Bondeviks skremmende uvitenhet

Igjen et tankevekkende innlegg av Olav Andreas Dovland. Jeg publiserer dette åpne brevet og stiller meg bak Dovlands syn. Både på Islam som religion, og hans kritikk av teologen og statsministeren Bondeviks omgåelse av Koran-sitater. Bondevik har studert teologi, og vet meget vel at Koranen på originalspråket står for en langt mer aggressiv linje mot kristne og jøder enn hva ledende muslimer i Vesten - og deres politiske støttespillere, i dette tilfellet vår egen statsminister - ønsker å gi inntrykk av.
Bondeviks omgang  med Koranen viser at han har ikke kunnskap om budskapet.    I talen på Pakistans nasjonaldag siterte han Koranen slik  imamene og Islamsk Råd Norge (IRN)  bløffer oss nordmenn.  ”Koranen sier jo at drap på et menneske er en  forbrytelse mot hele menneskeheten!”, siterte Bondevik.   Vi får aldri  vite hvilke koranord det vises til. Sitatet er tydeligvis fra sure 5.35,   (Einar Bergs oversettelse.)   Den korrekte ordlyden er:   ”Derfor har Vi  pålagt Israels barn: Den som dreper et menneske , - uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse, skal anses som hadde han drept hele menneskeheten […].

For det første er dette en fordordning til Israels barn. Merk uten at –  mangler  i Bondeviks sitat. Det er for det andre ikke et generelt  forbud mot å drepe. Sammenligner vi  suren  med andre (ganske mange) surer,  ser vi at  drap på oss vantro er tillatt. Haditskrifter  bekrefter at bare muslimers liv er hellig,  det vil si at  vantros liv er noe annet, vi er dhimmi. Hadde Bondevik lest sure 5.35, så kunne han ikke ha unngått å lese vers 37:  ”Deres lønn, som bekjemper Allah og Hans sendebud og farter omring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis , eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I den kommende verden venter en svær straff.”  Det er oss vantro – som etter  islamsk lære er Krigens Hus – som betyr  ufreden på jorden.   Bondevik  sier:  ”Vi  (er jøder og kristne)  deler grunnleggende verdier – hengivenhet til Gud, nestekjærlighet og respekt for våre medmennesker. /…/  I begge religioner er budskapet om fred og toleranse sentralt. Bondevik!  Islam er trolig den mest intolerante ideologi – på linje med kommunisme og nazisme.  Fred i muslimsk lære er det når vantro enten er blitt muslimer eller utryddet (drept)!  Det er litt av en fredens religion! Hvilken gud  refererer du til, Bondevik?

Vantros liv er noe annet,  bekrefter  sure 9.5: ”Men, når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem legg bakhold for dem overalt. […].”  Vit, Bondevik,   du hører til de vantro, sammen med biskopene,  prestene, regjeringen og enhver ikke-muslim!  Det er en kamp – krig – mellom sivilisasjon og usivilisasjon, Bondevik. Kjenner du virkelig ikke til den islamske krigshistorie fra Muhammeds til  vår tid? Du bør nå kalle sammen statsrådene for å bli informert og belært om islams virkelige historie og mål med islamiseringen. Bondevik II regjeringen har  lagt landet helt åpent for islamiseringen. Det  betrakter jeg som landssvik!

Statsminister Kjell Magne Bondevik og hans regjering er  en sikkerhetsrisiko  for  Norge.  Det er wahabismen som er rådende islam i dag. Dersom en statsråd eller stortingsrepresentant  blir tatt for unøyaktigheter fra Stortingets talerstol, skjer ett av to. Enten må vedkommende legge seg flat og beklage, eller så må vedkommende gå av. Det siste betyr ny regjering. Dine uttalelser  er  omtrentlige og  historieløse.   Du må beklage dine  synsende uttalelser – i samme foredrag – overfor det norske folk! Se sure 47.4. 

Hege Storhaug  påpekte i Holmgang  17.11.2004 at Muhammed drepte i krig og han drepte som privatperson. Drap og krig har fulgt islam som den  brutale virkelighet  fra Muhammed til i dag. Les  Irshad Manji: Hva er galt med islam, hvor hun fillerister islams og IRN’s fortolkning av sure 5.35, og viser at  unntaket  gjør terroraksjonen i London like islamsk som Ka’abaen  i Mekka.  Dr. Anis Shorrosh,  verdenskjent arabisk autoritet på islam sier kategorisk at ”Koranens Allah er ikke den samme som Bibelens Gud.”   Bibelens Gud heter Jahve, skrives JHVH.  Du, som også er prest, blander kortene kunnskapsløst, men politisk korrekt!  En  større døråpning  for videre islamisering av Norge enn deg,  har jeg ikke sett.

Olav Andreas Dovland
Pensjonert sokneprest
Østlia 8
1592 Våler
69287890Om Shariahverdag og Senterpartiet

 Min venn Olav Andreas Dovland, pensjonert sogneprest, har sendt følgende leserbrev til en hel del aviser, men ingen har så langt trykket innspillet:
Mange vil på Stortinget. Noen kommer, og noen går.  På slutten av forrige året  skrev jeg til samtlige partier på Stortinget og gjorde oppmerksom på at det tidligere er blitt delt ut ferdigkumulerte stemmesedler  ved moskeer. Jeg antok at denne praksisen kunne være tvilsom, endog ulovlig. Den skaper fart på islamiseringen av landet vårt.

Jeg fikk svar tilbake fra  Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet. Det er grunn til å se litt på svaret   fra Senterpartiet. For sammenhengens skyld refererer jeg noen linjer fra mitt brev. (24.8.2004.)  ”Enhver  stemmende kvinne og mann vet hvordan kumulering virker. Brentford, en middels stor by i England har nå muslimsk flertall i bystyret. Utviklingen går meget hurtig. Det fortelles at utviklingen i Oslo er urovekkende.  Den demografiske situasjonen i Norge er så alvorlig at om få tiår kan vi ha mistet kontrollen. Shariahelvete er da   deres og mine barnebarns  framtid! Vi holder på å bli tatt på senga.”

Politisk rådgiver i  Senterpartiet svarte bl.a. følgende den 24. august: ”Når det gjelder dine hentydninger om at Norge er i ferd med, eller i fremtiden vil bli overtatt av muslimer som vil innføre sharialovgivning i Norge er dette fullstendig grunnløse og usmaklige påstander som jeg vil ta sterk avstand fra.”  Avvisningen betrakter jeg for sterk og vettløs prat.

Jeg skrev så til Senterpartiets formann, Åslaug Haga, og ba om bekreftelse på om politisk rådgiver  Ole Morten Gevings svar til meg  er uttrykk for partiets syn.

Åslaug Haga svarte følgende i brev  11. desemper 2004:  ”Vi har ikke noe å tilføye utover det svar rådgiver Ole Morten Geving tidligere har gitt.”

Jeg synes det er verdt å merke seg Senterpartiets  holdning til den alvorlige utvikling vi ser i Norge, Norden og Europa i dag.  Uttalelsen bekrefter at  Åslaug Haga og Ole Morten Geving ikke har skjønt hva islam og imamene vil med Norge og nasjonene.

Jeg siterer Ibrahim: ”/…/ Islams framtid i detta vårt land Tyskland, där vi er födda  och uppvuxna, vi som kan språket och känner til manniskornas mentalitet…Jag tror inte att det er omöjligt att en förbundskansler år 2020 är en muslim. Detta land är vårt land och det är vår plikt att förandra det i positiv riktning. Med hjalp av Allah skal vi göra det til vårt paradis på jorden och då vi alla är förenade i islamisk umma…(islamsk samfunn) ställa oss til förfogande för hela mänskligheten. På flera håll i islamistiska kretsar talas om den realistiska möjligheten av ett ”Kalifat Tyskland” som sedan ska sprida sig över hela världen.” 

Politikere, og ledere på alle nivåer, som  overser islamiseringens skremmende resultater, er allerede en sikkerhetsrisiko for vårt demokrati.

Med  Ole Morten Gevings syn, og formann Åslaug Hagas bekreftelse, er Senterpartiet  er etter min mening i ferd med å gjøre  de samme politiske tabbene som Bondepartiet gjorde for en god del  tiår siden.   Når skal Europa forstå at islam, les imamer,   er demokratiets fiender. Islams mål er å rasere de vantro nasjoner – ett for ett!


Olav Andreas Dovland
pensjonert sokneprest
Østlia 8
1592 Våler.


blande kortene

 

Den anerkjente amerikanske sikkerhetseksperten Edward Luttwak fikk protest av Jørgen Kosmo, men firte ikke på sin islamkritikk under en konferanse i Narvik, melder Nettavisen (takk til Celvin for tipset):

Alle prater om terror som den store fienden. Terror er bare et middel, må vi huske på. Fienden vår er islam. Aggressiv islam. Man må tørre å kalle terroristene ved deres rette navn, sa Luttwak ifølge avisa Fremover.

Selvsagt fikk han protest. For alle skjønner jo at problemet er terrorismen. Den lever sitt eget liv, og har selvsagt ingen ting å gjøre med den gruppen mennesker som iverksetter den. Like lite som krigen i Irak har noe som helst med USA å gjøre. Det er krigen venstresida må slåss mot, ikke USA, hvis de er uenige i den.

I det hele tatt må vi slutte å se sammenhenger. At Afrika sulter er fordi det er for lite mat. At det er kriger i verden kommer av at for mange våpen ligger og slenger. Alle drap og all kriminalitet i alle land verden over skylder myndighetenes lemfeldige omgang med våpen. Registrering ville selvsagt forhindret det.

Det er selvsagt heller ingen sammenheng mellom terrorismen i NY, Madrid og London og den i Midtøsten. At det er fanatiske muslimer som sto for den, samt ugjerningene på Bali, i Kenya og omtrent i hundre prosent av de andre, hyppige tilfellene av drap og hjerteskjærende, grusomme handlinger som vi opplever, er selvsagt bare tilfeldig.

Mulig jeg dro denne litt langt. Hva mener du? Men hvis du er uenig i at fanatisk Islam er fienden, hvem er så fienden? (Oops, jeg glemte én viktig ting i samtlige eksempler over: hvis det mot formodning er en gruppe mennesker som står bak terrorismen, så er det selvsagt Vestens skyld. USA, Israel og kolonimaktene, og alle som holder med dem, og alle som er vennlig innstilt til dem.)


Journalister uten integritet

 Uff. Nå er det her. Det ekle, farlige T-ordet. De stakkars journalistene jobber hardt, jeg forstår det. Så mye som skjer nå om dagen. De prøver og prøver så godt de kan å unngå å bruke ordet terror. For de gjør vel det?

Men noen ganger glipper det for dem. Det må innrømmes. Du vet, når en bombe rammer helt uskyldige mennesker. Sivile. Barn, kanskje... Sånn som ellevte september og sånn. Det er terrorisme. Og selvfølgelig bomben i Madrid, ja, og så de to syke angrepene i London. For syke er de jo, dette er helt klart terrorisme. Og en stakkars journalist er også et menneske. Han kan ikke unngå helt å bruke T-ordet.

Eller, vent. Kanskje jeg har misforstått? Er det motsatt, kanskje? Muligens får journalistene opplæring på journalistskolen  - de kaller det visst høgskole! - i å ufarliggjøre ordet terrorisme? Sånn som homsene gjorde, de begynte å bruke ordet homse selv, så nå er det ingen som erter dem lenger... Du vet, når du bruker et ord mange ganger, så tror folk at det er helt harmløst.

Nei, det er neimen ikke rart vanlige folk blir litt forvirret av dette. Vi har jo ikke høgskole alle, og norsk bondevett er det jo ikke noe hjelp i. Men det er nå litt rart, da. For når muslimene skyter, sprenger, parterer og bomber jødiske sivile uskyldige mennesker, da brukes det nærmest konsekvent bare "milde" ord som militante, selvmordsbombere, terrorismen blir omskrevet til vold, og Raud Valgallianse støtter til og med terrorismen, men det er en annen sak. I sitt eget miljø blir terroristene dessuten hedret med militær honnør, penger og anerkjennelse fra sine ledere, sjefene i selvstyremyndighetene. Her kan du lese at palestinernes sjefsforhandler Saeb Erekat egenhendig delte ut premiene i en fotballturnering til ære for 24 selvmordsbombere, terrorister.

Men når én enkelt jøde begår kriminelle handlinger, til og med når alle journalister vet at han blir stilt for retten for det og sannsynligvis får en streng straff av det jødiske samfunnet, og absolutt ikke får noen fotballkamp til ære for seg, da er det plutselig terrorisme.  Da er det ingen tvil om hvilket ord som skal brukes.

Tre drept av jødisk terrorist
En jødisk terrorist skjøt og drepte tre palestinere på Vestbredden i går.
(
Einar Hagvaag, Dagbladet)

Hvorfor denne doble standarden? Hvorfor brukes ordet terrorisme over en lav sko i alle sammenhenger, bortsett fra én, når jøder er mål for terrorismen? Kan det tenkes at høgskolen tar sjølve integriteten fra journalistene? Er det sånn at når de er ferdigutdannet journalist, så er de blitt ødelagt, ute av stand til å bringe objektive nyheter? Er høgskolen egentlig en utklekkingsanstalt for informatører med politisk slagside mot venstresida? Altså egentlig bare kunnskapsrike marionetter?

Her ser du flere eksempler på dobbelstandarden.


Hjerteskjrende

Under henvisning til Rød-Larsens ord i forrige post vil jeg få lov å legge til side all misforstått hensynsfullhet, alt som kan forstås i retning av å stryke katten med hårene, alt som ikke er klinkende klar tale. Uten å bli vulgær, uten å bli usaklig og ved i enda større grad enn før å holde meg til sannheten, skal tonen skjerpes mot de krefter som av ymse grunner ikke arbeider for fred, men som bevisst eller i hjernetåke bifaller og stimulerer undertrykkelse, rasisme og terrorisme gjennom sitt engasjement for arabere med urent mel i posen, og som følge av manglende omløp eller av vond vilje motarbeider det land i verden hvor araberne har høyest levestandard, omtrent det eneste land i Midtøsten hvor arabiske kvinner har stemmerett, det eneste demokrati i Midtøsten, det eneste sted i verden hvor jøder kan føle seg trygge, - Israel.

Derfor stiller jeg meg hundre prosent bak dette diktet av Rachel Suissa i Norsk Israelsenter, helt uavhengig av hva hun, jeg eller andre måtte ha av meninger om adskillelsesplanen isolert sett. Uansett synspunkt og bakgrunn for valget er det nemlig intet mindre enn en tragedie, det som nå skjer. Mennesker hvis forfedre har kjøpt land av araberne for dyre summer, som har lagt hele sitt liv og hele sin sjel i den fedrene jord de fikk tilbake, blir nå drevet ut og deres land blir overlatt til et folk som har ett erklært mål, å drive jødene på havet.

Vil det skape mer fred i Midtøsten? Jeg tror det ikke. I alle fall er muligheten stor for at denne handlingen vil skape like mye vold og blodsutgytelse som den katastrofale Oslo-avtalen.

Gled deg!
(Dedikert til: Odd Karsten Tveit, Lars Sigurd Sunnanå, Gro Holm, Gerd Liv Valla og Kåre Isachsen Willoch)

Gled deg, jødefiende: Se, jødene har bøyd seg for ditt press!
Gled deg, jødefiende: Se, jøder driver jøder ut fra sine hjem!
Gled deg, jødefiende: Se, jødene graver opp sine døde - og kjører dem bort.
Gled deg, jødefiende: Se, jøder ødelegger alt, selv sine synagoger!
Gled deg, jødefiende: Se, jøder river sine brødres hus og hjem.
Gled deg, jødefiende: Tusenvis av mezuzot rives med makt av dørene!
Gled deg, jødefiende: Se, tusenvis av barn rykkes bort fra sine hjem og sine venner.
Gled deg, jødefiende: På nytt blir jødene drevet bort fra Gaza.
Gled deg, jødefiende: Se, araberne danser på sine tak, og synger: I dag Gaza, i morgen Jerusalem!
Gled deg, jødefiende, over all fortvilelse og splittelse du greide å så blant jødene.
Gled deg, jødefiende, men spør: Hvilken fred har et judenrein Arabia gitt jødene?
Gled deg, jødefiende, men spør: Hvilken fred har et judenrein Midtøsten gitt dem?
Gled deg, jødefiende, men spør: Hvilken fred har et judenrein Maghreb gitt dem?
Gled deg, jødefiende, men spør: Hvilken fred har et judenrein Europa gitt jødene?
Gled deg, jødefiende: Snart er også Gush Katif judenrein, og du kan juble på din tak, fylt av glede.
Gled deg, jødefiende, men spør: Hvilken fred vil et judenrein Gush Katif gi dem - og deg?
Spør deg selv, jødefiende: Hvor var du da jødene i Arabia ble halshugd?
Spør deg selv, jødefiende: Hvor var du da 870.000 av dem ble drevet ut, uten en rød øre?
Spør deg selv, jødefiende: Hvor var du da seks millioner ble myrdet - av dine egne?
Spør deg selv, jødefiende: Hva gjør du når jødene står anklaget for å ha drept din blåøyde, togakledde Messias?
Spør deg selv, jødefiende: Hvorfor møtes aldri du - og Sannheten?

Dr. Rachel Suissa, Tisa BeAv, 14.8.2005.


Kutt ut drittpratet

 Vel tilbake fra en deilig ferie i Sveits, Italia og Sør-Frankrike med sol og varme, barn og barnebarn, god mat og mange venner, både gamle og nye, til regn, kulde og hutring. Og løgner. Nå ser det ut til at det har gått opp et lys for Rød-Larsen, "helten" fra Oslo-skandalen. Har han fått en åpenbaring på sine modne dager, eller har han visst det hele tiden? Begge deler kanskje like ille... (dn.no)

På direkte spørsmål om hvordan Arafat var da han løy, svarer Rød-Larsen: Han løy hele tida, og han visste det. Jeg kunne si: «Abu Ammar (Arafats navn), kutt ut drittpratet».

Vi kan godt la ovenstående stå som overskrift over kommende års kommentarer til politikere og synsere som velger de enkle, populære løsningene hva Midtøsten-konflikten angår. Kutt ut drittpratet. Kom til saken. Ikke lat som om du tror på våset fra Abbas og Erekat, eller for den saks skyld talsmenn for norske og utenlandske muslimer. La dem vise i handling at de mener hva de sier når de snakker om fred med jødene i Israel og avsky mot terrorisme.

Takk til Celvin for tipset.


hits