastor Dibaj ble frifunnet etter press fra det internasjonale samfunn. Men han ble myrdet et halvt år senere.

Det britiske Christian Solidarity Worldwide (CSW) prøver nå sammen med andre frivillige organisasjoner å å saken opp hos myndighetene i UK, i FN og i EU. (Christian News)

Tydeligvis er Koranens egne ord om trosfrihet for kristne og jøder (som muslimer ofte henviser til) overskygget av dommen over frafall. Det er sannelig ikke lett å tjene Allah. Han vet visst ikke helt hva han vil. Men ingen fare: Koranen fraråder sine lesere å diskutere dens innhold med "vantro". Antagelig skjønte Muhammed at dette ville bli vanskelig, siden Koranen ble så full av motstridende utsagn. Les den selv om du er i tvil.


hits