Nesten litt skremt

Dagens sitat:

 

Jeg blir nesten litt skremt av å høre dette. Det han sier, er jo at han faktisk legitimerer drap.

 

Petter Eide i Amnesty Norge om Basim Ghozlans uttalelser (forstander i Det islamske forbundet i Norge.) Han mener selvmordsbomber mot israelske bosettere er akseptabelt. (VG)

 

Nesten litt skremt?.

 

Hvor har Eide vært de siste tiårene?


Kaller terror for terror

Avisen Dagen, som tydeligvis er av en annen støpning enn de fleste andre norske aviser, har lenge valgt å kalle svart for svart og hvitt for hvitt. Terror er terror, punktum. I dag skriver avisen på lederplass om den kanadiske aviskjeden CanWest Globe som bytter ut de misvisende ordene i Reuters-meldinger, med ord som er passene. For eksempel:

 

En av CanWest-avisene, National Post, trykket for eksempel den 14.09.04 en Reuters-tekst som opprinnelig inneholdt følgende passus: «... al Aksa-martyrenes Brigader, som har vært involvert i et fire år langt opprør mot den israelske okkupasjonen i Gaza og på Vestbredden ...». National Post omskrev denne formuleringen slik: «... al Aksa-martyrenes brigader, en terroristgruppe som har vært involvert i en fire år lang voldskampanje mot Israel ...».

 

Dagen påpeker at nyhetsbyråene betaler for sine journalisters liv, med slik feilrapportering. Dette ble kjent i fjor som en skandale (CNN), men likevel tilstår Reuters nå åpent at de driver med det samme.

 

Min erfaring: prøv å sende aviser artikler som viser et annet syn enn det avisen står for. Hva får man til svar? ?polemikk?, ?vi kan dessverre ikke prioritere denne saka?, ?mange har sterke meninger om denne saken, stundom er det et problem å finne balanserte (!) syn?

 

Det som er saken, er at media har enorm makt. De er i svært stor grad med og bestemmer hva folk skal mene om hendelser. Ikke kom og fortell meg at når et nyhetsbyrå konsekvent i årevis kaller terrorister for gerilja, frihetskjempere, aktivister og lignende, ikke dreier folks forståelse i en feil retning. Takk til CanWest Globe! Vi skulle hatt en slik aviskjede her også. Og takk til Dagen!

 

Les også
- Det farlige T-ordet (Tirsdag 24. august 2004)
-
TERROR NEVNES IKKE (Tirsdag 18. mai 2004)


Overfall på Israel-venner

 

Den 16. september skrev Sandefjord Blad en reportasje om en hendelse i byen. Norsk Folkehjelp hadde en demonstrasjon til fordel for palestinerne, mens tre Israel-vennlige personer arrangerte en fredelig mot-demonstrasjon der de blant annet påpekte at ?muren? Norsk Folkehjelp aksjonerte mot, faktisk redder liv.

 

Sandefjord Blad referer feilaktig om hendelsen, ifølge en av de tre, Christa Lien. Dette var slett ikke slåsskamp, men overfall. Les her hva hun skriver i et leserbrev til avisen:

 

Til artikkelen "Demonstranter i slåsskamp" (angående Norsk Folkehjelps pro-palestinske aksjon på torvet), har jeg noen viktige tilleggsopplysninger / rettelser.
 
Først og fremst er ordet "slåsskamp" feilaktig brukt. Vi tre Israelsvenner var ikke involvert i et slagsmål, men ble brått overfalt av ca. 10-15 menn som var av utenlands opprinnelse, noen snakket gebrokkent norsk. De sprang rasende mot oss da vi tre ankom på torvet om kvelden med 3 israelske flagg og en plakat der det stå: Muren stopper terror - muren redder liv. De rev to av flaggene fra oss og trampet på det største. En av oss prøvde å berge flagget, men ble både slått i ansiktet, dyttet over ende og brutalt sparket av flere av mennene mens han lå på bakken,- han har blåmerker og svært vondt nå. Vaktene som kom til hjelp reiste han opp og forviste han og den andre Israelsvennen omgående fra torvet, med trussel om arrest i glattcelle. Jeg ble like etterpå også tvunget til å forlate torvet, etter at plakaten ble revet fra meg. Vi tre gikk da til Sandefjords Blad og returnerte til torget med en journalist og en fotograf. Noe senere anmeldte vi saken til politiet.


Det ble videre skrevet i artikkelen at en av de jødiske demonstrantene,- vi er ikke jøder,- spyttet på en av vaktene. Dette er en direkte usannhet, -ingen av oss spyttet på noen, - spytting er heller vanlig i andre kulturer.
 
Vi tre "brøt" oss heller ikke inn i demonstrasjonen den stund vi var på torget om eftermiddagen. Siden det nesten ikke var besøkende til stede, som våre fotos beviser, benyttet vi anledningen til å diskutere Midtøsten på saklig vis med noen av deltakere fra Norsk Folkehjelp.
 
Hele denne hendelsen som utspant seg på torvet den 16. September er illevarslende og skremmende. Det kan se ut som om vi mister terreng overfor våre nye landsmenn. Skjønt vi lever i et demokratisk samfunn, kan man faktisk ikke lenger våge å uttrykke meninger og holdninger som de ikke tolerer. Å svare med fysisk vold, synes å være en naturlig uttryksform for mange av dem for å vise sin misbilligelse og forakt. Dette er skremmende, i Israel og Midtøsten oppleves dette daglig. Får vi ikke bukt med det, kan denne tendensen snart utarte seg også her i Norge. Vi tre føler oss nå truet etter hendelsen på hvaltorvet, men håper dog at Norsk Lov i fremtiden vil ble respektert av ALLE som bor i dette gode landet.

Christa Lien

 


Budskap for de lettlurte

I forbindelse med den Internasjonale Bønnedagen for Fred postet Kirkenes Verdensråd et budskap fra de palestinske selvstyremyndighetene (PA), spesiallaget for de lettlurte og naive (Israel National News):

 

Fred med rettferdighet er ikke en abstrakt verdi, det er en virkelig bestemmende faktor i livene våre. Det er en absolutt menneskerett, og vi setter pris på alt dere har gjort for ikke bare å snakke om fred med rettferdighet for Palestina og Israel, men også å handle på dette grunnlag.

 

Se video av Dr. Ashrawis budskap til Kirkenes Verdensråd.

 

PA har imidlertid et noe annet budskap for sine egne disipler. Mens budskapet om ?fred med rettferdighet? går til Kirkenes Verdensråd, kringkaster samme kontor i Ramallah to veldig annerledes budskap, melder Palestinian Madia Watch (PMW). 10. september på PA TV taler Sjeik Ibrahim Madiras til araberne i Judea, Samaria og Gaza:

 

Profeten sa: Gjenoppstandelsen vil ikke finne sted før muslimene slåss mot jødene, og muslimene dreper dem. Muslimene vil drepe jødene, fryd deg (over det), fryd deg ove Allahs seier. Muslimene vil drepe jødene, og jødene må gjemme seg. Profeten sa: Jødene vil gjemme seg bak fjellene og trærne, og fjellene og trærne vil si: Å, Allahs tjener, å muslim, det er en jøde bak meg, kom og drep ham! Hvorfor er der denne ondskap? Fordi der er ingen som elsker jødene på jordens overflate. De ødelegger alt. De ødelegger trærne og husene. Alt ønsker hevn over jødene, over disse griser på jordens overflate, og vår seiers dag vil kommer om Allah vil.

 

Klikk her for å se video av Sjeik Madiras ?gudstjeneste? 10. september.

 

Både ovenstående og neste klipp står i sterk kontrast til de fagre ordene i budskapet til kirkene. 12. september talte Dr. Muhammad Ibrahim Maadi på sitt ukentlige program på PA TV:

 

 

Vi våger denne grusomme krigen mot apenes og grisenes brødre, jødene og Sions sønner. Jødene vil slåss mot deg, og du vil undertvinge dem. Inntil jøden vil stå bak treet og fjellet. Og treet og fjellet vil si: Å muslim, å Allahs tjener, der er en jøde bak meg, kom og drep ham.

 

Kort video av talen her?

 

Begge de religøse lederne siterer det samme verset fra Hadith ? en samling religiøse tekster som tillegges Muhammed:

 

Timen (gjenoppstandelsen) vil ikke komme før muslimene slåss mot jødene og dreper dem. Og jødene vil gjemme seg bak fjell og trær, og fjellene og trærne vil si: å muslim, å Allahs tjener, der er en jøde bak meg, kom og drep ham!

 

 

Dette er langt fra første gang om noen skulle tro det. I årenes løp har en mengde religiøse ledere og akademikere i områdene som er kontrollert av Aarafat, uttalt seg på denne måten. I artikkelen er der linker til flere filmklipp.

 

Man kan godt forstå en leser som kommenterer (kommentar 29, nederst på siden):

 

and dont blame Arafat plz, as arafat is only doing what every good muslim should do after all its in theyre book.So who to blame?J'Accuse Israel and the Herzlites for allowing all this,for pandering to them,for supporting them with monthly transfers of monies,for turning a blind eye to what they are really saying-doing,for not destroying the enemy,for allowing their infrastructure of terror to grow,for allowing the massacres of many Jewish lives.J'Accuse Peres,Beilin,Ben Ami,Sarid I wont have enough room to list all these damned traitors to the Jewish people,and add Sharon to the list while your at it.


Berlin forbyr Europas første islamistiske kongress

Som en del lesere har gjort meg oppmerksom på, var det annonsert en islamistisk kongress i Berlin 1. oktober. (Takk til Lars-Arne Høgetveit med flere). Blant parolene for kongressen var å ?styrke den Arabisk Islamske tilstedeværelsen i Europa, og samle dens institusjoner og sikre dens retter? og  å ?støtte motstandsbevegelsen mot aggresjon og okkupasjon i Palestina og Irak.?

 

Islamistene skriver i invitasjonen, under overskriften ?Den aktuelle situasjon for nasjonen og nødvendigheten av motstand? at vi nå må ta opp kampen (sverdet) mot amerikansk og sionistisk terror?  og oppfordrer ganske utilslørt til å støtte terroren. Islamistene kaller selvsagt drap på sivile: gamle, kvinner og barn, samt å skape frykt, for motstandskamp.

 

Nå har myndighetene forbudt kongressen. (Via JihadWatch) Frankfurter Allgemeine skriver at det var frykt for oppfordring og rettferdiggjøring av selvmordsangrep som gir lovgrunnlag for å stoppe konferansen. det var Simon Wiesental-senteret som gjorde innenriksminister Otto Schily (omtalt her) oppmerksom på konferansen. Die Welt skriver også.

 

Kongressens egen nettside sier lakonisk: Turbulensen i media har skadet arabere og muslimer som lever her, mens målet var det motsatte. Meningen var å motarbeide diskriminering og korrigere bildet av Islam.


Islamister bak terror - igjen

Shamil Basajev, 39, har tatt på seg ansvaret for udåden i Beslan. Med dette er også denne terroraksjonen plassert der jeg antok den hørte hjemme, i islamistenes kamp for et sammenhengende rike styrt etter Islams lover.

 

Da terrorist-hjernen Shamil Basejev tok hundrevis av gisler, deriblant mange skolebarn i Beslan sist uke, var ikke dette bare et innspill i en nasjonal frihetskamp. Hans mål er langt mer radikale. -  Hans drøm om å etablere et islamistisk emirat på tvers av nord-Kaukasus, og for å gjøre nettopp dette har han oppmuntret islamistiske opprørere som plager landene mellom det brede området mellom Rødehavet og det kaspiske hav.

 

Dette skriver Damien Mcelroy i News Telegraph. Han kan fortelle at Basajev i 1995 tok hundrevis av gisler i et sykehus i sør-Russland. Et slurvete russisk kommandoraid forhindret ikke at 139 gisler ble drept. Før et år var gått, ble samme taktikk brukt på et sykehus i Dagestan. Hundrevis av gisler ble ført med buss til en by nær grensen til Tsjetjenia. Russiske fly og artilleri bombarderte området, med den følge at mange av gislene ble drept, men de fleste opprørerne kom seg unna. Før ugjerningen i Beslan, var aksjonen i teateret i Moskva i oktober 2002 det grusomste, hvor 129 gisler og 41 terrorister ble drept. I februar drepte en selvmordsbombe i Moskva 40 personer, og i mai ble den Tsjetjenske presidenten Akhmad Kadyrov drept av en bombe på et stadion i Grosny. I forrige måned eksploderte to sivile fly i luften og drepte 89.

 

Russland og Putin kan ikke forsvares for de overgrep de gjør mot sivilbefolkningen i Tsjetjenia. Men å kristisere Israel fordi de tilbyr Russland samarbeid i kampen mot terrorismen, som Naomi Klein gjør i Dagbladet, blir likevel helt på jordet. I en harmdirrende artikkel slår dama bein under alle innspill som går på at islamistene faktisk er truselen, og kommer med selvkonstruerte fantasier:

 

-  For det andre er enhver som setter spørsmålstegn ved Israels absolutte rett til å utslette fienden, selv en fiende. Dette gjelder FN, ledere i andre land og journalister.

 

Det er påfallende hvor mange journalister som konsekvent inntar disse grunnholdningene i sine skriverier: 1. Israel er slem. 2. USA er slem. 3. Alle muslimer er fredelige. 4. De muslimer som ikke er snille, er slemme fordi Israel og USA er slemme. Og nå: 5. Russland er også slem.

 

Godt man ikke er journalistutdannet.

 

Så man skal ikke kunne forsvare seg nå lenger? Man skal ikke kunne peke på de fakta som ligger på bordet? Man må faktisk være ganske besluttsom om man ikke kan se det, det ligger jo helt opp i dagen!

 

Les også
-
Djevelens medløpere (Torsdag 16. september 2004)
-
Hjerteskrik fra en muslim (oppdatert) (Mandag 6. september 2004)
-
Islam og terror en uløselig enhet (Onsdag 1. september 2004)
-
Islamistisk terror (Tirsdag 17. august 2004)
-
Hvem er fienden? (oppdatert) (Fredag 6. august 2004)


Djevelens medløpere

Mediafolk, både i USA og her hjemme, vil gjerne ha skiller som ikke finnes i virkeligheten. Eller for å sitere Suzanne Fields på det konservative Washington-baserte nettstedet Townhall.com:

 

Det er et jag i media, både utenlands og her hjemme ? for å skille den vanlige muslim fra de islamistiske terroristene, men i Midtøsten er det få muslimer som bryr seg med å lage slikt et fint skille.

 

Den smertefulle sannhet er at de voldelige og barbariske handlingene som skjer i dag, ikke er noe annet enn en naturlig konsekvens av generasjoner av muslimer som er feilledet og fôret med taler fulle av fiendskap og hat mot andre mennesker i en serie tiår, noe som gjør bakvendtheten og likegyldigheten dypere, skriver Al-Hatlan i avisen Al-Watan i Saudi-Arabia ? hvor vi, hvis vi er heldige, kan bli vitne til en gryende oppvåkning.

 

 

Fields skriver i sin artikkel om den enorme kontrasten mellom Israels holdninger i forbindelse med Beslan-ofrene, og Irans holdning for ett år siden. På skole nr. 1 i Beslan ble en hel del barn svært hardt skadd, og Russland har ikke den nødvendige ekspertise til avansert kirurgi av den typen som er påkrevet etter terror-skader. Israel, som opplever terror som en del av hverdagen, har derimot et godt utbygget system for dette. Lederen for Michal Chernay-stiftelsen i Israel sier ?siden terror ikke kjenner noen grenser, skulle heller ikke vår solidaritet for å hjelpe og til å bekjempe denne ondskapen kjenne grenser?.

 

Iran, som ble rammet av et jordskjelv, og hadde enorme behov for hjelp i fjor. Irans mullaher nektet imidlertid å ta imot hjelp fra ?lille Satan?. De hadde ingen barmhjertighet for sine egne. Bedre at barna deres døde av skadene de fikk, enn at de fikk hjelp av en jøde. For å sitere Aftenpostens Cordelia Edvardson fra den gangen: Det var kanskje heller ikke så veldig taktfullt av Israel å utbasunere sitt tilbud om katastrofehjelp over hele verden. Man må ha vært klar over at Iran for skams skyld ikke kunne gjøre annet enn å takke nei.

 

Selvsagt burde Israel ha skjønt det. Spørsmålet er om både Edvardson og mullahene i Iran løper djevelens ærend. Sammen med journalistene i Vesten som er overivrige i sin kamp for å påvise at Islam er fredelig, muslimene vil egentlig bare ha fred, alle sammen. Skjønner de noe som helt, tro? Journalistene, altså.

 

Det som undrer meg, er at ikke muslimer verden over, kan stå opp sammen, og fordømme, høyt og tydelig, all den terror som utøves i Islams navn. Alt sammen. Hvis de er så imot terror som alle disse journalistene hevder.

 

Ikke bare når det, som det sto i en jordansk avis nylig, ifølge Fields: skader den islamske sak fordi det skaper en moralsk sammenheng for ?de onde styrker? som ?okkuperer? Palestina, Tsjetjenia og Irak.

 

Si meg, hvorfor kan de ikke det?


Rapport om misbruk av EU-midler (1)

Organisasjonen The Funding for Peace Coalition (www.eufunding.org) har laget en grundig rapport (pdf), publisert den 31. august 2004, etter en studie av den støtte EU har gitt palestinerne, hva pengestøtten er tenkt å skulle bidra til, og en analyse av resultatene av hjelpen, og om midlene i det hele tatt har nådd dem som var tiltenkt dem, den palestinske befolkningen.

 

Undersøkelsen viser klart at det er klare indikasjoner, for ikke å si bevis, på at pengene har blitt underslått og misbrukt for personlig berikelse av korrupte ledere, de har gått til å støtte terrorisme, og på den måten ført til dårligere kår for dem som var tiltenkt pengene, den palestinske befolkningen. Omtrent samtlige uttalelser og påstander i rapporten er linket til kilde på Internett, og det øvrige er henvist til publikasjonen eller personen som brakte den.

 

Jeg skal ikke spekulere for mye i hva som er årsaken til at EU?s og giverlandenes ledelse ikke er mer interessert i å få frem sannheten, bortsett fra det helt innlysende behovet for å dekke over sin egen udugelighet og mangel på styring. De må jo helt klart ha motiver for selve den ugjerningen det er å se igjennom med slikt vanstyre i så mange år, i tilegg til det rent umoralske i å dekke over sin egen forbrytelse etter at den har skjedd.

 

Heller ikke medias lunkne interesse for saken har jeg noe fullgodt svar på. Media pleier jo å like å snuse opp korrupsjon. Her er korrupsjonen så opp i dagen, og har så enorme dimensjoner at det burde være svært enkelt å lage en fargerik historie. Det lille blaffet vi hadde da Rød-Larsen i juli kritiserte PA for manglende vilje til reformer døde fort ut. Kanskje leserne kan hjelpe med å finne årsaken til dette? Noen media, weblogger og politiske partier etc. har tatt tak i saken. Eksempler: Document.no, Norge Idag, Det Liberale Folkepartiet, blog.willy.no har tatt det opp her, her, her, her og her.

 

Hva vi kan slå fast, er at EU?s og EC?s ledelse fortsetter med løgner og bortforklaringer overfor sine egne skattebetalere. Man fortsetter å tillate korrupsjon og misbruk, personlig berikelse og støtte til terror på mange forskjellige områder, til tross for at det  fra mange parlamentsmedlemmer spørres etter de annonserte reformer, etter resultater av milliarder på milliarder i støtte i mer enn et tiår.

 

Følgende er et resymé av undersøkelsen.

 

Rapporten åpner med en uttalelse av Mohammad Dahlan, tidligere innenriksminister i PA, de palestinske selvstyremyndighetene:

 

All den pengestøtte utenlandske land har gitt de palestinske selvstyremyndighetene, et totalbeløp på 5 millarder USD [35 milliarder kr], har gått ned i sluket, og vi vet ikke hvor det har blitt av. (The Guardian, 2. august 2004.)

 

 

FORMÅL MED STUDIEN

Formålet med undersøkelsen kan sammenfattes i tre punkter:

 

  1. Har midlene fra europeerne nådd frem til den befolkningen som var målet for hjelpen, på en gjennomsynlig måte, eller har de blitt utsatt for korrupsjon eller blitt brukt til vold og terror?

  2. Tatt i betraktning kritikk fra medlemmer i både EU og EC, har disse organisasjoner oppfylt de krav og den plikt som påligger dem for å påse at tilfredsstillende prosedyrer har blitt fulgt?

  3. Selv om europeiske ledere tydelig nok tror at deres rapporter har gitt Parlamentet og befolkningen i alminnelighet en ærlig vurdering av risikoen forbundet med prosjektet, kan det sies med oppriktighet at skattebetalernes penger har blitt styrt i den ånd de var innsamlet?

 

Studien tar ikke stilling til om hjelp skal gis eller ikke gis til palestinerne, eller hvilket nivå eller grad av hjelp som kan være passende; den tar alene opp de erklærte mål giverne har for hjelpen, og om pengestrømmen er styrt på en åpen og kontrollerbar måte.

 

PROBLEMSTILLING

Siden 1993 har den Europeiske Union (EU) bidratt med over 2 milliarder Euro (17 mrd kr) direkte og indirekte til PA (de Palestinske selvstyremyndighetene). Medlemsstatene har i tillegg bidradd med ytterligere 2 milliarder det siste tiåret.

 

Etter utbruddet av den siste Intifadaen og den påfølgende militære innstrammingen har de direkte bidragene til palestinerne steget dramatisk. 21% av palestinerne hadde sitt utkomme i Israel, og fikk ikke lenger komme på jobb. Disse tjente vesentlig bedre enn gjennomsnittet for palestinere. Den volden som førte til stenging av grensene, har medført en økning av fattigdommen. Men etter at man altså har pumpet inn penger for å avhjelpe dette, har problemene fortsatt, akkurat like ille som før. Håpet om fred synes å være lengre borte enn noensinne. Man må derfor kunne stille spørsmålet, det enkleste av alle: - hvor har pengene tatt veien?

 

Medregnet den støtten de har mottatt fra internasjonale ikke-statlige organisasjoner (såkalte NGO?s ? Non Governmental Organisations), massive donasjoner fra Verdensbanken, fra den Arabiske Liga og fra andre land, blir støtten palestinerne har fått ?den høyeste bidragsoverføring per hode noensinne?  ifølge Nigel Roberts i Verdensbanken.

 

Utenlandske givere står for mellom 25 og 60 prosent av PA?s budsjett gjennom årene. EU står for det største direktebidraget til PA?s budsjett. Mellom januar 2003 og juni 2004 alene var beløpet 112 millioner Euro (950 mill. kr).

 

HVOR BLIR PENGENE AV?

 

Korrupsjon og nepotisme (begunstigelse av slekt og venner): Til tross for EC?s (EU-kommisjonen) forsikringer om at PA?s lønningslister blir kontrollert, viste hendelsene i 2004 at det var minst 7000 fiktive navn på listene, ca 5% av totalbudsjettet. Tidligere statsminister Abu Mazen brukte ordene ?det er for mange feite katter som skummer fløten?. Lederne selv beriker seg. Denne type misbruk, sammen med neste kategori, støtte til terror, er de alvorligste kategoriene.

 

Det er også verdt å nevne at andre store kriseområder i verden, med like alvorlige eller enda verre fattigdomsproblemer, eksempelvis Sudan, aldri har mottatt like store overføringer som palestinerne. Dette gir jo giverne et ekstra ansvar for å forsikre seg om at akkurat disse pengene blir brukt effektivt.

 

Reformer?

Offisielle talsmenn for EC hevder til stadighet at der er god kontroll. Rapporten nevner flere konkrete uttalelser med kildehenvisninger, blant annet sier Gunnar Wiegand på vegne av Christofer Patten (utenrikskommisær i EU) til Die Zeit i 2002:

 

?Vi insisterte for eksempel på at PA?s finanser skulle konsolideres inn i én konto under kontroll av PA?s finansminister, overvåket av IMF (det Internasjonale Pengefondet.) Dette har bidradd til bedre åpenhet og sunnere budsjettstyring. Vi sikret oss en stopp i lønnsutgiftene?? Videre har talsmenn for EC stadig hevdet at ?bruken av våre midler er godt overvåket av IMF [Det Internasjonale Pengefondet].?

 

Dessverre var alle disse utsagnene som hevdet at man hadde kontroll, helt usanne. Og de er like usanne i dag. IMF har en offisiell, online publikasjon, IMF Survey, vol. 31, nr. 16, datert 2. september 2002 som sier:

 

?Med svake institusjoner og et budsjett på nærmere 1 millard USD har der uten tvil vært noe misbruk; de palestinske selvstyremyndighetene har selv klaget over dette? Selvfølgelig verken kan eller skal IMF kontrollere disse nedstrøms utgifter for de forskjellige palestinske kontorene. Dette blir en sak mellom PA og giverne.?

 

Med IMF?s egne ord,- IMF kan ikke kontrollere, og kontrollerer heller ikke bruken av EU-midler som gis til PA. Ved å hevde at IMF styrer og overvåker dette, sier EC virkeligheten at disse midlene ikke overvåkes i det hele tatt.

 

I sin resignasjonstale den 7. september 2003 ga palestinernes forhenværende statsminister  Abu Mazen dette uttrykk for sin frustrasjon:

 

?Vi har også dette med monopoler? Jeg tror at folket ville bli svært takknemlig om disse ble avskaffet, spesielt i petroleumssektoren, hvor det er bedrageri som følge av en offentlig beslutning? Dette betyr at 72 millioner USD blir stjålet årlig.? (Uthevelse tilføyd.)

 

Forhenværende leder for de preventive forsvarsstyrkene på Gazastripen, Mohammad Dahlan, etterlyste ekte reformer i PA og i Fatah.

 

?Det palestinske lederskapet må være med å ta skammen for dette resultatet. [Fatah-aktivister trakk seg fra bevegelsen på grunn av angivelig korrupsjon blant ledelsen] Det er ikke bare okkupasjonen.?

 

 I et separat intervju la han til at en total på 5 milliarder Dollar ?har gått ned i sluket, og ingen vet hvor det har blitt av.? Også flere kilder er sitert i rapporten, alle med kildehenvisninger.

 

 

Reformer som følge av internasjonalt press

Reformene i lønnssystemet, som kom i 2004, ble i utgangspunktet hevdet implementert allerede i 2001. De kom i stand som et resultat av intenst internasjonalt press og sogar trusler om opphør i bidragene. Det kan være verdt å merke seg at mens implementasjonen av disse reformene pågikk, ble flere titalls millioner i ekstra direkte budsjettstøtte annonsert av Norge, Japan, Canada og England. Dette skulle administreres av Verdensbanken.

 

Utolig nok insisterte mr. Patten fremdeles i mai 2004 at det var EU med sine tiltak og anstrengelser som hadde skapt reformer: ?EUs budsjettsupport ? har i de siste årene hatt suksess med å få frem nøkkelreformer??

 

Det nevnes for øvrig også en annen ganske så delikat affære som ikke direkte angår Europa, nemlig subsidier fra Egypt til sement. Disse var beregnet for å støtte bygging av hus for flyktninger. PA-ansatte er anklaget for å ha solgt sement til Israel. Ikke noe mindre pinlig enn bygging av israelske bosettinger og det forhatte sikkerhetsgjerdet ble sementen brukt til. De virkelige taperne var de tusener av palestinske familier som skulle ha fått skikkelige boliger fra dette egyptiske tiltaket. De palestinske lederne har tjent anslagsvis 29 millioner USD på underslaget.

 

Et ironisk etterspill: ECHO, EC?s hjelpekontor for humanitær hjelp, annonserte ny en bevilgning på 1,35 millioner Euro til gjenoppbygging av hus i Rafah. Kilder forteller at den PA-ansatte guvernøren i Rafah måtte tvinges og trues til å inngå en avtale med Al-Aksa brigadene om at pengene skulle gå til de hjemløse.

 

 

Støtte til terrororganisasjoner:

Selv om EU har satt Al-Aksa-brigadene på terroristlisten, har de vært og er fortsatt delvis på PA?s lønningslister. Die Zeit spurte EC i 2002:

 

?EU har satt Al-Aksa Martyrbrigader på terroristlisten. Hvordan har man forsikret seg om at ikke noen av Al-Aksas medlemmer indirekte mottar midler fra EU som funksjonærer i PA??  Svaret fra EC var enstemmig: ?Hvis noe skulle komme opp som belyser at PA vet om at de har medlemmer av terror-organisasjoner på lønningslisten, vil PA måtte handle umiddelbart for å få disse menneskene ut av lønnsystemet og bringe dem for retten.?

 

I virkeligheten er der en mengde bevis fra forskjellige kilder som bekrefter at Al-Aksa er en del av PA, og finansiert i alle fall delvis av PA. PA-talsmenn bekrefter det. Sitat Ahmed Qurei: ?Vi har tydelig avklart at Aksa Martyrbrigadene er en del av Fatah.?

 

Dokumenter påviser at også andre palestinske halvmilitære grupper, som ?Styrke 17? og ?Tanzim? og andre er styrt av formann Arafat. Medlemmer av disse PA-lønnede gruppene har vært innblandet i terror mot sivile. Den som er mest verdt å merke seg er Marwan Bargouti, lederen av Tanzim. Han er siktet for mord, og er utrolig nok enda på lønn fra det Europa-støttede PA-budsjettet. Og lederne for PA selv har aldri tatt avstand fra terror. Man kan spørre: hvorfor finansierer så Europa disse?

 

PA er en paraplyorganisasjon. Hovedkomponentet er Fatah. Arafat er leder for PA, og han er leder for Fatah. PA har gjentatte ganger insistert på at de ikke er involvert i terror. Likevel står en mengde mennesker som har vært med på terroraksjoner, på deres lønningslister.

 

Det er således smertefullt klart at penger sendt fra EU og andre givere for å støtte selvstyremyndighetene, har blitt utbetalt til Al-Aksa og andre terror-grupper.

 

Mr. Patten sa 19. juni 2002, helt usant:

 

?? jeg gjentar: vi har ikke funnet noen tilfeller av at våre midler er brukt til andre formål enn dem som er avtalt mellom EU og PA ? Så der er ingen grunn til at EU?s penger har finansiert terrorisme, har finansiert kjøp av våpen, eller noen lignende aktiviteter??

(Fortsetter i neste post)


Rapport om misbruk av EU-midler (2)

Fortsatt fra forrige post:
 

Promotering av vold og hat: Til tross for at man hele tiden benekter det, er det en mengde  skolemateriell i det palestinske utdanningssystemet som bryter med UNESCO?s standarder, og oppfordrer til vold. Rapporten belyser dette nøye, og den samme historien gjentar seg her: EU lyver og påstår at det dreier seg om gamle bøker. De viser til at det har skjedd reformer. Men virkeligheten er en annen: ingen endringer skjer. De samme bøkene, som har rasistiske elementer, som utelukker jøders eksistens i området, som oppildner til vold og oppfordrer til jihad (en muslims ?hellige krig? mot vantro), blir fortsatt trykt og brukt med midler fra EU. Stikk i strid med Genévekonvensjonens prinsipp 10 i Rettigheter for barn av 1959: ?at barn skal vokse opp i en atmosfære av forståelse, toleranse, vennskap mellom folk.?

 

Hvitvasking av penger: Kapital har blitt overført PA gjennom dens egne bankkonti, inklusive konti i den Arabiske Bank, - som er anklaget for å være en finansieringsmekanisme for terrorisme. EU-argumentet at penger har blitt plassert på en enkeltkonto, blandet med andre penger, er en bekreftelse på hvitvasking. Ingen virksomhet kan akseptere dette forsvar for finansiering av terrorisme eller korrupsjon.

 

Overføringen av penger fra EU er langt fra noen åpen affære. Påstander om at EUs overføringer er styrt og overvåket er direkte misvisende. Folkevalgte i Brüssel og andre europeiske hovedsteder mislykkes i å beskytte deres interesser som ga dem mandat.

 

UNDERSØKELSE

Til tross for forsikringene fra blant andre mr. Patten signerte 169 medlemmer av det Europeiske Parlamentet (MEP) i januar 2003 en søknad om en undersøkelse om hvordan EU finansierer PA. Dette ledet til en arbeidsgruppe av MEP?s om budsjettassistanse til PA. En indikasjon på hvordan de går til verks kan man få av denne uttalelsen fra Johannse Swoboda fra Østerrike. I et møte hvor det var snakk om beviser , deklarerte han at ?Israel burde virkelig ikke eksistere?, at det ?skulle vært byttet ut med Palestina? og at det som en konsekvens ?Bare dersom DNA fra en selvmordsbomber matcher DNA fra dem som mottok Euroene, vil vi akseptere det som et bevis.?

 

I 1997 ble det utarbeidet en rapport av professor Sune Persson ved departementet som har ansvaret for utenlandsbidrag. Den konkluderte ?med at PA var korrupt, og var styrt på en totalitær måte. Anbefalingene den kom med var klare: penger skulle ikke lenger kanaliseres gjennom PA. Rapporten ble holdt hemmelig til januar 2004.

 

Det amerikanske TV-programmet ?60 Minutes? rapporterte i november 2003 at formann Arafat hadde gjemt bort oppimot 1 milliard Dollar til en hemmelig beholdning, som investerte i bedrifter som et Coca-Cola tapperi i Ramallah, et tunisisk mobiltelefon-firma, og venture-kapital firma i USA og på Kayman-øyene. Pengene kom fra fond som skulle være til fordel for palestinerne.

 

OLAF- the European Union?s Anti-Fraud Office sier på sin egen webside at ?de Europeiske institusjoner har plikt til å garantere overfor skattebetalerne, den beste bruk av deres penger og spesielt å kjempe mot bedrageri så effektivt som mulig.?

 

Man kan diskutere om OLAF?s ? EU?s egen bedrageriavdeling, i det hele tatt har noen evne til nettopp å etterforske. Da de 169 MEP?s ba  om en undersøkelse, startet OLAF med en etterforskning av den direkte budsjettstøtten til PA alene, og da bare for årene 2000 til 2002, i det hele tatt overhodet ikke i nærheten av de beløp som dette dreier seg om.

 

Nå, etter 18 måneder, har avdelingen fremdeles intet å berette. Til tross for meldinger fra palestinerne om det motsatte, har OLAF utferdiget et midlertidig dokument som  sier at det er ?ingen tegn til at bidrag fra EU har blitt brukt i forbindelse med terror.? Den har til gode å bekrefte at fordelingen er ifølge EU-Parlamentets statutter. Den tar heller ikke med noe om den utbredte korrupsjonen og misbruket av penger. Dessuten tar den ikke hensyn til alle de hundrer av millioner Euro i indirekte støtte.

 

Nå får imidlertid arbeidsgruppen kritikk fra en del av de 169 MEP?s. Disse får tross alt en del informasjon, blant annet fra dokumenter beslaglagt av IDF, det israelske forsvaret. Ikke bare det, men de får også kritikk fra palestinerne selv. De viser stadig tydeligere tegn på at de nå begynner å bli lei av misbruket og nepotismen. Den tidligere palestinske talsmannen for det Lovgivende Råd, Rafik al-Natsheh beskrev Arafat som ?beskytter av korrupsjon og selv korrupt.? (Juli 2004) Også skattebetalerne i EU begynner nå å reagere på dette.

 

Man kan ikke diskutere behovet for hjelp til den palestinske befolkningen. De har et stort behov for støtte til samfunnet, et samfunn som er ødelagt av vold, korrupsjon og fattigdom. Men utelukkende å investere menger i de palestinske områdene hjelper ikke de fattige. Siden Oslo-avtalen i 1993 har utrolige omtrent 10 milliarder US Dollar gått til de palestinske områdene. En palestinsk menneskerettsaktivist sa det slik nylig: ?Det største problemet palestinerne har i dag er at de har et lederskap som fortsetter å stjele pengene deres.?

 

Store deler av de penger som er gitt, har aldri nådd de tiltenkte mottakerne. Hvis meningen var at midlene skulle støtte et palestinsk styre og et samfunn som skulle arbeide mot fred, så kan man si at resultatet har blitt mye det stikk motsatte. Det er opp til Europa som et hele å bestemme og forsikre seg om at pengene deres ikke fortsetter å bli ledet til korrupsjon, til å støtte terroristaktiviteter, og til å støtte oppildning til hat gjennom eggende skolemateriell.

 

Mange av opplysningene som er gitt her, kommer fra palestinerne selv, ofte fra åpne kilder som er tilgjengelige for enhver. Den virkelige størrelsen av beløpet som er gitt til palestinerne fra utlandet er enorm. Kilder nevner muligheten for at totalsummen for all hjelp siden 1993 kan komme opp i den enorme sum av 10 milliarder USD.


Snart for sent å snu?

Aharon Ze'evi-FarkashHvis ikke Iran stoppes, vil landet i løpet av det neste halve året være i stand til å produsere atomvåpen uten tilførsler utenfra. Dette kan føre til en uheldig domino-effekt i Midtøsten. Advarselen kommer fra Aharon Ze'evi-Farkash (bildet)som er sjef for den militære etterretningen i Israel. Det betyr ikke at Iran har ferdig en atombombe neste år, men at de har muligheten.

 

Direktørene i the International Atomic Energy Agency (IAEA) skal ha møte neste uke, og USA forsøker nå å få flertall for å stille landet overfor et ultimatum, noe som er siste skritt før saken kommer opp i FN?s Sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet har mandat til å pålegge Iran sanksjoner for å ha hindret inspeksjoner av landets atomvåpenprogram. (Haaretz)

 

De europeiske land, særlig Frankrike, Storbritannia og Tyskland, som alle har relativt tette bånd til Iran, har laget et utkast til resolusjon, med den ufattelig presise ordlyden rådet vil ?antagelig? overveie hvorvidt ?enkelte videre skritt? er nødvendig? Dette utkastet vil bli presentert for rådet på mandag. En vestlig diplomat siteres på at dette utkstet antagelig ikke vil låse byrået i noen som helst retning. Det vil vise seg om saken vil gå videre til Sikkerhetsrådet. Dette kan lede til økonomiske sanksjoner, - eller ikke. En annen mulighet er at Atomenergibyrået kan droppe hele saken fra sin agenda. Eller fortsette omtrent som i dag. (Snakk ? snakk ? snakk?.)

 

Atomenergibyrået har undersøkt landet siden 2002, da eksiliranere varslet om at Teheran hemmeligholdt en hel del alvorlige atom-saker for IAEA. Men byrået finner ikke noe annet enn andre våpenrelaterte saker, ikke noe om planlegging av en atombombe, som USA (og Israel) mener.

 

Iran på sin side hevder det påståtte arbeidet dreier seg om fredelig atomkraft til elektrisitet?

 

Les også
- Frankrike og Iran: olje eller ikke? (Torsdag 1. juli 2004)
- Iran mot atomvåpen - en trusel mot verdensfreden (Tirsdag 15. juni 2004)
- Iran forsyner verden med selvmordsbombere (Torsdag 3. juni 2004)
- Iran tillater ikke lenger inspeksjoner? (Torsdag 27. mai 2004)
- Sjefen for IAEA ber Israel om å tilintetgjøre sine atomvåpen (Fredag 28. november 2003)


Svar til Kjetil

Kjetil kommenterer en av mine postinger "Feil og negativt fra NRK", men da gjentatte forsøk på å svare kun resulterer i feilmelding fra blog-programvaren, skriver jeg dette som en egen post:

 

Mange bruker Folkeretten i sin politiske agitasjon for alt mellom himmel og jord. Israels fiender er ikke noe unntak. Israel ble pådyttet krigen i 1967 (du vet nok at Egypt og Jordan angrep Israel samtidig fra hver sin side), men arabernes vokabular som konsekvent spinner rundt ?ulovligheter? og ?overgrep? fra Israels side har blitt adoptert, ikke minst av FN. Fakta i saken er derimot at Jordan okkuperte området som kalles ?Vestbredden?, som etter delingsplanen var tildelt araberne. Når så Jordan gikk til krig mot Israel i 1967, og Israel i denne krigen tok området av Jordan, snakker vi om en helt lovlig okkupasjon, eller besittelse, i henhold til Genéve-konvensjonene (som regulerer forhold mellom stridende i krig, og som er en del av Folkeretten under krigstilstander.)

 

Da Israel ble opprettet i 1948, hadde alle fastboende arabere fortsatt muligheten til å bo i landet. Da araberstatene angrep den nyopprettede staten, insisterte israelerne på at disse skulle bli, men av frykt for å bli tilintetgjort, som angriperne hadde lovt, og av frykt for represalier, flyktet mange likevel. At jøder, som i alle år har bodd i området, skulle bli nektet å bo der, er derfor urimelig. Å bruke Folkeretten som argument blir meningsløst.

 

Her litt om resolusjon 242:
Fra encyclopedia.thefreedictionary.com 
 


Both Israel and her neighbors accept the legitimacy of 242, although the two sides interpret the resolution to mean quite different things. For instance, the official Israeli position notes that the text of 242 deliberately excludes the definite article "the", referring to "territories occupied" rather than "the territories occupied." According to the legal principle "expressio unis et exclusio alterus" (which states that the terms excluded from a law are excluded intentionally, and the interpretation of that law should be accordingly altered), they argue, this gives Israel the legal right to permanently retain some portions of the West Bank which would be indispensable to Israel's security.

 

Essensen i det ovenstående, på norsk: Man baserer seg på det juridiske prinsipp at ord som er utelatt, er utelatt med hensikt, og tolkningen av loven må justeres deretter. I dette tilfellet får det betydning for forskjellen mellom følgende setninger:

 

a)      Israel skal trekke seg tilbake fra de okkuperte områdene

b)      Israel skal trekke seg tilbake fra okkuperte områder

 

Jøder har vært i området til alle tider, minus tiden mellom 1948 og 1967, da Jordan okkuperte området, - for øvrig en helt ulovlig okkupasjon. Hvorfor skulle Israel ut nå? Fordi palestinerne har rett til området? Palestinere, min venn, eksisterte ikke som begrep før 1967. Snakket man om palestinere før 1948, mente man jøder. Man snakket om palestinere og arabere, og mente jøder og arabere.

 

Grensene skal etter resolusjon 242 forhandles mellom partene. Hvem representerer palestinerne? Kan Israel forhandle med noen? Til nå har det ikke lykkes Israel å få en seriøs motpart å forhandle med, og Israel besitter derfor områdene med all mulig rett. Det burde være nok å nevne Arafats avslag da han opptrådte på vegne av palestinerne under forhandlingene på Camp David, og ødela muligheten for palestinerne til å få ca. 95% av de områdene de gjør krav på i dag. Israel har etter dette utspillet gjort det helt klart at Arafat ikke er en seriøs motpart.

 

Å snakke om ekspansjon, når Israel i 56 år har bedt om å få være i fred, og invitert til fredssamtaler, tilbudt disse ?okkuperte? landområder for varig fred (jfr. Sinai for fred med Egypt), men likevel gang på gang har blitt angrepet av araberstater, geriljagrupper og terroristgrupper, og som følge av at araberne omtrent like mange ganger har tapt, nå sitter på områder som araberne har tapt i disse krigene, blir for enkelt. Jeg vet at FN i utallige resolusjoner har fordømt Israels handlinger, men du må huske på at FN har et flertall av Israel-fiendtlige land. FN er slett ikke uhildet eller nøytralt, men sterkt styrt av politiske og økonomiske interesser.


Dømt til å tape

Det palestinske folket forstår at de etter fire år med kamp, ikke har oppnådd noe som helst. Den energi de har til å fortsette kommer stort sett fra utlandet, det være seg Syria eller Hizbollah, som tilbyr finansiell kompensasjon for dem som vil angripe.

 

Slik skriver avisen Maariv (via ThereligionofPeace.com) om en oppsummering IDF (Israels forsvarsstyrker) har gjort i disse dager. Det er en senioroffiser i forsvarets etterretning som sier dette. Siden utbruddet av den siste bølgen, den såkalte 2. Intifada, som ble startet etter at Ariel Sharon besøkte Al-Aksamoskeen på Tempelhøyden, har 989 israelere blitt drept, og 6.700 skadet i nesten 23.000 angrep. Blant de drepte er 694 sivile.

 

Ifølge IDFs etterretning vil kommende år være svært avørende for palestinerne. ?Dette året vil forme den palestinske motstanden. Det palestinske lederskapet vil måtte bestemme seg om de vil bevege seg mot en fredsavtale med Israel, eller om de vil fortsette med værpnet motstand?, sier offiseren.

 

Forsvarsavdelingen er bekymret for en kommende opptrapping av terroren. Drapene på Yassin og Rantisi har satt dype spor i terrororganisasjonene, og de vil måtte trappe opp sin aktivitet for å ramme Israel om de vil bevare sin status.

 

Ifølge forsvaret har 2004 vært preget av en intensivert innsats for å ødelegge terroristenes infrastruktur. Dette har resultert i 50% reduksjon i antall angrep, og 30% færre skader på israelsk side i forhold til 2000. Talsmenn for forsvaret sier også at man i 2004 har sett at Arafats popularitet har sunket, og en oppløsning av folkeopprøret. ?Det palestinske folket er trøtte, og har ikke lenger energi å ta med seg ut i gatene? sier offiseren.

 

Min kommentar: Palestinerne gjentar stadig at de aldri vil gi seg, og norske muslimer støtter dem også, her fra en side (islam.no) som forsvarer selvmordsterrorister: ?Så lenge Israel velger å fortsette okkupasjonen, må de forberede seg på et liv der selvmordsaksjonister, når som helst kan dukke opp. De må vite at palestinernes blod ikke er mindre verdt enn deres og at sikkerheten ikke er mulig for israelerne så lenge okkupasjonen oppstår.?

 

Men, hvis palestinerne ikke nå, etter 56 år med krig mot Israel fra mange arabiske nasjoner samtidig uten suksess, og etter siste voldsbølge som har ført dem ut i større vanskeligheter enn før, skjønner at det nå er på tide å akseptere at Israel er kommet for å bli, og innleder seriøse fredssamtaler, nærmer det seg time-out for dem. Om Israel ikke kan hindre selvmordsterrorister, så stenger de dem ute (slik verden for øvrig også burde gjøre.) En selvstendig stat kan de etter alt å dømme skyte en hvit pil etter. I alle fall om de ikke velger seg andre ledere enn dagens.-

 

Les også
- Egypts initiativ: Arafat bakover i rekkene! (Tirsdag 8. juni 2004)
-
Arafat under press (Mandag 7. juni 2004)
-
Egypt presser Arafat (Onsdag 2. juni 2004)
-
Arafat er en terrorist (Mandag 24. mai 2004)
-
PLO tilbake til hva? (Tirsdag 27. april 2004)
-
Arafat - nok en gang i veien (Tirsdag 17. februar 2004)
-
Palestinerne ? Arafats gisler (Mandag 9. februar 2004)


Latterliggjør USA (oppdatert)

Oppdatert kl. 19:30:

Bjørn Stærk tar også opp Amundsens merkelige resonnement: "Hvis der er flere terroristangrep etter at krigen mot terror begynte enn før, betyr ikke det at krigen mot terror er årsaken til dette."

Pressen bruker en del energi på å nedverdige og latterliggjøre USA?s ledelse. Selv dagen i dag, som er 3-årsdagen for det enorme terror-angrepet mot WTC og Pentagon, benyttes til dette. Her har du NTB om Rumsfeld, som under en tale blandet to banditter, Osama bin_Laden og Saddam Hussein. Jeg har i lengre tid undret meg over dette. Ikke at de nedverdiger dem, men at de gjør det på en så infantil måte: de fremstiller lederne for verdens største og mektigste nasjon som dumme. Underforstått: journalisten som skriver er klokere? Ett av de kraftigste visdomsord jeg har fått med meg i livet er følgende: du blir aldri større selv ved å nedverdige en annen.

 

NTB: Saddam Hussein eller Osama bin Laden? Ikke så lett å skille de to skurkene fra hverandre. Særlig ikke hvis du heter Donald Rumsfeld og er forsvarsminister i USA... ? I en tale i Washington fredag forvekslet forsvarsministeren to ganger på rad Saddam med bin Laden ? Lederen for Nordalliansen, Massoud, lå død, drept på ordre fra Saddam Hussein ... æh, fra Osama bin Laden, Talibans medsammensvorne, framholdt Rumsfeld? og videre i samme duren.

 

Dagbladet ved Mentz Tor Amundsen: Mer terror med Bush. USAs krig mot terror har ført til mer terror verden over, viser tall fra Terrorism Center Research. Når George W. Bush sier at USA, og verden, er blitt tryggere etter at krigen mot terror startet, kan det bare være hans mest trofaste tilhengere som tror på det. ? For terroren har siden starten på USAs krig mot terror vært mer omfattende og mer voldelig enn noen gang siden 2. verdenskrig.

 

Tenk å være så enkelt konstruert i øverste etasje at man kan trekke en slik slutning: ?- har ført til mer terror ? viser tall fra ?? Man kan spørre seg hvor de veloverveide og nøkterne tankene hos journalisten er. Kan han si hva resultatet hadde vært om USA ikke hadde gjort motstand mot terroristene? Kan Amundsen si noe om terrorismen fra muslimske fanatikere mot Israel (som har avtatt etter Israels intensiverte krig mot terroristene), for eksempel? Denne var omfattende og voldelig lenge før 11. september 2001. Amundsen skriver rett ut at årsaken til terroren er Bush?s krig mot terror. Noe så bort i natten til konklusjon! Tallene viser bare en ting, de. Nemlig at terroren øker. Tallene Amundsen viser til sier egentlig bare at vi må intensivere kampen mot terroristene. Vi har vært for passive. Mail går til Amundsen.


We will win, after all..

Vel vitende om at dette er som å stikke en syl i nesen på enkelte: jeg stiller meg bak dette. Hvert eneste ord. Godt nyttår, Israel!

WE HAVE NEVER BEEN BETTER OFF!

www.me-ontarget.com 

 

It's only TV and the media

That make people think

That the end of our world is coming.

 

Only 60 years ago,

They were leading Jews to their death

Like sheep to the slaughter!

No Country, No Army. 55 years ago!

 

Seven Arab countries declared war

On the small Jewish State,

Only a few hours old!

 

We were then 650,000 Jews!

Against the rest of the Arab world!

No IDF [Israel Defense Force].

No mighty Air Force,

Just tough people

With nowhere to go.

Lebanon, Syria, Iraq, Jordan, Egypt, Libya, Saudi Arabia, attacked all at once.

 

The country the UN "gave us"

Was 65% desert.

The country started from scratch!

 

35 years ago! We fought

The three strongest armies in the Middle East,           

And wiped them out in six days

 

We fought against

Different coalitions of Arab countries,

With modern armies,

And masses of Soviet Russian weapons,

And we still won!

 

We have today

A country,

An army,

A strong Air Force,

A Hi-Tech Economy, exporting millions.

 

Intel - Microsoft - IBM develop their stuff here.

 

Our doctors win world prizes for medical developments.

 

We made the desert flourish,

Selling oranges and vegetables to the world.

 

Israel has sent its own satellite into Space!

Three satellites all together!

We sit proudly,

With the US, with 250 million people,

With Russia, with 200 million people,

With China, with 1.1 billion people,

With the Europeans -- France, England, Germany, with

350 million people,

 

The only countries in the world

To shoot something into space!

 

Israel is today in the world nuclear power family

With the US, Russia, China, India, France, and England.

[We don't admit it, but every one knows...]

 

To think that only 60 years ago,

We were led,

Shameful,

With no hope,

To our death!

 

We crawled out of the burning ashes of Europe,

We won our wars here with less than nothing

We built an "empire" out of nothing.

 

 

Who the hell is Mr. Arafat

To make me Scared?

To make me be Terrified?

You make me laugh!

 

Passover was celebrated;

Let's not forget what the story is all about.

We overcame Pharaoh,

We overcame the Greeks,

We overcame the Romans,

We overcame the Inquisition in Spain,

We overcame the Pogroms in Russia,

We overcame Hitler,

We overcame the Germans,

We overcame the Holocaust,

We overcame the armies of the seven Arab countries,

We overcame Saddam.

 

Take it easy, folks,

We will overcome

The present enemies too.

 

No matter which part of human history you try!

Think of it,

For us,

The Jewish people,

Our situation has never been better!

So,

Let's Lift our Heads High,

Let's Remember:

Any nation or culture

That tried to mess around with us

Was destroyed -- while we kept going!

 

Egypt?

Anyone know where their empire disappeared to?

Greeks?

Alexander of Macedonia?

The Romans?

Does anyone today speak Latin?

The Third Reich?

Anyone heard any news about it lately?

 

 

And look at us,

The Nation from the Bible,

From Slavery in Egypt,

We are still here,

Speaking the same language!

Right here, right now.

 

The Arabs don't know it yet,

But, they will learn that there is one God.

 

As long as we keep our identity,

We are eternal.

 

So, sorry for not worrying,

Not bitching,

Not crying,      

Not being scared.

Things are O.K. here.

They surely can be better,

 

But still:

Don't fall for the media junk,

They won't tell you

That there are festivals going on,

That people keep on living,

That people are going out,

That people are seeing friends.

 

Yes, our morale is low,

So what?

It's only because we weep for our dead

While they enjoy the blood.

 

This is the same reason why,

We will win, after all..


Årsaken til terror

I Tsjetjenia oppfattes russerne som okkupanter. Derfor måtte simpelthen den avskyelige terroristhandlingen i Beslan skje. Omtrent slik skriver Morten Strand i Dagbladet. Strand forteller om grusomme russiske soldater som ?oppfører seg som okkupasjonssoldater flest?. De bortfører, dreper og voldtar. Det er godt dokumentert at russernes fremferd i Tsjetjenia har vært grusom. Den verken kan eller skal unnskyldes eller godtas. Men er dette årsaken til terroren?

 

Jeg trekker parallellen til Midtøsten-konflikten. Det mest iøynefallende argumentet er nemlig helt likt argumentet Strand bruker, nemlig at okkupasjon er årsaken til terror. Jeg siterer Kåre Willoch: ? Vi bør si klart fra at nøkkelen til en løsning først og fremst ligger hos den israelske regjering. Den må erkjenne at palestinerne har krav på sin egen stat, med grense mot Israel omtrent som før krigen i 1967.?, ?? amerikanerne forstår dessverre ikke hva okkupasjon er, og horfor det er umulig å unngå all vold sålenge okkupasjonen av vestbredden vedvarer.? (Nettmøte i Dagbladet 2. april 2002) ?? hovedproblemet er et israelsk okkupasjonsregime ? som også fører en politikk som er nødt til å gi næring til mer vold og økende terrorisme? (Aftenposten siterer Willoch etter hans besøk i Midtøsten, datert 23. mai 04)

 

Ytterste venstre bruker samme argumenter:

Friheten mars 04: ?Men dette er ingen ny krig. Den har vart lenge - helt fra Gaza- ble okkupert så tidlig som i 1967, og som bare har forverret seg i tida som er gått gjennom nye israelske okkupasjoner av palestinske områder.? Samme, desember 2001: ? ?Ingen varig fred før Israel avslutter sin okkupasjon!?

 

Nå er det heller ikke sant at Israel okkuperer. Ikke i den forstand de ovenstående bruker ordet okkupasjon. Men det er en annen sak, som du kan finne mer om i bloggen min, det er ikke dette jeg skal ta opp her.

 

Dette er bare eksempler. Listen av personer og organisasjoner som bruker og kjøper argumentene er svært lang. Men er det sant at okkupasjon skaper terror?

 

Før 1967 okkuperte Israel i alle fall ingen områder. Var det terror den gang? Enkeltpersoner og grupper trengte inn i landet og spredte terror, og det var skyting fra Golan-høydene inn i nord-Israel. (Miff) Før staten Israel ble dannet i 1948 var det ikke en gang striden om landet som kunne være årsak. Var det terror? Stadig vekk ble jødiske bosettinger, land de hadde kjøpt og betalt, angrepet av arabere.

 

Det er ikke sant at terroren fra palestina-araberne er spontan, oppstått fra grasrota, i frustrasjon og vrede over Israels påståtte okkupasjon. Arafat hadde planene klare for Intifada nr. 2 lenge før Sharon gikk de berømte skrittene til Al-Aksa-moskeen. Sommeren før var 27.000 arabiske barn i palestinske leirer der de lekte krigsleker (John Burns i NY Times 3. august 2000) De lærte bruk av skytevåpen, og trente på fingerte kidnappinger av israelske ledere. En av øvelsene i leirene var ?å skjære over strupen på israelere. Terroren er indoktrinert i barna av voksne, hatefulle mennesker med et klart politisk og religiøst mål. Indoktrineringen av barna, blant annet gjennom skoleverket i de PA-styrte områdene, er økonomisk støttet av EU, direkte og indirekte. Dette skal jeg dokumentere senere.

 

Overalt hvor du har Islam, har du også krig, strid og spetakkel. Har du hørt om den australsk-muslimske konflikten? Ikke? Eller at muslimene gjør krav på USA? Listen er lang, her har vi muslimer som gjør krav på Storbritannia, Frankrike, Russland, til og med Jordan er ikke muslimsk nok, og fanatikerne vil ha kontrollen. NIS spør ?når kommer den muslimsk-norske konflikten??

 

Vi kan uten særlige vanskeligheter konkludere med at årsaken til terroren i verden ikke er okkupasjon, sult eller annen nød. Masse mennesker lider noe ubeskrivelig i verden uten å la det gå ut over uskyldige mennesker. Årsaken til terror er hovedsakelig at mennesker hater. I sitt arbeid for å nå sine mål, er Islam et dugelig redskap. Fienden er politisk Islam, islamismen.

 

Les også
- Hjerteskrik fra en muslim (oppdatert) (Mandag 6. september 2004)
- Israelsk fredsaktivist kritiserer Europa (Onsdag 1. september 2004)
- Islam og terror en uløselig enhet (Onsdag 1. september 2004)
- Islamistisk terror (Tirsdag 17. august 2004)
- Hvem er fienden? (oppdatert) (Fredag 6. august 2004)
- Dagen ser noe ikke andre vil se (Tirsdag 27. juli 2004)
- Hagens kloke ord (Mandag 19. juli 2004)
- Kristiserer Islam, får pepper av Israels fiender (Onsdag 14. juli 2004)
- Terrornettverk med støtte i Europa (Lørdag 12. juni 2004)
- Media tier ihjel terror mot sivile (oppdatert) (Fredag 28. mai 2004)
- Nytt om Regnbuen (Tirsdag 25. mai 2004)
- Politi støtter terror (Søndag 23. mai 2004)
- Nytt om Operasjon Regnbue (Lørdag 22. mai 2004)


Willy i Norge Idag

En av mine artikler (21. mai 2004) publisert i den kristne og politiske ukeavisen Norge Idag:

Det er nye tider i Europa, ja i hele verden. Også bittelille Norge er en del av verden i en helt annen grad enn før. Moderne kommunikasjon gjør at vi fanger opp nyheter akkurat like raskt som dem som opplever dem. Vi ser akkurat i øyeblikket at det ikke er like lett som før for krigsherrer å skjule sine feil eller sensurere de opplysninger som skal komme ut til menneskeheten.

Men det er likevel en uhyre viktig sak som langt fra får den oppmerksomhet i media som den fortjener. En sak som har med Norges fremtid å gjøre. En sak som setter selve grunnlaget for vår relativt lykkelige tilværelse i verdens kanskje beste land, i fare. En sak som vi i anstendighetens navn og av hensyn til våre barn, av hensyn til oss selv, burde ta opp og diskutere i sin fulle bredde. Vi burde legge til side gamle forestillinger om hva som er tilbørlig, og våge å se på den.

Les
mer...
Til blog.willy.no...


Sverige støtter terror

I en tid hvor verden sørger over terroristmassakren i Beslan, finner Sveriges kontor for utenlandshjelp, SIDA, det betimelig å støtte en konferanse hvor hovedmålet er å finne måter å skaffe midler til palestinsk terrorisme.

 

Slik begynner Lisa Abramowicz og David Frankfurter sin siste artikkel. Abramowicz var seksjonssjef i det svenske utdanningsministeriet i perioden 1985 til 91, mens Frankfurter er forretningsrådgiver, bedriftsleder og skribent.

 

Agenda for konferansen? Hovedmålet er å finne ut hva som skal til for å fjerne PFLP, Hamas og andre terroristorganisasjoner fra EU?s terror-liste, slik at organisasjonenen kan motta penger fra Sverige og andre EU-land. Andre punkter på agendaen: Å promotere for en total boikott av Israel og andre sanksjoner mot den jødiske staten. Å utvkle strategier for å forklare nødvendigheten av ?væpnet motstand? [terrorisme] i kampen.

 

Utdrag fra artikkelen:

 

The ?Palestinian Solidarity Conference?, scheduled to be held in the Gothenburg municipality Culture House starting September 7, culminates in a celebratory party on the night of September 11 ? while the rest of the world finds other more sober ways of marking the anniversary of this turning point in the impact of terrorism.

 

One of the main conference agenda items is action to remove the PFLP, Hamas and other terrorist organisations from the EU?s terror list, so that these organizations can resume collecting money in Sweden and other European countries. Another agenda item is promoting a total boycott of Israel and other sanctions against the Jewish state.  A third is developing strategies to explain the need for ?armed resistance? (i.e. terrorism) in the struggle.

 

The conference is being organized by the Revolutionary Communist Youth, and the Proletären FF (Football Club), together with the Palestinian Progressive Youth Union (PPYU). The first two are associated with the most extremist and Stalinist of communist parties in Sweden.  The PPYU ascribes to the most uncompromising Palestinian positions in the Israeli-Palestinian dispute.

 

So, what else is new? There are plenty extremists around. They hold conferences and demonstrate for all kinds of outrageous causes - all part of a democratic, open society.

 

True, but not every public outburst is deserving of government support.  In fact, supporting these EU blacklisted terrorist organisations is illegal ? something even recognised by the conference agenda.  Notwithstanding this, the conference has been subsidized by the Swedish International Development Aid Agency, SIDA ? which has donated over 5,000 Euro in support. SIDA has also given 16,000 Euro to conference co-organizer Proletären FF. When challenged, SIDA chose to ignore information about the conference objectives published by the organizers at www.rku.nu, and claimed that it is a ?get-together for youth to be able to discuss Human Rights issues?.


"Treningsområde" eller treningsområde?

Nok et eksempel på den negative holdningen mot Israel i media. NRK skriver om Israels militære aksjon mot en idrettsplass i Gaza mandag 6. september. Det de skriver er ikke direkte feil, så langt jeg kan se, bortsett fra at NRK ?selvfølgelig? kaller Hamas en ?ytterliggående gruppe? og ikke terroristorganisasjon. Gad vite hva NRK ville kalt en gruppe som sprengte to busser i Tønsberg, fulle av sivile? Politiske aktivister? I overskriften skriver de i alle fall Israel angrep ?treningsområde? Israel angrep ikke noe ?treningsområde?. De angrep et treningsområde for terrorister.

Merkelig hvor vanskelig det er å stå på ofrenes side i en konflikt. Merkelig hvor vanskelig det er å fordømme terror mot sivile når det er jøder som er ofre.

 

IDF skriver om aksjonen: Luftforsvaret angrep et treningsfelt mens det pågikk trening av Hamas-terrorister. Plassen var kjent som møteplass for Hamas-terrorister hvor de øvde på å utplassere og sprenge eksplosivt utstyr, avfyring av RPG (en håndholdt avfyringskonsoll for rakett) og Quasamraketter, og øving på infiltrasjon i israelske samfunn og militære poster. Treningen var ledet av senior Hamas-terrorister som har vært involvert i dødbringende terrorangrep og forsøk på angrep.

 

For to uker siden ble et unikt og kraftig utstyr utprøvd på plassen. Eksplosivene var ment å skulle aktivises mot et israelsk mål. På grunn av noe som ser ut til å være en tekniske feil eksploderte imidlertid utstyret, og drepte en vel kjent Hamasterrorist og skadet en hel del andre.

 

Fredag 27. august ble eksplosive belter prøvd ut på treningsplassen. Noen få dager senere, tirsdag 31. august, prøvde en selvmordsbomber å smugle beltet gjennom Eretz-krysningspunktet inn i Israel for å utføre et selvmordsangrep.

 

Trening på forskjellige scenarioer ble utført nylig på plassen, med den hensikt å forberede seg på å kidnappe israelske sivile og militære.

 

IDF har som formål å beskytte israelske borgere og sine styrker ved å opererere mot enhver gruppe eller ethvert individ som driver med terror eller bidrar til dette.

 

Videoer fra IDF:

 

 

Terrorister trener på å avfyre Kassam-raketter 1.21MB

 

 

Terrorister avfyrer Kassam-raketter 1 599KB

 

 

Terrorister avfyrer Kassam-raketter 2 648KB

 

 

Terrorister skjuler eksplosivt utstyr 1.25MB

 

 

Instruksjonsvideo ? ?Hvordan kapre en buss? 503KB

 

 

Terrorister forbereder raketter for avfyring 956KB

 

 

Instruksjonsvideo: Hvordan forberede og operere et eksplosivbelte, og hvordan lage improvisert utstyr  682KB

 


Feil og negativt fra NRK

NRK?s nettsted tar Bent J. Tandstad opp Israels varsel til Syria om at de kan risikere angrep fra Israel dersom de fortsetter med å huse terror-organisasjoner. Israel mener ordren til de to selvmordsangrepene i Beersheba kom direkte fra Damaskus.

 

NRK er kjent for sin negative holdning til Israel. Det er derfor ikke underlig at journalisten avslutter artikkelen med en kommentar jeg oppfatter som negativt vinklet. Den er dessuten feil:

 

I oktober i fjor bomba israelske kampfly det Israel meiner var ein palestinsk treningsleir i fjellområda utanfor Damaskus. Angrepet kom kort tid etter at 23 menneske vart drepne i ein sjølvmordsaksjon på ein restaurant i den israelske byen Haifa.
Den gongen skulda Israel angrepet på gruppa Jihad, islamsk heilag krig.

 

Det var ikke Israel som beskyldte gruppen for angrepet. Det var gruppen selv som sa de hadde utført terror-aksjonen, iflg. Islamist-nettstedet palestine-info:

 

The Quds Brigades, the military wing of the Islamic Jihad Movement, had declared responsibility for the operation that left 19 Zionists dead and scores others injured.

 

Mail går til Tandstad.


Jihads tårer

Mye kan sies om konflikten mellom Russland og Tsjetsjenerne. Blant annet at det for det meste er muslimer i Tsjetsjenia. Her kommer et dikt om deres kamp for selvstendighet, som er sterkt religiøst betinget. Tsjetjenia skal bli en islamsk stat. Personlig synes jeg følgende utsnitt taler for seg:

 

Jihaad is the way to justice in this Russian land today, and if this the only way to let our religion flourish, then so let it be, let it be this way.

 

(Jihad (Muslimsk hellig krig) er veien til rettferd i dette russiske land i dag, og hvis dette er den eneste vei til å la vårt religion blomstre, så la det være så, la det være så.)

 

Krig er det mange steder, av ulike grunner. Men det er likevel betimelig å nevne prof. Moshe Sharons ord: Hvor du har Islam, har du også krig. Det vokser ut av selve holdningen i den muslimske sivilisasjon.

 

Tears of Jihaad (Chechnya)

By Br. Momin Saeed 

 

We are the soldiers of Islam you see,
we fight day and night for Allah's command no mater what our condition may be.

At night in our basements we open the Qur'an,
Muslims learning about there religion to spread this deen, this deen of Islam.

Oppressed we may be, but we won't stop,
we will fight till our last mujahideens blood will drop.

Fearing not our enemies in anyway,
Allah's fear is what drives us, to fight with awe today.

Suppressed we are by those arrogant devil's,
they are to blind to realize we are not going to give up, 
we are Muslim's, and referred to as Chechen rebels.

Brothers sacrifice themselves for each other in any way,
they run through open field to blow up lands to make there brothers a safe 
passage way.

Blessed are there souls,
insha Allah junaah is there final abode, that is where they will stay.

The atrocities are to great to be handled,
but we have Allah on our side, so will not stop to be strangled.

The light of our holy faith has brought us to this battle,
are they that senseless to think we will stop, we are not to be treated like cattle.

Our dream is to have sovereignty forever to come,
we want our Allah's words to flourish on this land, so in the hereafter we can be 
part of his kingdom.

Islam is THE religion, a bases of trust,
but still we are inflicted with pain, this is not fair, not just.

Mothers are left without sons in this gruesome fight,
tears flowing from there eyes, but they know there child has reached Junnah,
reached that height.

Let this fight exist till the last of us die,
our struggle for this religion will not ever stop, it may well be our last goodbye.

To get up in the hereafter as martyrs we will insha Allah be,
we will give our prophet pride, because he will know we were the mu'min,
he can see.

Jihaad is the way to justice in this Russian land today,
and if this the only way to let our religion flourish, then so let it be,
let it be this way.

We will not complain to Allah about our trouble, but insha Allah we hope,
he will except our commitment to our religion, and our never ending struggle.


Drikker te med terrorister

Oppdatert 6. sept:

Jeg har fått bekreftet at det hollandske firmaet RIPE er webhost for Islamsk Jamaya og Hamas' hoved-webside.

OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgID:      RIPE
Address:    Singel 258
Address:    1016 AB
City:       Amsterdam
StateProv:
PostalCode:
Country:    NL
IP address 62.149.0.195
Takk igjen til David.

 

I disse terror-tider er det, som jeg og andre har påpekt, viktig at man vet hvem man kjemper mot. Når man ikke vet det, er sjansene for en seier små. Men at palestinernes Islamsk Hellig Krig er en terrororganisasjon, svartelistet av blant andre EU, er likevel klart. Det burde i alle fall være klart for Nederland, som i øyeblikket har presidentskapet i EU.

 

Studentbevegelsen i Islamsk hellig krig har på sin hjemmeside hevdet at Nederlands ?ambassadør i Palestina? har besøkt dem med en offisiell delegasjon midt i august. Rapporten var på siden deres 17. august 2004. Nå har en hebraisk side plukket opp saken, ta en titt på bildene, - teksten sier deg vel ikke så mye.

 

Nederland har benektet at de sendte lederen for delegasjonen, men at de sendte en junioroffiser i forbindelse. Bildene viser nederlenderen sammen med kjente senioroffiserer i Islamsk Hellig Krig og Islamsk Jemaya. Man kan lure på hvorfor offisielle utsendinger fra Nederland drikker ettermiddagste sammen med terrorister.

 

Det eksisterer også ubekreftede ryker om at et hollandsk firma (Ripe) gjør noen Internett-tjenester for Islamsk Jemaya.

 

Takk til David Frankfurter for tipset!


Hjerteskrik fra en muslim

Oppdatert:

Aftenposten ved Per A. Christiansen griper fatt i denne uttalelsen, og sier bl.a.:
Det som dominerer reaksjonene på den siste tragedien, er imidlertid en økende erkjennelse av at araberne selv må gjøre noe med dette bildet, blant annet ved å ta avstand fra all terror - også i tilfeller der de støtter terroristene i sak. Det er en erkjennelse som bare kan hilses velkommen.

Vi får håpe Christiansen, som mang en gang har gått i forsvar for palestinerne, også inkluderer fordømming av terror mot jøder i denne velkomsthilsenen. Vi får håpe han skjønner at islamistenes angrep på USA, Israel, og Vesten generelt, - og muslimer som støtter dem, - er sider av én og samme sak. Hvor mye man enn skulle ønske det, - terrorisme og Islam lar seg ikke skille. Jo før vi innser det, jo bedre.

 


Hvor er de, muslimene som skriker i desperasjon over det som blir gjort i deres religions navn? spør Daniel Pipes. Det har vært mangel på disse de senere år og får enkelte ikke-muslimer til å trekke den gale slutning at alle muslimer er skyldige.

 

Nå bringer Sunday Telegraph et skrik fra hjertet av Abdel Rahman al-Rashed, som er sjef i Al-?Arabiya?s nyhetskanal. I originalutgave i den pan-arabiske avisen Al-Sharq Al-Awsat er tittelen slik: Det smertefulle sannhet: Alle verdens terrorister er muslimer.

Utdrag:

 

Det er en sannhet at ikke alle muslimer er terrorister, men det er like sant, og like smertefullt:, at nesten alle terrorister er muslimer?

 

Vi kan ikke renvaske oss med mindre vi tilstår det skammelige faktum at terrorisme har blitt en muslimsk virksomhet, et omtrentlig eksklusivt monopol, realisert av muslimske menn og kvinner.

 

Daniel Pipes kommenterer til slutt: Kun dersom dette sinnelaget som blir uttrykt gjennom dette kraftfulle og rørende utsagnet blir vanlig, blir det noe fremgang i kampen mot islamisme.

 

Jeg vil føye til:

Dersom muslimer verden over ikke vil ta avstand fra og motarbeide alle terrorangrep fra muslimer mot uskyldige, inkludert jøder, må man dessverre gå ut fra at de likevel innerst inne støtter terror, og vi må ta forholdsregler.

 

Dessuten:

Når skal norske politikere og media våkne opp og ta disse ordene i sin munn: All terrorismen i verden begås så å si kun av én bestemt gruppe mennesker: muslimske fanatikere.

 

Les også
- Islam og terror en uløselig enhet (Onsdag 1. september 2004)
- Verden vil bedras (Tirsdag 24. august 2004)
- Qazi Hussain Ahmed (oppdatert) (Tirsdag 10. august 2004)
- Hvem er fienden? (oppdatert) (Fredag 6. august 2004)
- Dagen ser noe ikke andre vil se (Tirsdag 27. juli 2004)
- Hagens kloke ord (Mandag 19. juli 2004)
- Kristiserer Islam, får pepper av Israels fiender (Onsdag 14. juli 2004)
- Jøder trues - av hvem? (Mandag 14. juni 2004)
- Islamistisk organisasjon truer medlemmer til terror (Torsdag 27. mai 2004)
- Politi støtter terror (Søndag 23. mai 2004)
- MUSLIMER I EUROPA VIL HA KRIG (Fredag 14. mai 2004)
- ISLAM OG VESTEN I KRIG (Onsdag 12. mai 2004)
- ISLAMS AGENDA ? EN KRIG MELLOM SIVILISASJONER (Onsdag 5. mai 2004)


hits