Mer enn fagre ord

 Når vi andre er på ferie og knapt får fulgt med, langt mindre skrevet noe særlig, sitter noen og følger årvåkent med. En av disse er Jens Tomas Anfindsen, redaktør i HonestThinking.

Han reagerer på at Islamsk Råd i Norge ved sin representant Mahboob-ur-Rehman på den ene side bidrar til en fellesuttalelse mot religiøs terror og vold, og på den andre side legitimerer palestinske selvmordsbombere ved sitt medlemskap i "The European Council for Fatwa and Research" som er det muslimske brorskapets talerør i Europa.

Fatwarådets formann er ingen ringere enn Yussuf al-Qaradawi, verdens kanskje mektigste muslimske leder, og spesielt beryktet nettopp som den palestinske selvmordsbombingens teologiske gudfar. Qaradawi har bl.a. utstedt en fatwa med tittelen ?Martyroperasjoner er den høyeste form for jihad?, og i teksten her heter det at de palestinske selvmordsbombene er ?jihad til ære for Allah?.

Så hvis fellesuttalelsen fra Ole Christian Kvarme og Mahboob-ur-Rehman skal være mer enn et uttrykk for at de har hatt et hyggelig kaffeslabberas i bispegården, hvis uttalelsen pretenderer å kommunisere noe utad, å faktisk fortelle offentligheten noe om et felles standpunkt i f.t. til religiøs legitimering av vold, da er det behov for ytterligere presiseringer.

Godt observert! Vi trenger flere årvåkne mennesker som kjenner islamistene og deres holdninger, og som tør å si ifra. Terroren i dag begås ikke av "kriminelle som utnytter Islam" som det heter. Terroren begås av muslimske troende som følger anbefalingene fra sine teologer. Det er de deler av Islams teologi og teologer som legitimerer vold, som må angripes om man skal stoppe terroren. Alt annet blir slag i luften.

Hvorfor ikke slutte å høre så mye på hva de sier, og heller se mer på hva de faktisk gjør? Yassir Arafat presterte ved sitt fredssnakk å få Nobels Fredspris, en grundig fornærmelse mot ordet fred. En mer gjennomført og hatefull terrorist har verden knapt sett. Dette viser at man svært lett duperes av fagre ord, til tross for en total mangel på fredelige handlinger.

Men hvem tør si ifra i et maskineri som går rundt nesten utelukkende grunnet arabisk svart gull?


Utvis Ghoslan

 

Igjen har muslimske fanatikere forvoldt fortvilelse, sorg, død og elendighet. Elendigheten vil ingen ende ta, tvert imot er dette sannsynligvis bare en begynnelse. Fanatisk religiøsitet kjenner ingen grenser.

Politikere, media og synsere er alle sammen enige. Dette er ikke Islams skyld, og det kan virke som om det altoverskyggende hovedpoenget nå er ikke å støte noen. Hele Vesten er klar for å ivareta terroristenes "rettigheter" om de blir tatt, og dømme dem fra et kriminalrettslig perspektiv. Dagbladet bringer dessuten beroligende uttalelser fra dobbelttungede Basim Ghoslan, forstander i det Islamske Forbundet i Norge, - som frykter muslimhets! Han tar ifølge avisen avstand fra terrorisme. I går på nyhetene ble det sagt at han tok avstand fra all terrorisme mot sivile.

Gjør Ghoslan det? Tar han avstand fra terrorisme mot sivile, slik avisen fremstiller det? Ja. Men avisen sier ingen ting om det snedige, avskyelige og grusomme lille grep Ghoslan gjør: han omdefinerer begrepet sivile: Voksne israelere som ikke er militærnektere er ikke sivile (se denne artikkelen.)

Drap på ett menneske er drap på hele menneskeheten, sier et visdomsord. Drap på sivile jøder er drap på sivile europeere, arabere, drap på oss alle sammen. Tar man ikke avstand fra drap på alle sivile, blir slike uttalelser bare å kaste blår i øynene på folk. Det er dobbelmoral. Støtter muslimer drap på sivile jøder, uansett Ghoslans omdefinisjoner, blir de derfor faktisk skyldige i å støtte bombeaksjonen i London, moralsk sett.

Vi må begynne å forstå islamistenes beveggrunner og hensikter. Vi må slutte med å være så naive, så lettlurte og så ubeskrivelig blåøyde. Islamistene er i krig mot hele den vestlige verden, dette er en krig mellom to sivilisasjoner, uansett hva pragmatiske og virkelighetsfjerne politikere og synsere mener. Hvorfor ikke se i øynene at demokratiet og friheten er i virkelig fare? Vi trues, helt reellt, av muslimske mørkemenns ønske om å underlegge seg hele verden og gjøre den til en islamsk stat, styrt av Sharia-lover. Til vi innser dette og får slått hardt, samlet og effektivt tilbake, vil terroren fortsette, og øke. Kall det gjerne krig. Vi er midt oppe idet.

La oss starte med å utvise mennesker som Ghoslan, Krekar og andre som ikke kan greie å ta avstand fra terrorisme, og fortsette til landet er tomt for disse hatefulle og destruktive elementer. Så lenge vi tillater og forsvarer deres "rett" til å støtte terrorisme, vil vi også få lide under terroristenes hensynsløse massedrap.


EU betaler for beskyttelse

EU betaler for beskyttelse

Min venn David Frankfurter skriver:

For de av dere som har skrevet til meg og spurt "hvorfor?" om EUs vilje til fortsatt å bidra økonomisk til palestinsk korrupsjon og vold, så ga EUs parlamentariske president Josep Borell Fontelles (bildet), svaret i et intervju med Jerusalem Post:

"EU, som bidrar med halvparten av den 1 milliard USD som PA (palestinske selvstyremyndigheter) får, er ingen altruistisk medspiller i Midtøsten, sa Borell. Med sin voksende muslimske befolkning, tenker EU at vold i Midtøsten fører til uro innen EUs egne grenser."

Josep Borell Fontelles

Med andre ord, EU betaler milliarder av dollar i beskyttelsespenger til palestinerne for å forsikre deg om at de ikke hisser opp den muslimske befolkningen i Europa. Ikke noe rart at de ikke bryr seg stort om manglende kontroll.

Det eneste overraskende er at Borell var ærlig nok (eller dum nok) til å si det offentlig...

Ikke så politisk korrekt at det gjør noe. Men ikke desto mindre burde ovenstående være et tankekors for det land i verden som bidrar med mest penger pr. hode i bistand, og som har forsynt PA og dets korrupte styre med milliarder uten å kreve nevneverdig kontroll med midlene.


hits